diyarbakır mesleki ve teknik anadolu lisesi

advertisement
DİYARBAKIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Diyarbakır valiliğinde bulunan Kurt İsmail Paşa kimsesiz çocukları barındırmak ve sanat öğretmek için
şimdilik hastane arkasında bulunan arsaya 1870 yılında Islahane adlı ile Sanat Okulunun temelini
atmıştır.
Islahhanenin ilk açılışında 700’e yakın öğrencisi, Dökümcülük, Demircilik, Marangozluk, Dokumacılık,
Matbaacılık, Çitçilik, Boyacılık, Terzilik, Havluculuk, Kunduracılık, Halıcılık, Kürkçülük, Debağcılık
Sanat Bölümleri vardı. Okulun tahsil müddeti 3 yıl idi. Kurt İsmail Paşanın 7 yıl valiliği zamanında
okulda pek önemli işler görülmüştür.
Okul Müdürlüğünü Yapan Hacı Eyüp Efendi bu işlerin başarılmasında önemli rol oynamıştır. İsmail
Paşanın yerine gelen Ahmet Tevfik Paşa selefinin izi üzerinden yürümemiş, ilk iş olarak, okulun
faaliyetlerinde önemli rolü olan müdürünü azlederek yerine kahyasını getirmiştir. Bunun zamanında
Okulun aletleri yok pahasına satılarak ıslahane harap olmuş ve yıkılmıştır. 1895 yılında Diyarbakır
Valiliğine tayin olunan Halit Bey kimsesiz çocukları barındırmak ve memlekete sanatkar yetiştirmek
gayesiyle Sanat Okulu açmaya teşebbüs etti. Bir inşaat komisyonu kurup halktan iane toplattı. İnşaata
nezaret etmek üzere Cerçiş oğullarından Abdülgani Göksu’yu tayin etti. Bina kale dışında, Dicle´nin
sağ kıyısında halen Süleyman Nazif Orta Okulu olarak kullanılan bina yapıldı. 21.09.1899 yılında
tedrisata başladı. Okulun açılışı Padişah Abdulhamid´in culus yılına tesadüf ettirilmiş adında Hamidiye
Sanayi Mektebi denmiştir. Okula fakir kimsesiz çocuklar alınmış, bunlara ilk tahsile beraber
Marangozluk, Dokumacılık, Matbaacılık, ve Havluculuk, Kunduracılık, Boyacılık, Matbua ve Çitçilik
sanatları öğretilmiştir.
Gani Göksu Okulun fahri Müdürlüğüne geldikten iki ay sonra görevinden geri çekildiği için yerine Hacı
Nuh Ağa oğlu Hacı Hamdi Bey geçmiştir. Okul 23 Temmuz 1908 de ikinci meşrutiyetin ilanına kadar
kendi yakar ve sanayi hanelerinin varidatıyla yaşamıştır.
Diyarbakır´da Öğretmen Okulu açmak icap edince bu bina Öğretmen Okuluna verilip Sanat Okulu Urfa
kapısındaki Askeri Rüştiye Binasına nakledilmiştir. 06.12.1931’e kadar Okul burada faaliyet
göstermiştir. Müdür Halil İdem Em okulunun sıkışıklığını Bakanlığa bildirerek öğretmen okulu binasına
Öğretmen Okulu binasına taşınmasını temin etmiştir. Bu bina 04.09.1949 yılında yanmış, yalnız
atölyeler kurtulmuştur. Dershane kısmı eski lise binasına taşınmıştır. 1928’e kadar ilköğretim
seviyesinde eğitim veren okul bu tarihten itibaren Sanat Enstitüsü halini almıştır.
Okulda Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Ahşap Teknolojisi, Metal Teknolojisi,
Makine Teknolojisi ve İnşaat Teknolojisi alanları mevcuttur.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Bilişim Teknolojileri Alanı
Bilişim Teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle
sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir
sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar
yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk
kazanmaktadır.
Bilişim Teknolojileri Alanının Dalları:
Bilgisayar Teknik Servisi
Web Programcılığı
Veri Tabanı Programcılığı
Ağ İşletmenliği
Bilgisayar Teknik Servisi Dalı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, bakım ve arıza
giderme işlemleri ve bilgisayarla kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen
daldır.
Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, arıza giderme ve kontrol sistemleri
devreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Web Programcılığı Dalı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu yanında, Web sitesi
tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik
eğitim
ve
öğretim
verilen
daldır.
Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası
tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip
teknik elemanlar yetiştirmek,amaçlanmaktadır.
Veri Tabanı Programcılığı Dalı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve
Programlama Dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi yazılım geliştirme, hata
giderme,
bakım
ve
yedek
almaya
yönelik
eğitim
ve
öğretim
verilen
daldır.
Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin
kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma,
yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Ağ İşletmenliği Dalı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin
kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri
yönetimine
yönelik
eğitim
ve
öğretim
verilen
daldır.
Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve
ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları, geniş ağ sistemleri için yönlendirme ve
yönlendirme yönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Alanları:
Bilgisayar Teknik Servisi Dalı Mezunları: Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar
firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında,
Ağ İşletmenliği Dalı Mezunları: Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan
firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
Veri Tabanı Programcılığı Dalı Mezunları: Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı
programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum
ve kuruluşlarında,
Web Programcılığı Dalı Mezunları: Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan
etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu
kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.
İnsanlar, beyin güçlerine yardımcı olması amacıyla teknolojik aletler geliştirmiş ve kullanmışlardır.
