20.122.438,69 14.342.330,98 35.610,87 BÜTÇE GELİRLERİ

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2017
Adı :
Kurum Kodu : 39.10
Ekonomik
Kodlar
830
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GİDERLER HESABI
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik
20.122.438,69
8.142.043,61
800 03
7.850.685,99
800 03
7.714,28
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
03
İşçiler
02
04
Geçici Personel
830
03
830
03
02
830
830
03
03
03
04
Görev Giderleri
2.743,10
830
830
03
05
Hizmet Alımları
2.602.910,64
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
462.195,37
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
05
Cari Transferler
830
05
01
Görev Zararları
830
05
03
830
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
4.703.032,42
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
1.282.551,44
PERSONEL GİDERLERİ
02
94.289,48
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
800
189.353,86
1.136.360,60
1.087.348,50
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
6
Cari Yıl (N)
14.342.330,98
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.552.872,25
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
1.481.351,21
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
800 04
02
800 05
71.521,04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
11.300.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
11.300.000,00
Diğer Gelirler
1.489.358,73
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
918.736,00
800 05
800 06
09
Diğer Çeşitli Gelirler
490.599,63
4.242.430,22
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
954.753,07
800 06
02
Yolluklar
212.180,26
25.996,09
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
17/08/2017 14:53
2.254,44
20.761,57
6.845,38
810 03
01
162.031,89
112.834,00
810 05
09
49.197,89
Sermaye Gelirleri
100,00
Taşınır Satış Gelirleri
100,00
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
810 03
810 05
802,40
80.023,10
14.342.330,98
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
35.610,87
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
34.508,63
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
34.508,63
Diğer Gelirler
1.102,24
Diğer Çeşitli Gelirler
1.102,24
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
35.610,87
6.439.572,37
407.278,89
46.709,62
20.122.438,69
14.306.720,11
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2017
Kurum Kodu : 39.10
Ekonomik
Kodlar
Adı :
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
17/08/2017 14:53
(A- D):
Ay:
Ekonomik
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
6
Cari Yıl (N)
5.815.718,58
Sayfa 2 / 2
Download