PIC Mikrodenetleyici Tabanlı Elekromanyetik Karıştırıcı

advertisement
PIC Mikrodenetleyici Tabanlı
Elekromanyetik Karıştırıcı
Olimed Endüstriyel Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Balıkesir)
Proje Özeti:
I Projede, ulusal üretimi olmayan, PIC mikrodenetleyici denetimli yeni bir döner
manyetik karıştırıcı sistem tasarlanmıştır.
I Tasarım, eksenel akılı sürekli mıknatıslı senkron motor yapısındaki bir döner manyetik
alan kaynağı (stator), ısıtıcı, karıştırılacak sıvının konduğu kap ve karıştırma işlemini
Elde Edilen Teknolojik ve
Sosyo-Ekonomik Kazanımlar:
Proje sonucunda,
I Alanında tamamen yeni bir kavramsal yaklaşım olan, çift eksende karıştırma
yapabilen elektromanyetik karıştırıcı çalışmaları başlatılmıştır.
sağlayan manyetik balık olarak adlandırılan farklı büyüklüklerdeki mıknatıs çubuklardan
(rotor) oluşmaktadır.
I Döner manyetik alan kaynağı, yıldız bağlanmış üç sargı grubundan oluşmaktadır.
Besleme geriliminin farklı karıştırma devirleri için gerekli olan frekansının ayarlanması
işlemi de geliştirilen PIC mikrodenetleyici denetimli yeni bir besleme devresi ile
I Firmanın iç pazardaki net cirosu ve personel istihdamı, toplamda yaklaşık %100
artmıştır.
I Proje çıktısı ürün, uluslar arası geçerliliğe sahip olacak biçimde incelemeli patent ile
sonuçlandırılmıştır.
sağlanmaktadır.
I Bu çalışma kapsamında, döner manyetik karıştırıcıyla ulaşılabilecek dönü hızı büyüklüğünün
hangi parametrelere bağlı olduğu, karıştırıcının besleme ünitesinin çalışma ilkeleri incelenmiş
ve bir prototip elde edilmiştir. Çalışma incelemeli patent ile tamamlanmıştır.
Not: Proje, 01 Eylül 2007 – 28 Şubat 2009 tarihleri arasında yürütülmüştür. Projede 317.000 TL harcanmış, TÜBİTAK – DTM kaynaklarından 196.000 TL destek sağlanmıştır. Daha detaylı bilgi için Arda Karan
([email protected]) ile iletişim kurulabilir.
Download