Bilgisayarın tarihçesi, Milattan Önce 3000 yılında Çin’de kullanılan Abaküs’e( Boncuklu işlem Tahtası)
dayanmaktadır. Bugünkü bilgisayarların atası kabul edilen Mark-I 1944 yılında geliştirilmiş ve çok basit
işlemlerde kullanılmıştır. Bu bilgisayar 30 ton ağırlığında ve 18000 lambadan oluşuyordu.
Bilgisayarların çalıştırılmasında sırasıyla Vakum Tüpleri, Transistörler ve Elektronik devreler
kullanılmıştır.
Günümüzde bilgisayarlar çok amaçlı kullanılabilmekte ve beyin gücüne dayalı işlemlerin tümü
bilgisayarlarla yapılabilmektedir. Bilgisayar teknolojisi 1980 yılından sonra çık hızlı bir şekilde
gelişmeye başladı. Bilgisayarların boyutları küçüldü, hızları, hafızaları ve depolama birimleri arttı,
fiyatları düştü, her amaca göre programlar geliştirildi. Bu gelişmelerle birlikte günümüzde
bilgisayarların kullanılmadığı, girmediği alan yok denecek kadar azdır.
Bilgiye dayalı toplumlar bilgi toplumlarıdır. Nasıl ki sanayi toplumunda ekonomi sanayiye bağlı ise,
bilgi toplumunda da ekonomi bilgiye dayalıdır. Bilgi toplumunda, üretim ve ekonomi açısından merkezi
mevki bilişim teknolojilerinindir. Bugün dünyanın her yanına kolayca ulaşımı sağlayan gelişmiş bilişim
teknolojileri, bilgiye ulaşımı, bilginin el değiştirilmesini, alınıp satılmasını kolaylaştırmaktadır.
Okulumuzda, Anadolu Teknik Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı ve Endüstri Meslek Lisesi Bilişim
Teknolojileri
alanı
olmak
üzere
iki
okul
türünde
de
mevcuttur.
Anadolu Teknik Lisesi kısmına öğrenciler, sınav puanıyla kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler
kayıt yaptırabilirler. Endüstri Meslek Lisesi kısmına ise 9. sınıfta başarılı(sınıfı geçen) olan öğrenciler:
9. sınıf not ortalaması ve ilköğretim okulu diploma notu ile alan tercihinde bulunup kontenjana girmeleri
halinde
kayıt
yaptırabilirler.
Bilişim Teknolojileri alanının onuncu sınıfını başarıyla geçen öğrenciler dal tercihinde bulunmaları
gerekir. Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri, Bilgisayar Teknik Servis ve Web Programcılığı Dallarını,
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencileri ise dört daldan herhangi birini tercih edebilirler.
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerimizden 3308 Sayılı yasa gereği işletmede eğitim alan 12. Sınıf
öğrencilerimiz bulundukları iş yerlerinde çevre okulları arasında aranılan öğrenciler olmaktadır. Bu
öğrencilerimiz 12. sınıfta 2 gün okulda, 3 günde işletmede eğitim görmektedirler.
Atölye İmkânlarımız:
Alanımızda 4 atölyede 70 adet bilgisayar mevcuttur. Derslerimizin tümü atölyelerde uygulamalı olarak
işlenerek gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
Mezuniyet
Sonrası
Üniversiteye
Gitmeyen
Öğrenciler
İçin
İş
olanakları:
Okulumuzdan mezun olan Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencilerimizin; yazılım, donanım, network,
web gibi konularda temel alt yapısı teorik ve uygulamalı olarak oluştuğundan, gelişmeye ve
geliştirilmeye açık olduklarından piyasada çok rahat iş imkanı bulabilmektedirler.
Yüksekokul veya Üniversitelerden Mezun Olacak Öğrencilerin Ünvanları, Çalıştıkları Alanlar ve İş
İmkânları Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerimizin kendi alanlarındaki meslek yüksek okullarına
sınavsız geçiş hakkı vardır. Biga Kız Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan
öğrencilerimiz "Teknisyen" ünvanını, kendi alanında bir meslek yüksek okulunda önlisans programını
tamamladıktan
sonra
ise
"Tekniker"
ünvanını
alabilmektedir.
Öğrencilerimiz kendi alanlarında ek puan verilen bir lisans programını bitirirlerse "Teknik Öğretmen"
ünvanını alırlar. Öğrencilerimiz liseyi ya da meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra bilgisayar ve
bilişim sektöründe ara eleman olarak çalışabilir, eğitim ya da teknik eğitim fakültelerini bitirdikten sonra
da Bilgisayar Öğretmeni olabilir, kamu veya özel sektörde çalışabilirler
İşin Maddi İmkânları
Bilgisayar sektörü her zaman genişlemeye açık teknolojik bir yapı olduğundan; yazılım, donanım,
internet, web dizaynı, network sistemleri vs. dallarda uzmanlaştıktan sonra yeterli maddi imkanı elde
edebilir.
Belgelendirme
Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir
yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
Eğitim Süresi
Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Bilişim Teknolojileri alanı
haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
İş Birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında
çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bilişim sektöründe yer alan firmalar, meslek odaları ve
meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
Öğrenci Kazanımları
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Bilişim Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği isleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
Eğitim Öğretim Faaliyetleri
Bilişim Teknolojileri alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin
içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.
Yatay ve Dikey Geçişler
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim
1.
Yönetmeliği
çerçevesinde
yatay
ve
dikey
geçişlere
olanak
sağlanır.
Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Bilişim Teknolojileri alanının devamı niteliğindeki
programların veya bu alana en yakin programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş
yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında elektrik enerjisinin elde edilmesinden, kullanılabilecek
duruma getirilmesi, dağıtılması, elektrikli araç ve cihazların tesisi ve montajı, bakım onarım ve
kullanımının öğretildiği bir bölümdür Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer alan dalların
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verir. Sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ALANIN KAPSADIĞI MESLEKLER
Bobinajcılık
Büro Makineleri Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü
Endüstriyel Bakım Onarım
Görüntü ve Ses Sistemleri
Güvenlik Sistemleri
Haberleşme Sistemleri
Otomasyon Sistemleri
Yüksek Gerilim Sistemleri
OKULUMUZDA MEVCUT DALLAR ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRÜ
Tanımı
Elektrik-Elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile
ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak.
İş organizasyonu yapmak.
Elektrik boru ve kasalarını yerleştirmek.
Sıva altı elektrik tesisatını döşemek.
Sıva üstü elektrik tesisatını döşemek.
Hazır bir otomatik kumanda sisteminin tesisata bağlantısını yapmak.
Tesisatı kontrol etmek ve onarmak.
Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.
Ev, ticarî kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için,
elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurarak, işletmeye hazır hâle getirmek;
Elektrik sistem ve teçhizatının kontrol bakım ve onarımına yardımcı olmak.
Pano malzeme montajı yapmak.
Bara işlemek.
Teçhizata etiketleme/ kodlama yapmak.
Kablo montajı yapmak.
Pano testini yapmak.
Tesiste/sahada pano montajı yapmak.
BOBİNAJCILIK
Tanımı
Bobinajcı, çeşitli DC/AC elektrik motorları, transformatörler vb. özel elektrik makinelerin sarım, bakım,
onarım, montaj ve testlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip
nitelikli kişidir.
Görevleri
İş planlamasını yapmak.
Elektriksel ölçmeleri yapmak.
Elektrik bağlantılarını yapmak.
Temel düzeyde elektrik hesaplamaları yapmak.
İş organizasyonu yapmak.
Trafo sarımını ve onarımını yapmak.
Elektrik makinelerini seçmek ve bağlantılarını yapmak.
Motorun mekanik kısımlarının bakım ve onarımını yapmak.
Kolektörlü ve kolektörsüz makinelerin elektriksel bakım ve onarımını yapmak.
Özel motorların bakımını yapmak.
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS ELEMANI
Tanımı
Ev ve iş yerlerinde soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik, kişisel bakım cihazlarının bakım/onarım ve
montajı ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli
kişidir.
Görevleri
Elektrikli ev aletlerinde kullanılan elektrik motorlarının bakım ve onarımını yapmak.
Isıtıcıların bakım ve onarımını yapmak .
Kesiciler ve parçalayıcıların bakım ve onarımını yapmak.
Gazlı ve elektrikli pişiricilerin bakım ve onarımını yapmak.
Temizleyiciler, havalandırıcıların bakım ve onarımını yapmak.
Basit su tesisatı işlemlerini yapmak.
Çamaşır makinelerinin elektrik arızalarının tespit ve tamirini yapmak.
Çamaşır makinelerinin mekanik arızaların tespit ve tamirini yapmak.
Bulaşık makinelerinin elektrik arızalarının tespit ve tamirini yapmak.
Bulaşık makineleri mekanik arızalarının tespit ve tamirini yapmak.
Çamaşır kurutucuların arızalarının tespiti ve tamirini yapmak.
Akıllı ev aletlerinin bakım ve onarımını yapmak.
Soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak.
Uygun klima seçimini yapmak.
Klimaların bakım onarım ve montajını yapmak.
Bakım ve tamiri yapılan elektrikli ev aletini müşteriye teslim etmeden önce son kotrolünü yapmak.
Bakım onarım hakkında müşteriye bilgi vermek.
Bakım onarım ücretini hesaplayarak tahsil etmek.
ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI
Tanımı
Elektrik Elektronik alanında, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili
işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri
Arıza tespiti yapmak.
Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını gidermek.
Koruyucu/emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapmak.
Dâhilî ve haricî tesisatın bakım ve onarımını yapmak.
Makine, ekipman ve tesisat kurmak.
Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapmak.
Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek.
Elektronik sistemlerin arızalarını gidermek.
Elektronik sistemlerin periyodik bakımını yapmak.
Elektronik cihazların ayarını yapmak.
Baskı devre hazırlamak.
Elektronik sistemi devreye almak için hazırlık yapmak.
GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ TEKNİK ELEMANI
Tanımı
Işık ve seslendirme sistemlerinin montaj bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, radyo, CRT televizyon,
LCD televizyon, plazma televizyon, projeksiyon televizyon, video, müzik seti, ev sinema sistemleri,
VCD-DVD player, kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde
yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri
Meslekî matematik işlemlerini yapmak.
Fiziksel büyüklükleri ölçmek.
El aletlerini kullanmak.
Elektrik akımının etkilerine karşı önlem almak.
Temel elektrik malzemelerini seçmek.
DC ve AC devre çözümlerini yapmak.
Lehimleme ve güç kaynağı ile ilgili işlemleri yapmak.
Bilgisayar kullanmak.
Arşivleme ve katalog bilgilerini kullanmak.
Meslekî çizimleri yapmak ve okumak.
Elektriksel büyüklükleri ölçmek.
Mikrodenetleyicili sistemleri kullanmak .
Seslendirme sistemini kurmak.
Oto seslendirme sistemlerinin montajını ve onarımını yapmak.
Işık sistemlerini projelendirmek.
Işık sistemlerinin montaj ve kontrolünü yapmak.
Televizyon arızalarını tespit etmek ve arızalarını gidermek.
PC monitör arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
Projeksiyon TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
LCD TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
Plazma TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
Videoların arıza tespiti ve onarımını yapmak.
