TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :12.76
Adı :
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik
Kodlar
GELİRLERİN
600
TÜRÜ
Cari Yıl (N)
46.071.131.709,00
GELİRLER HESABI
600
01
600
600
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
600
600
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01
05
Damga Vergisi
1.285.240.147,06
600
600
01
06
Harçlar
2.356.216.723,74
01
09
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
600
03
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
600
600
03
02
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge
03
05
Kurumlar Karları
600
600
03
06
Kira Gelirleri
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
600
05
600
05
600
600
05
600
600
600
600
06
600
11
Vergi Gelirleri
42.637.678.549,95
10.754.194.071,77
8.943.439.012,16
19.298.322.802,24
265.792,98
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
133.809.990,88
120.733.857,27
336,55
12.173,88
12.943.226,81
120.396,37
Diğer Gelirler
3.299.642.610,60
01
Faiz Gelirleri
493.540.326,58
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
517.687.792,28
2.249.915.339,01
38.499.152,73
Sermaye Gelirleri
06
03
11
01
0,00
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri
0,00
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
557,57
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur
557,57
GELİRLERİN TOPLAMI :
31/03/2015 14:44
46.071.131.709,00
Sayfa 1 / 1
Download