bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.23
Ekonomik
Kodlar
830
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GİDERLER HESABI
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik
247.779.230,95
156.180.010,35
800 03
151.676.531,57
800 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2.227.427,19
İŞÇİLER
1.208.408,40
800 03
800 03
GEÇİCİ PERSONEL
451.917,71
800 04
Diğer Personel
615.725,48
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
03
830
830
01
04
01
05
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
417.156,41
02
03
İşçiler
264.952,80
830
830
02
04
Geçici Personel
209.388,64
02
05
Diğer Personel
18.833,08
830
03
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
25.435.703,79
24.525.372,86
21.862.577,17
830
03
01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
9.731.670,67
03
03
Yolluklar
1.036.802,33
830
830
03
04
Görev Giderleri
48.444,23
03
05
Hizmet Alımları
9.251.616,05
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
05
05
830
06
830
06
01
Mamul Mal Alımları
830
830
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
06
04
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
10.070.751,20
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
13.214.368,15
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
05
800
202.419,68
17.501,27
616.816,61
957.306,33
Cari Transferler
1.581.739,16
02
Hazine Yardımları
1.452.000,00
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
26/10/2015 10:09
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
246.426.802,18
23.400.013,73
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
17.989.695,40
05
Kurumlar Karları
2.433.000,00
06
Kira Gelirleri
2.977.318,33
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
211.182.329,20
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Proje Yardımları
209.406.345,00
02
800 04
800 05
05
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
800 05
800 05
03
Para Cezaları
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer Gelirler
800 06
02
810 04
05
1.775.984,20
11.813.972,75
779.103,28
6.057.952,75
21.030,69
4.955.886,03
Sermaye Gelirleri
30.486,50
Taşınır Satış Gelirleri
30.486,50
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
810 04
Cari Yıl (N)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800 04
800 06
9
246.426.802,18
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
27.303,30
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
27.303,30
Proje Yardımları
27.303,30
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
27.303,30
129.739,16
42.719.200,48
16.180.748,14
702.914,24
2.550.418,75
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Kurum Kodu : 38.23
Ekonomik
Kodlar
Adı :
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
26/10/2015 10:09
Ay:
(A- D):
Ekonomik
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
9
Cari Yıl (N)
247.779.230,95
246.399.498,88
1.379.732,07
Sayfa 2 / 2
Download