İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com ÇARPMA İŞLEMİ TEST-1

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM
ÇARPMA İŞLEMİ TEST-1-
1. “15 + 15 + 15 + 15” işleminin çarpma işlemi
8. Yiğit kumbarasına haftada 8 TL atıyor.
A) 15 x 15
A) 366
C) 15 x 1
C) 416
biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
B) 4 x 15
Yiğit bir senede kaç TL para biriktirir?
B) 406
2. 38 x 100 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 3800
9. Ben 34 kg geliyorum. Annemin ağırlığı
benim ağırlığımın 2 katından 5 kg daha
B) 380
hafiftir. Buna göre annemin ağırlığı kaç kg
C) 3800
dır?
3. 27 x 52 = ? işleminin sonucu kaçtır?
B) 64
A) 1402
B) 1403
A) 63
C) 65
10. “Yetmiş iki çarpı sekiz eşittir beş yüz yetmiş
C) 1404
altı.” Biçiminde okunan ifade aşağıdakilerden
4. “4 tane 8” ile “7 tane 3’ün” toplamı kaç
hangisidir?
eder?
A) 72 x 576 = 8
B) 53
C) 576 : 12 = 58
B) 72 x 8 = 576
A) 52
C) 54
11. “70 x 10” işleminin sonucunun sondan kaç
basamağı 0’dır?
5. Bir basamaklı en büyük sayı ile iki
basamaklı en büyük çift sayının çarpımı kaçtır? A) 1
B) 2
A) 999
C) 3
B) 998
C) 882
12. Kerim’in 17 bilyesi vardır. Murat’ın bilye
6. Saatte 90 km hızla giden bir otomobil, 7
sayısı Kerim’in bilye sayısının 4 katı olduğuna
saatte kaç km yol gider?
göre Murat’ın kaç bilyesi vardır?
B) 610
B) 64
A) 630
C) 540
A) 52
C) 68
7. Günde 25 sayfa hikâye okuyan bir öğrenci 13. 345 sayısının rakamları toplamının 15 katı
bir ayda kaç sayfa hikâye okur?
kaç eder?
B) 750
B) 160
A) 730
C) 770
A) 180
C) 150
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM
14. Üç basamaklı, rakamları farklı en küçük
A) 525
sayının 7 katı kaç eder?
B) 675
A) 712
C) 725
B) 714
C) 716
18. Bir doğal sayıyı “0” ile çarparsak çarpım
kaç olur?
15. Üç basamaklı, rakamları farklı en küçük tek A) Kendisi olur
sayı, rakamları toplamı ile çarpılıyor. Sonuç
kaç
olur?
B) Bir olur
C) Sıfır olur
A) 402
19. Aşağıda verilen işlemlerden hangisi yanlış
C) 412
A) 55 x 0 = 55
yapılmıştır?
B) 410
B) 67 x 1 = 67
16. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu
C) 14 x 10 = 140
A) 27 x 13
20. 36 cevizin 4 katının 163 fazlası kaç
C) 16 x 18
A) 300
300’den küçük değildir?
eder?
B) 18 x 14
B) 307
17. “26” sayısından bir önce ve bir sonra gelen C) 310
sayıların çarpımı kaç eder?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
A
C
B
C
A
B
C
A
B
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
www.testimiz.com
Download