Müzik seti onarımını yapmak.
VCD-DVD oynatıcı arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
Projeksiyon cihazını kurmak.
Ev sinema sistemini kurmak.
Kamera arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
Günümüzde inşaat teknolojileri alanında, değişen dünyada ve gelişen müşteri istekleri doğrultusunda
çok hızlı bir değişim içine girmiştir. Çok değişik, yeni teknolojiler bu değişimin ve gelişimin içinde
yerlerini almışlardır. Bunları işleyebilmek, müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve beraberinde de
kaynakları hesaplı harcayabilmek için nitelikli ve eğitimli insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Zamanın
değerli, kaynakların çok önemli olduğu günümüzde eğitilmiş insan gücü, göz ardı edilemeyecek kadar
önem taşımaktadır.
İnşaat teknolojileri alanında, iç mekânların estetik ve teknik yönleri ile tasarımı, bu mekânlarda
kullanılacak dekorasyon malzemeleri ile, yüzey kaplama malzemeleri ile ilgili. yaşam mekanlarımızın
daha kullanışlı ve modern bir şekilde olması için gerekli bilgi ve beceriye, teknik beceriye sahip
yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında iç mekânlarda uygulanacak duvar,
tavan ve yer kaplamalarının yapım şekilleri ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.
Üretim aşamasında kullanılan makinelerin özellikleri, çalışma yöntemleri, güvenlik kuralları, kalıpla
yapılan işlemler, el aletleri ve her türlü gerecin tanıtımı yapılmaktadır. İşyeri organizasyonu ve iş etüdü
ile ilgili pratik bilgiler verilerek bağımsız işyeri yönetebilme yeterliliklerinin kazandırılması
hedeflenmektedir.
İnşaat Teknolojisi alanındaki eğitim; günün müşteri isteklerine cevap verebilecek, kaynakları ve
zamanı verimli kullanabilen, kendini mesleki gelişimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü
yetiştirmek için gelişen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir.
Günümüzde meslekler, kendi alt şubelerini oluşturup bunları adeta birer bağımsız meslek gibi ortaya
koymaktadırlar. Bu değişimden Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı da etkilenmiş ve kendi alt dallarını
oluşturmuştur. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanında çalışacak orta kademe teknik insan gücü,
yukarıda belirtilen mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki ve
üretimdeki diğer kişilerle sürekli bir iletişim hâlindedirler ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak
yetiştirilmesi hedeflenmektedir Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı işlevsel değerleri ile mekânların
kullanışlığını sağlayan, estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve
renkli bir ortam haline gelmesini sağlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleştiren ürünler ortaya
çıkmaktadır.
Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler
giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör, ülkemizde
çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir
görünümdedir. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır. Yaşam alanlarının hızla
gelişmesinde, işyerlerinin rekabet edebilmesinde inşaat teknolojileri alanının önemli yeri vardır. Üç
tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizmde giderek artan ihtiyaçları karşılamada inşaatın sektörü
önemli yer almaktadır.. Bu alanın sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip
olduğu katma değer yaratma gücüyle, ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir. Müşteri
ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu, tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve
bilgi/iletişim sistemleri konusunda kişilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu
gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma eğilimi
göstermektedir.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında, İş Kur, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek eğitim
kurumları, üniversiteler, alanda faaliyet gösteren sektörler vb. kurumlarla işbirliği yapılmıştır. Bu
kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve katkıları
sağlanmıştır.
Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır. Bu doğrultuda inşaat teknolojileri alanı ve altında
yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye
eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.
Büyümeyi hedefleyen bütün ekonomik yapıların lokomotifi olan inşaat sektörüne ilimiz bünyesinde
D.Bakır Anadolu Tek. Ve Ende. M. Lisesi İnşaat Teknolojileri bölümü olarak aşağıda sıralanan dört
dalda hizmet vermekteyiz.
DALLAR
1-Yapı İç Mekân Dekorasyon
2-Yapı Yalıtım
3-Mimari Proje Çizim
4-Ahşap-Kâgir Restorasyon
Yapı İç Mekân Dekorasyon Konu:
1-Alçı Kartonpiyer ve Dökme Tavan
2-Alçı Kartonpiyere Hazırlık
3-Alçı Levha ile Bölme Duvar
4--Alçı Levha ile Kaplama
5-Alçı Sıva
6-Cam ve Panel Duvar
7-Çelik Yapıda Açı Levha ile Kaplama
8-Şömine ve Barbekü
9-Ters Kalıp
Yapıda Yalıtım Konu:
1-Çatılarda Isı Yalıtımı
2-Çatılarda Su Yalıtımı
3-Depo-Havuz ve Tünellerde su Yalıtımı
4-Döşeme ve Duvarlarda Isı Yalıtımı
5-İş İskelesi
6-Ses Yalıtımı
7-Tesisat Yalıtımı
8-Tesviye Betonu ve Şap
9-Yalıtım Hazırlık
10-Yangın Yalıtımı
Mimari Proje Çiz. Konu:
1-Asma Ve Teras Kat Planı Çizimi.
2-Bina Etüttü
3-Bina Ön ve Arka Cephe görünüş Çizimleri
4-Bina x-Yönü Kesit Çizimi
5- Bina y-y Yönü Kesit Çizimi
6-Bina Yan Cephe Görünüş Çizimleri
7-Çatı Planı ve Detay Çizimleri
8-Çizgisel ve Kotlu Ölçülendirme
9-Dış Merdiven ve Detay Çizimleri
10-İç Merdiven Çizimleri
11-Normal ve Bodrum Kat Planı Çizimleri
12-Bilgisayarla Bodrum Kat Planı Çiz.
