Çocuklara öğretmek ve onları davet etmek için doğru yöntem nedir ?

advertisement
Çocuklara öğretmek ve onları davet etmek için
doğru yöntem nedir ?
‫ﻣﺎ � اﻟﻄﺮ�ﻘﺔ الﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻌﻠﻴﻢ الﺼﻐﺎر ودﻋﻮﺗﻬﻢ ؟‬
[ Türkçe - Turkish - ‫] ﺮﻲﻛ‬
İlmi Araştırmalar, Fetva, Davet ve İrşad Daimi
Komitesi
‫الﻠﺠﻨﺔ ﺪﻟاﺋﻤﺔ لﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء اﺪﻟﻋﻮة واﻹرﺷﺎد‬
Terceme: IslamQa
koordinasyon: Sitesi Islamhouse
‫ مﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم ﺳﺆال وﺟﻮاب‬:‫ﺮﻤﺟﺔ‬
IslamHouse.com ‫ مﻮﻗﻊ‬:‫ﺗنﺴﻴﻖ‬
2013 - 1434
Çocuklara öğretmek ve onları davet etmek için doğru
yöntem nedir ?
Küçük çocuk kardeşlerimi on yaşına vardıklarında dindar
olmaları için nasıl bir yöntemle onları davet etmeliyim, onlarla hangi
metodu takip etmeliyim?
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Sana onlara Kur’an-ı Kerim ve sahih Nebevi Sünnet öğretmeni
ve o ikisinde ki İslam ahlakından ihsan etmeyi, sıla-i rahimde
bulunmayı, doğru olmayı, emaneti korumayı ve vb. öğretmeni
tavsiye ediyoruz. Cemaatle namazları birlikte kılmaya alıştırmalısın.
Aynı şekilde yeme, ,içme, konuşma vb. durumlardaki adabı
öğretmelisin. Eğer onlar bu ahlak ve büyük adab üzerine yetişirlerse
hidayet bulurlar ve Allah’ın izniyle istikamette olurlar. İyi nebat
veren kendilerine ve ümmetlerine fayda veren bir ağaç gibidirler.
Senin bunda büyük bir ecrin vardır.
2
Download