Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

advertisement
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Programı
CBL 713 - KENTSEL EKOLOJİ
Kentsel Ekosistem ve Özellikleri
Kentsel Bioiklim
Kentlerde Enerji Akışı ve Ekolojik Önemi
Kentsel Flora ve Özellikleri
Kentlerde Doğal ve Egzotik Bitkiler
Kent Florasının Tarihsel Temelleri
Kentlerdeki Hava Kirliliği ve Bitkilere Etkileri
Kent Ortamındaki Topraklar ve Özellikleri
Kentsel Habitatların CRS Üçgeniyle Açıklanması
Kentsel Habitatlar: Endüstri Bölgeleri, Demiryolları, Karayolları, Şehir merkezleri, Parklar, Mezarlıklar,
Konut bahçeleri, Akarsular, Su Kanalları ve Diğer Sucul Ortamlar
Download