13-Bilgisayarla Çatı Çiz.
14-Bilg. Kapı ve Pencere Çiz.
15-Bilgi. Kesit Çiz.
16-Bilgi. Merdiven Çiz.
17-Bilgi. Normal Kat Planı Çiz.
18-Bilgi. Zemin Kat Planı Çiz.
19-Bilgi. Üç Boyutlu Çiz.
Ahşap- Kâgir Restorasyon Konu:
1-Ahşap Eskitme
2-Ahşap Oyma
3-Ahşap Sütün ve Boyalar
4-Dekupe Oyma
5-Horasan Harcı ve Mala kari
6-Kâgir Eserlerin Onarımı ve Korunması
7-Kâgir Yüzey Temizleme
8-Taş Oyma
MOBİLYA İÇ MEKAN TASARIM ALANI
Günümüzde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında üretim anlayışı, değişen dünyada ve gelişen
müşteri istekleri doğrultusunda çok hızlı bir değişim içine girmiştir. Çok değişik ham ve mamul
maddeler, yeni teknolojiler bu değişimin ve gelişimin içinde yerlerini almışlardır. Bunları işleyebilmek,
müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve beraberinde de kaynakları hesaplı harcayabilmek için nitelikli
ve eğitimli insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Zamanın değerli, kaynakların çok önemli olduğu
günümüzde eğitilmiş insan gücü, göz ardı edilemeyecek kadar önem taşımaktadır.
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümünde, iç mekânların estetik ve teknik yönleri ile tasarımı, bu
mekânlarda kullanılacak mobilyaların çizimi, üretim teknikleri, vernik, boya, döşeme gibi tamamlayıcı
işlemleri ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında iç mekânlarda
uygulanacak duvar, tavan ve yer kaplamalarının yapım şekilleri ile ilgili teorik ve pratik bilgiler
verilmektedir. Üretim aşamasında kullanılan makinelerin özellikleri,çalışma yöntemleri, güvenlik
kuralları, kalıpla yapılan işlemler, el aletleri ve her türlü gerecin tanıtımı yapılmaktadır.İç mekân
tasarımında önemli faktörler olan aydınlatma, ısıtma, havalandırma, yalıtım konuları ile ilgili çözümler
öğretilmektedir..Konutların bölümleri olan antre, mutfak, banyo, çocuk odası, yatak odası, genç odası,
çalışma odası, salon vb. birimlerde kullanılan mobilyaların tasarımı ve uygulamaları öğretilmektedir.
İşyerlerinde işin niteliğine göre gerekli düzenlemeler ve eşyaların tasarımı çalışmaları yapılmaktadır.
İşyeri organizasyonu ve iş etüdü ile ilgili pratik bilgiler verilerek bağımsız işyeri yönetebilme
yeterliliklerinin
kazandırılması
hedeflenmektedir.
Döner sermaye çalışmalarında her türlü okul donanım eşyaları ve talebe göre çok farklı uygulamalar
yapılmaktadır
MEGEP kapsamında Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı altında İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi,
mobilya döşeme imalatı ahşap üst yüzey, ahşap süsleme, ahşap iskelet imalatı, ahşap doğrama
imalatı dallarında öğretim programı hazırlanmıştır. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı programı, sektör
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış geniş kapsamlı bir programdır. MEGEP
kapsamında Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı programının hazırlanmasında, Millî Eğitim
Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversitelerden alan uzmanları
ve meslek elamanları ile iş birliği içinde çalışılmıştır.Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda
Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşme
hedeflenmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve
uluslararası pazarlardan pay kapma yarışı, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine
neden olmuştur Mobilya ve iç mekan tasarımı , sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde yarattığı
katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol
oynayan bir sanayi dalı olmuştur.
Mobilya ve iç mekan tasarımı alanındaki eğitim; günün müşteri isteklerine cevap verebilecek,
kaynakları ve zamanı verimli kullanabilen, kendini mesleki gelişimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli
insan gücünü yetiştirmek için gelişen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini
sürdürmektedir. Günümüzde meslekler, kendi alt şubelerini oluşturup bunları adeta birer bağımsız
meslek gibi ortaya koymaktadırlar. Bu değişimden Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı da etkilenmiş ve
kendi alt dallarını oluşturmuştur. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanında çalışacak orta kademe teknik
insan gücü, yukarıda belirtilen mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki
ve üretimdeki diğer kişilerle sürekli bir iletişim hâlindedirler ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak
yetiştirilmesi hedeflenmektedir Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı işlevsel değerleri ile mekânların
kullanışlığını sağlayan, estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve
renkli bir ortam haline gelmesini sağlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleştiren ürünler ortaya
çıkmaktadır.
Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler
giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör, ülkemizde
çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir
görünümdedir. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır. Yaşam alanlarının hızla
gelişmesinde, işyerlerinin rekabet edebilmesinde Mobilya ve iç mekan tasarımı alanının önemli yeri
vardır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanlarında giderek artan
ihtiyaçları karşılamada ahşap tekne yapımı önemli katkılar sağlamaktadır. Bu alanın sağladığı istihdam
olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu katma değer yaratma gücüyle, ülkemizin önemli
faaliyet sektörlerinden birisidir. Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu,
tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve bilgi/iletişim sistemleri konusunda kişilerin sahip olması
gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı
sistemlere doğru bir kayma eğilimi göstermektedir. MEGEP kapsamında Mobilya ve iç mekan
tasarımı alanı programında hazırlanan;
1. İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi
2. Mobilya Döşeme,
3. Ahşap Üst Yüzey,
4. Ahşap Süsleme,
5. Ahşap İskelet İmalatı,
6. Ahşap Doğrama,
dalları yer almaktadır.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında, İş Kur, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek eğitim
kurumları, üniversiteler, alanda faaliyet gösteren sektörler vb. kurumlarla işbirliği yapılmıştır. Bu
kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve katkıları
sağlanmıştır.
Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır. Bu doğrultuda Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı
ve altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve
düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Metal teknolojisi alanı, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve
dinamik bir gelişim içindedir. Bu özelliğinden dolayı ülkeler metal teknolojisi alanının geliştirilmesi için özel
politikalar uygulamaktadırlar. Metal teknolojisi; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak
şekillendirildiği, çeşitli metallere ısıl işlemlerin uygulandığı, metallere değişik konumlarda kaynak, perçin ve
cıvata ile birleştirmelerin yapıldığı, metal mobilya ve doğrama, metal süsleme ve çelik konstrüksiyon işlerinin
yapıldığı bir alandır. Binaların pencere ve kapıları, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinin metal
kısımları, mutfak eşyaları, otomotiv ve uçak sanayi, demir-çelik endüstrisi, demiryolu ve köprü yapımı,
eğlence araçları vb. işler metal teknolojisinin çalışma ve uygulama alanlarındandır. Bu alanda yapılan işlerin
gelecekte de insanlar tarafından sıklıkla kullanacağı düşünülürse, mesleğin önemi daha iyi anlaşılacaktır.
B.ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
- Kaynakçılık
- Metal Doğramacılığı
KAYNAKÇI
Tanımı:
Elektrik ark kaynağı, oksi-gaz kaynağı, elektrik direnç kaynağı, tig, mig-mag ve toz altı kaynak tekniklerini
kullanarak çeşitli metallerin sökülemeyecek şekilde birleştirmesini yapan, farklı kalınlıktaki gereçleri elektrik
arkı ve plazma ile kesebilen nitelikli kişidir
Görevleri:
- Teknik resim çizmek.
- Soğuk şekillendirme işlerini yapmak.
- Elektrik direnç kaynağı yapmak.
- Elektrik ark kaynağı yapmak.
- Elektrik arkı ile kesme yapmak.
-Koruyucu gaz (mig-mag, tig) kaynağı yapmak.
- Tozaltı kaynağı yapmak.
- Büyük ve küçük çaplı boruların kaynağını yapmak.
- Oksi-gaz kaynağı yapmak.
- Oksi-gaz ile kesme yapmak.
- Çelik olmayan gereçlerin kaynağını yapmak
- Malzeme muayene yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
- Sertlik ölçme işlerini yapmak.
- Bilgisayar destekli çizim yapmak.
- Elektrik direnç kaynak makinesi
METAL DOĞRAMACI
Tanımı:
Metallerin talaş kaldırma yöntemlerinden daha çok eğme-bükme, kesme, delme ile şekillendirerek, birbirleri
ile çeşitli yöntemlerle birleştirebilen, çelik eşya, mobilya, Çelikten ve alüminyum gereçlerden metal
doğramaları yaparak montajını yapabilen nitelikli kişidir
Görevleri:
- Teknik resim çizmek .
- Soğuk şekillendirme yapmak.
- Koruyucu gaz (mig-mag) kaynağı yapmak.
- Elektrik ark kaynağı yapmak.
- Preslerde soğuk iş kalıplarında çalışmak
- Sac şekillendirme işleri yapmak.
- Seri iş ve montaj kalıpları yapmak .
- Çelik eşya yapmak.
- Metal doğramaları yapmak
- Dış cephe giydirmesi yapmak
- Doğrama montajını yapmak
- Metal yüzeyleri temizlemek ve parlatmak.
- Metal yüzeyleri macunlamak ve boyamak
- Elektrik arkı ile kesme yapmak.
- Malzeme muayene yöntemlerini yapmak.
- Sertlik ölçme işlerini yapmak.
- Bilgisayar destekli çizim yapmak
C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Metal teknolojisi elemanı olmak isteyenlerin; duyu organları (görme ve işitme vb.) işlevlerini tam olarak
yerine getirir durumda olan, el, ayak ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, titiz, yaratıcı, mesleği ile ilgili
teknolojik yenilikleri takip ederek mesleğinde kullanabilen, üç boyutlu düşünen, temel matematik, fizik,
malzeme ve işleme bilgisine sahip, sabırlı, estetik görüşlü, ekip çalışmasına yatkın, kendisi ve çevresi ile
barışık, kişilik özellikleri gelişmiş, ülkesini ve insanları seven, çevreye duyarlı kişiler olması gerekir.
D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kaynakçılar çoğunlukla fabrika ve atölye gibi kapalı ortamlar ile köprü, baraj, tersanelerde v.b. işlerde açık
havada çalışırlar. Bunun yanında su altında kaynak yapabilen kaynakçılarda vardır. Çok farklı ortamda
kaynak yapmak mümkündür. Çalışma ortamları zaman zaman gürültülüdür. Kaynak işlemi sırasında eldiven,
gözlük, maske, kask vb. koruyucu araçlar kullanırlar, kapalı ortamlarda çalışırken sağlıklarını korumak için
ortamın havalandırılmasına özen göstermek zorundadırlar.
Metal doğramacılar açık ve kapalı, nispeten de gürültülü ortamlarda çalışırlar. Sağlık için çok tehlikeli
olmamakla birlikte özellikle montaj sırasında yüksek yerlerde çalışma yapıldığından ve genel tehlikelerden
dolayı çalışma esnasında gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdırlar..
