ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

advertisement
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/319-4926
Kırgızistan İşbirliği Teklifi
Sayı:
Konu:
Ankara, 12/03/2014
SİRKÜLER (H/2014)
Sayın Üyemiz,
T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 13-15
Ağustos 2013 tarihinde Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VII.Dönem
Protokolünün imzalandığı belirtilmektedir.
Bahse konu protokolün “Tarım, Gıda ve Hayvancılık” başlığı altında;
-
-
Kırgız tarafının, kurutulmuş meyve üretimine ilişkin gıda ve işleme sanayisi
altında ortak şirketlerin oluşturulması olanağının değerlendirilmesini teklif ettiği,
Tarafların, Türk tarafınca gıda ve işleme sanayisi uzmanları için süt işletmesi, süt
ve süt ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesi, et ve et ürünleri sektörünün rekabet
edebilirliğinin arttırılması, meyve ve sebzelerin sanayi işletmesinde yeni
teknolojiler ve balıkçılık alanlarında eğitim, tecrübe değişimi ve eğitim kurslarının
organize edilmesi hususunda mutabakata vardıkları,
Kırgız tarafının, Türk yatırımlarının çekimi ile lojistik, ticari-satın alma
merkezlerinin oluşturulması olanağının değerlendirilmesini teklif ettiği,
ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, Bişkek Ticaret Müşavirliği kanalıyla Kırgızistan Tarım ve Islah
Bakanlığı’ndan alınan ve bir örneği ekli yazıda, KEK protokolünün icrasına yönelik olarak,
anılan Bakanlık tarafından, kuru meyve ve sebze üretimi konusunda önerilen yatırım
projelerine dair bilgi verilmekte, gıda işleme sanayisi alanında düzenlenebilecek iş
forumlarına katılabilecek Kırgız işletme yöneticilerinin listesi iletilmekte olup; ayrıca lojistik,
ticari-satın alma merkezlerinin oluşturulmasına yönelik Türk yatırımcılarının desteği ile
Kırgızistan’ın Oş ve Batken bölgelerinde kurutulmuş meyve/sebze üretim ve ambalajlama
tesislerinin kurulması teklif edilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ek: Yazı Örneği (10 sayfa)
Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
Download