14_izmir_imamhatiplilerkurultay_sonuc_bildirgesi copy

advertisement
ÖNDER
14. İMAM HATİPLİLER KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
2017-İZMİR
ÖNDER İmam-Hatipliler Derneği 14. İmam Hatipliler Kurultayı, 07-08 Ekim 2017 tarihinde İzmir /
Çeşme’de “SAMİMİYETLE” temasıyla gerçekleştirildi. Kurultaya Türkiye’nin 81 ilinden; mezun derneklerimizin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, ÖNCÜ Spor dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri,
ÖNDER Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanları iştirak etti. ÖNDER Genel Başkanı
Sayın Halit Bekiroğlu’nun katılımıyla icra edilen söz konusu iki günlük programda çok değerli tebliğler
sunuldu. Yapılan istişareler ve müzakereler sonucunda aşağıdaki kararların milletimizin bilgisine ve takdirine sunulmasına karar verildi.
1. ÖNDER kurulduğu günden bugüne altmış yıldır; hiçbir maddi menfaat gözetmeden, en sıkıntılı günlerde
her türlü zorluğu göze alarak samimiyetle çalışmalarına devam etmiştir. ÖNDER’in istikamet üzere yürümek
niyetiyle çıktığı hayırlı yolda tek dayanağı tüm mensuplarının taşıdığı ve taşımayı vadettiği samimiyetleridir.
Samimiyetimize binaen Rabbimizin bizlere lütfettiği merhametinin ve bereketinin devam etmesi temennisiyle ÖNDER, tüm gönüllüleriyle birlikte, istikamet üzere, inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir.
2. Dünyanın her bir köşesinde yaşayan tüm insanları Yüce İslam dininin hayat veren evrensel değerlerine
davet etmenin sorumluluğu ve bilincinden hareketle; başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığa eğitim faaliyeti sunmak için başlattığımız çabaları artırarak sürdüreceğiz.
3. Milletimizin tek bir ferdi dahi din eğitimi almak istediği ve çocuğunu İmam Hatip Okullarına göndermeyi
arzu ettiği sürece bizler İmam Hatip Okulları hizmetinin sunulmasının takipçisi olacağız.
4. Kamu kurumları, üniversiteler ve paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla başlatılan ilişkilerin güçlendirilmesinin imam-hatip hizmetlerine katacağı ivmeyi önemsiyoruz. Bununla birlikte, milletimizin ilk günden beri,
imam-hatip okullarını ve bu okulların öğrencilerini yerleştirdiği gönül dünyasının ortaya çıkardığı muazzam
gücün, imam-hatip ruhunun yayılmasındaki kalıcı etkisini bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Bu bağlamda,
halkımızla el ele verip binaları, öğretmenleri, öğrencileri, yönetici ve velileriyle, okullarımızı sahiplenerek,
İslam’ın doğru bir şekilde öğretildiği ve samimi bir şekilde yaşandığı ortamlar oluşturmanın mücadelesini sürdüreceğiz.
5. Sivil toplum kuruluşlarının, temel amaçlarından birinin, toplumsal hakları ve meşru beklentileri sahiplenmek olduğunun farkındayız. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, öncelikle mensup ve mezunlarımızın, genel
olarak da milletimizin haklı ve meşru beklentilerini dile getirmeyi önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi,
bundan sonra da zayıf gördüğümüz, eleştiriye açık olduğunu değerlendirdiğimiz ve düzeltilmesinin millet
yararına olduğuna inandığımız uygulamalara dair düşünce ve beklentilerimizi dile getirmeye devam edeceğiz.
6. İmam Hatip Okullarında; kendi medeniyet köklerinin yanı sıra, inanç ve değerleri konusunda herhangi
bir mahcubiyet duymayan, düşünce, fikir ve inançlarını onurla ifade eden, kendinden emin, kararlı ve donanımlı bir neslin yetişmesi için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.
7. Öğrencilerimizin kendi yetenek ve kabiliyetlerini keşfedeceği, adil şartlarda öğrenim göreceği, değerlendirilip yönlendirileceği bir şekilde, eğitim sisteminin geliştirilmesinin, çocuklarımızın geleceğinin inşası
bakımından hayati öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede; çocuklarımızın özgüvenini sarsacak ve
geleceğe dair umutlarına engel olacak her türlü belirsizliğin ortadan kaldırılmasına ve uygulanacak eğitim
modellerinin bir an önce kararlaştırılmasına dair güçlü beklentimizi ifade ediyoruz.
Milletimize Saygıyla Duyurulur.
ÖNDER İMAM-HATİPLİLER DERNEĞİ
Download