G. İŞ BULMA İMKÂNLARI
Meslek elemanlarının çalışma alanları genelde küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.Kamu ve özel kuruluşlara
ait atölye ve fabrikalarda iş bulma imkânlarına sahiptirler. Ayrıca bu elemanlardan özellikle kaynakçı ve
metal doğramacı, çok sayıda makineye ve büyük sermayeye ihtiyaç duymadan küçük bir yerleşim yerinde
bile kendi işletmelerini kurabilirler. Metal teknolojisi alanı altındaki kaynakçı, sanayide kaynak işlerinin
yapıldığı her türlü işletmelerde çalışabilir. Metal doğramacı kapı, pencere, parmaklık, vitrin, çelik dolap,
cephe giydirme işlerinin yapıldığı işletmelerde iş bulabilir.Çelik yapılandırmacı, çelik çatı, köprü, bina, gemi,
uçak, makine gövdesi ve iskeleti ile ilgili işlerin yapıldığı işletmelerde istihdam edilebilir. Isıl işlemci ise çeşitli
makine parçalarının farklı ısıl işlemlere tabii tutulması (sertleştirilmesi ve yumuşatılması vb.) ve her türlü
sıcak kalıp dövmeciliği işleriyle uğraşan işletmelerde iş bulma imkânlarına sahiptir.
F. EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI
Alandan mezun olan öğrenciler, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içinde yer alan
veya bölgesi dışındaki meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans (2 yıllık) programlarına sınavsız
olarak yerleştirilmektedir. Metal teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler aşağıdaki meslek yüksek okulu
programlarına sınavsız geçiş yapabilirler.
- Makine
- Hasat Sonrası Teknolojisi
- Mekatronik
- Tarım Alet ve Makineleri
- Metalürji Malzeme
- Metalografi ve Malzeme Muayenesi
Metal teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler sayısal puan türüne göre 4 yıllık (lisans) Metal
Öğretmenliği programına ek puan alarak devam edebilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi
uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek
ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek
amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her
zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim
sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Metal Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir. Modüler
programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Alanımız talaşlı üretim ve makine imalatı konusunda eğitim-öğretim vermektedir. Değişik makineler
kullanılarak veya el aletleri ile metaller üzerinden talaş kaldırarak o metali istenilen ölçü ve şekillere getirerek
kullanılabilir
olması
sağlanır.
Alanımızda birbirinden bağımsız iki atölyemiz mevcuttur. El tesviyeciliği atölyesinde öğrencilerimiz el aletlerini
kullanarak metallere şekil vermeyi öğrenirler. Makine atölyesinde 10 adet faal durumda çalışabilir torna
tezgâhı.1 Adet Eğitim amaçlı CNC torna tezgahı, 4 adet freze tezgâhı Bu tezgâhların yanında iki atölyede 2
adet sütunlu matkap tezgâhı, 1 adet vargel tezgâhı, hidrolik testere, eksantrik Pres, düzlem yüzey taşlama,
silindirik
yüzey
taşlama
ve
alet
bileme
tezgâhları
çalışabilir
durumda
mevcuttur.
Öğretmen kadromuz, işini iyi bilen ve uygulayan iyi eğitimli elemanlardan kurulmuştur. Bölümümüzde bir Alan
şefi, bir atölye şefi, yedi atölye öğretmeni olmak üzere dokuz öğretim kadrosu bulunmaktadır.
Makinecilik; Metallerin el aletleri ve makine ile talaş kaldırarak ya da üretim metotlarıyla işlediği, şekillendirilip
kullanılır hale getirildiği bir meslek alanıdır. Bölümümüzde onuncu sınıf birinci dönemde el tesviyeciliği ile
başlayan atölye çalışmaları ikinci dönem ve üst sınıflarda makine çalışmalarına geçer. Makineler torna, freze,
vargel,
matkap,
taşlama,
pres
ve
bazı
özel
amaçlı
tezgahlardan
oluşur.
Bu mesleği öğrenen kişiler, derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgileri atölyelerde uygulayarak çeşitli makine
parçalarını, el aletlerini imal ve montaj ederek çeşitli makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak bilgi ve
beceri kazanırlar. Bu kişiler çeşitli makinelerin yapıldığı işyerlerinde çalışabilecekleri gibi bu alanda iş yeri
sahibi
olabilirler.
Makinecilikte; alet, makine ve takımların kullanılması, teknolojik kurallara uygun çalışmayı gerektirir. Makine
İmalatçısı, yaptığı işten iyi sonuç alabilmesi için, mesleği ile ilgili ölçü ve kontrol aletlerini tanımalı, doğru
olarak kullanmalı ve bakımını yapmasını bilmelidir. Aynı zamanda iyi malzeme bilgisine sahip olmalı,
malzemelerin özelliklerini, üzerinde yapılacak işlemleri, malzeme seçiminde dikkat edeceği hususları
bilmelidir. Makine imalatçısı, mesleği ile ilgili imalat yöntemlerini uygulamakta, işlem sırasını belirlemekte, iş
kalıplarını tasarlamakta ve özel aletleri kullanmada geniş bilgiye sahip olması gerekir.
Makineci, çok iyi teknik resim bilgisine sahip olmalı, iş parçasını imalat resmindeki ölçü ve toleranslar
dâhilinde işleyebilmelidir. Çalıştığı atölyede bulunan tezgâhları tanımalı, gerektiğinde onarımını
yapabilmelidir. Mesleğinde başarılı olabilmesi için; tertipli ve düzenli çalışması, güvenli çalışma alışkanlıkları
kazanması,
iş
disiplini
ve
meslek
ahlakına
sahip
olması
gerekir.
