Java Temelleri : Public, Void, Main, Static Nedir?

advertisement
Public, Void, Main, Static Nedir?
Public, Void, Main, Static Nedir?
Public, void, main, static nedir?
Public, Void, Main, Static nedir?
Public Nedir?
public bir değişkeni, bir metodu ya da bir sınıfı niteleyebilir. Bu nitelenen öğeler program içindeki çeşitli işlevlerde,
örneğin; değişkenlerde metotlarda ayrıca alt sınıflarda, dışarıdaki farklı sınıflarda rahatça kullanılabilir. Program
içindeki, her kod onlara erişebilir. Uygulama programlarında main() metodunun public olmasının nedeni budur.
Örnekler:
public sınıf bildirimi
public değişken bildirimi
public metot bildirimi
Void Nedir?
Main metodunun ekrana yazma işlemi haricinde herhangi değişik bir sonucun geri döndürmediğini ifade
eder. Örnekte ondan sonra gelen küme parantezi sayesinde main metodunu başlatmış oluyoruz.
Main Nedir?
Java'da yapılabilecek en basit programı ekrana yazı yazan bir (application) uygulamadır.
www.dersmax.com
Public, Void, Main, Static Nedir?
1
Public, Void, Main, Static Nedir?
Genellikle basit işlerde kullanılan bu sınıf(class), bir Java sınıf ve uygulama hakkında bir çok bilgi içermektedir.
Java'da her birim bir sınıf olmak zorundadır. Bağımsız değer (variable) veya fonksiyon (function) yoktur. Her değer
veya function mutlaka bir class'ın içinde yer alır.
Her uygulama aslında özel bazı koşullara sahip bir class'dır. Bir class uygulama olarak çalıştırılacağı zaman, o class'ın
main() method'unu bulur ve oradan itibaren çalıştırır. Bu method yukarıdaki şekliyle aynen bulunmalıdır yoksa Java
bu class'ın bir program olduğunu anlayamaz.
Static Nedir?
Nesne yaratmadan bir sınıfın değişkeninin veya metodunun kullanılması için o değişkenin ve metodun static olması
gerekir.
Örneğin;
Bir sınıfın değişkenini veya metodunu kullanmak için yukarıda ki örnekte olduğu gibi nesne yaratmak gereklidir.
Hazırlayan: Fatih ÜN
www.dersmax.com
Public, Void, Main, Static Nedir?
2
Download