gelirlerin ekonomik sınıflandırılması

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.3
Adı :
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2017
8
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
221.963.785,75
GELİRLER HESABI
600
03
600
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
600
04
600
04
01
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
600
600
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
04
04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
600
600
04
05
Proje Yardımları
39.400.948,32
Diğer Gelirler
12.042.375,07
600
600
05
01
Faiz Gelirleri
3.814.816,43
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
1.733.194,86
600
600
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
600
11
600
11
01
Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları
600
600
11
99
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
600
25
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
33.846.176,69
25.826.950,23
8.019.226,46
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05
174.194.314,51
10.592.900,31
02
86.388,88
89.188,81
6.405.174,97
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
25
124.114.077,00
1.779.299,01
0,00
1.779.299,01
Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel
101.620,47
Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel
101.620,47
GELİRLER TOPLAMI :
26/09/2017 10:07
221.963.785,75
Sayfa 1 / 1
Download