TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.10
Adı :
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2017
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
37.519.556,19
GELİRLER HESABI
600
03
600
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
600
04
600
04
01
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
600
600
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
04
05
Proje Yardımları
4.016.468,00
600
05
Diğer Gelirler
492.585,54
600
05
01
Faiz Gelirleri
17.870,93
600
600
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
433.498,72
600
11
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
312.232,96
600
11
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
312.232,96
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.372.138,69
1.252.010,96
120.127,73
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
99
35.342.599,00
67.144,62
41.215,89
GELİRLER TOPLAMI :
21/02/2017 09:15
31.258.986,38
37.519.556,19
Sayfa 1 / 1
Download