Günümüz teknolojisinde, el aletlerinin ve makinelerinin kullanılmadığı endüstriyel işyerleri düşünülemez.
Dolayısıyla, hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin yanında, tüm sanayi kollarında görev ve sorumluluk alacak
tesviyecilere, her zaman ihtiyaç vardır. Kendisini teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştiren tesviyeciler,
büyük işletmelerde, önemli görevler alarak, ekonomik sorunlarını rahatlıkla çözmüşler ve ileriye daha bir
umutla bakabilmişlerdir.
MAKİNECİ
GÖREVLER:
• Klasik ve bilgisayar kontrollü talaşlı imalat tezgâhlarını çalıştırarak kullanabilir.
• Makine parçalarını işleyebilen makinelerin her türlü ayar ve kontrollerini, makinelerin üzerindeki tüm
sistemlerin bakım ve onarımını yapabilir.
• Bir işe göre ayarlanmış, çeşitli tipte torna, freze, planya, matkap, rektifiye, testere ve birden çok işlem yapan
otomatik tezgâhı çalıştırır ve kullanır,
• Her türlü kalıp, makine, takım veya aparat parçalarını teknik resmine uygun olarak markalar, keser,
• İnce tesviye, delme, raybalama, diş çekme işlemlerini yapar,
• Tezgâhlarda işlenerek gelen parçaların esas ölçüleri içinde tesviyesini yapar ve parçaların birbirlerine uyup
uymadığını kontrol eder,
• Uyumsuz parçaların tekrar tesviyesini yapar ve son şekle getirerek monte eder,
• Çalışılan yerin ve kullanılan araç-gereçlerin günlük bakım ve temizliğini yapar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Eğe, rayba, kılavuz, raspa, keski, mengene, “v” yatağı, kumpas, mikrometre, gönye, cetvel, pergel, metre,
mihengir, pleyt, çekiç, testere gibi kesme, ölçme ve kontrol aletleri; torna, freze, taşlama, pres, vargel, planya
gibi üretim tezgahları ve donanımları.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Makine teknolojisi elemanı olmak isteyenler, duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olan,
el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, titiz, yaratıcı, mesleği ile ilgili teknolojik yenilikleri takip ederek
mesleğinde kullanabilen, üç boyutlu düşünen, temel matematik, fizik, malzeme ve işleme bilgisine sahip,
sabırlı, estetik görüşlü, ekip çalışmasına yatkın, kendisi ve çevresi ile barışık, kişilik özellikleri gelişmiş,
çevreye duyarlı kişiler olmalıdır.
• Makineci olmak isteyenlerin;
• Göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilme,
• Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
• El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
• Malzeme ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
• Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen,
• Nispeten bedence güçlü
Kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Makine imalatçılarının çalıştıkları yerler özellikle, faaliyet alanı talaşlı imalat olan, makine ve çeşitli parçaların
üretildiği, bakım ve onarımlarının yapıldığı özel ve kamu kuruluşlarına ait işletme, fabrika, atölye ve bakımonarım
istasyonları
gibi
iş
piyasasının
çeşitli
dallarıdır.
Makinecilik eğitiminden sonra, bu alanda çalışmak isteyenlerin iş bulma olanakları oldukça fazladır.
MESLEKTE İLERLEME
Makine Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, öncelikle kendi Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi
(METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans (2 yıllık)
programlarına sınavsız geçiş için başvurabilir ve gerekli koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
•Makine Resim-Konstrüksiyon,
• Makine,
• Endüstriyel Kalıpçılık,
• Hasat Sonrası Teknolojisi,
• Makineyağları ve Yağlama Teknolojisi,
• Mekatronik,
• Tarım Alet ve Makineleri,
• Otomotiv,
• Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği,
• Sondajcılık,
• Metalürji Malzeme,
• Gemi Makineleri,
• Metalografi ve Malzeme Muayenesi,
• Termik Santral Makineleri,
• Termik Santrallerde Enerji Üretimi,
• Raylı Sistemler Makine Teknolojisi,
BENZER MESLEKLER:
Makine Modelciliği, Kalıpçılık, Tornacılık, Frezecilik, Vargelcilik ve Planyacılık, Taşlama ve Alet Bilemeciliği.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere,
işletmelerce asgari ücretin %30´undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir. Meslek eğitimi sonrası
Makineci olarak işe ilk başlanıldığında, asgari ücretin 1,5–2 katı kadar bir ücret alınabilmektedir. Bu ücrette,
işletmenin yapısı ve büyüklüğüne göre değişiklik olabilmektedir. Zaman içerisinde deneyime bağlı olarak
ücrette artış görülmektedir.
ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Teknolojinin gelişmesi insanın ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltmek, insanın kendisine ve çevresine
daha fazla zaman ayırmasını hedeflemiştir. Makineler, insanların hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini
yükselten en önemli unsurlardan biridir. Makine teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelidir. Alan,
ülkemizde ve dünyada hızla ilerlemektedir, getirisi ve katma değeri de ekonominin lokomotifi durumundadır.
Alanda istihdam imkânları oldukça çeşitlidir. Dünyada ve ülkemizde sektördeki kalifiye eleman sıkıntısı
oldukça fazladır. Dolayısıyla iş bulma sıkıntısı yoktur. Alanda çalışanların gelir düzeyleri ülke standartlarının
üzerindedir. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi bölgede makine teknolojisi alanında lider olmayı hedeflemiştir.
Bugün birçok ülkeye ihracat ve teknoloji transferi yapmaktadır.
Download