27 Kasım 28 Kasım

advertisement
27 Kasım
10:30- 13:30
Yer: A1
Serbest Sunumlar
Uzay Boşluğu
Belirli bir tema altında sınırlandırılmadan bu günler için sunulmak üzere uzay boşluğundan çıkıp
gelmiş gibi kendilerine yörünge bulacak sunumlardan oluşacak panel; ayrımcılık karşıtı günlerin tek
paneli olması, kürsüyü sadece öğrencilere açması ve sunumların içeriği ile merak uyandırıcı.
Efe Mehmet Carlık- Ayrımcılığın Tarihsel Çözümlemesi(Đzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası
Đlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü)
Aslıhan Ulu- Đzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Ayrımcı Ölçeği(Đzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü)
Yavuz Cingöz- Anti-Otoriterizm Bağlamında Açık Eşcinsellik ve Punk (Dokuz Eylül Üniversitesi
Müzik Bilimleri Bölümü)
Berkant Çağlar- Eleştirel Pedagoji (Đzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve Đletişim Bölümü)
14:30- 15:30
Yer: A2
Video Seçkisi
Hayal Turan ve Oğuz Ediz'in seçtiği filmler, ayrımcılık karşıtı alanda ilham verici ve harekete geçirici
çalışmalardan oluşuyor.
15:30- 17:30
Yer: A2
Örgütlenme ve Slogan Atölyesi
Örgütlenmek güzeldir!
Ayrımcılığa, homofobiye, transfobiye, bifobiye, şiddete ve tacize karşı örgütlenme pratikleri üreten Eşit
Platform Kulübü'nün çalışmalarını, bu alanda çalışmalar yapan başka öğrenci külüplerine ve
oluşumlara deneyimlerini paylaşmak, örgütlenme ağını güçlendirmek, örgütlenme zorluklarına
çözümler üretmek ve dayanışma ağını geliştirmek adına Đzmir'deki diğer üniversite öğrencileri ile
ortaklaşa gerçekleştirilecek bir atölye yapacağız. Örgütlenmek güzeldir!
28 Kasım
10:30 12:20
Yer: C206
Özgürlüğü Herkes Đçin Đstiyoruz Söyleşisi!
Hükümet ve kurumları tarafından kayıtsız kalınan ve bedenleri üzerinden belki de en barışçıl yollardan
birine başvurmuş Kürt siyasi tutuklu ve hükümlüleri selamlıyoruz. Đzmir Ekonomi Üniversitesi'nden
de barışçıl bir çözüm üretmek ve bu süreci değerlendirmek için bu atölyeye çağrı yapıyoruz. 68.
gününde sonlandırılan grevi, Tuğçe Devecioğlu'nun kolaylaştırıcılığında konuşacağız. Grev sürecini ve
bu süreçlerde üniversitelerde neler yapabileceğimiz üzerine konuşacağımız bir atölye
gerçekleştireceğiz.
13:30- 14:30
Yer: A2
Beden Atölyesi
Bedenim Benimdir!
Bedenimizin kontrolü kimde? Đktidar bedenimizi tamamen kontrol altına aldığından ve onu istediği
gibi şekillendirmeye başladığından beri ne değişti? Beden üzerine konuşacağız! Đktidarın kontrol altına
almaya çalıştığı bireyselliğimize, varoluşumuza dair bir haykırışta bulunmak için politik bir varoluş
olarak beden özgürlüğümüzü ve bedenimiz üzerinden kurgulayabileceğimiz bedensel direnişleri,
performans yollarını tartışacağız. Atölye'de Đlay'ın kolaylaştırıcılığında beden politikalarından doğru bir
tartışma gereçkleştireceğiz.
15:30- 16:30
Yer: C204
Makyaj Atölyesi
Performansa dair uygulama!
Beden atölyesinin ardından bedenimizin özgür bir oluşun parçası olduğunu kavradıktan sonra onu
ifade etme biçimleri üzerine çalışmak için makyaj konusunda çalışmalar yürüten Gönül Arslan'ın
kolaylaştırıcılığında yüzümüze istediğimiz şekli, rengi vereceğiz. Uygulamaya geçelim istiyoruz.
17:30- 18:30
Yer: Futbol Sahası
Biri Ofsayt Mı Dedi?
Bu da bizim futbol maçımız!
Tüm gün grev, beden, perfomans üzerine konuştuktan sonra, makyajlarımız henüz akmamışken, yeşil
sahaları yeniden kurguluyoruz. Nasıl oynayacağımızı biz de bilmiyoruz, sadece futbolu öğrenilmiş
erkek şiddeti ve ayrımcı dilden arındırmak istiyoruz. Maç, Fransızca bölümünden Utkan Boyacıoğlu
tarafından yönetilecek. Katılıma göre tek maç ya da turnuva yapmaya açığız. Đbnelerin hakem
olamadığı T.C.'de en queer halimiz ile başka bir futbol isteyenleri bekliyor olacağız.
29 Kasım
11:30- 13:30
Yer: M01
Yeni Medyada Nefret Söylemi
Nefret Söylemi ve nefret suçlarından Türkiye'de hakim egemen sınıfın üyesi olmayan herkes bir
şekilde etkileniyor. Henüz bir nefret suçu yasası olmayan ve nefret suçlarını işleyen vatandaşlarını
adeta ödüllendiren Türkiye'de bu konuda teknik bilginin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeni medya
gerek sunduğu sınırsız iletişim ağı, gerek de üye sayısı ile nefret söylemlerinin en çok yayıldığı ve
örgütlendiği alanlardan biri. Bu konuda profesyonel olarak eğitim çalışmaları yapan Şule Sayın
tarafından katılımcılara bir sertifikanın da verileceği bir eğitim çalışması gerçekleştirilecek.
11:30- 13:30
Yer: A2
Medya Atölyesi
Ayrımcı söylemlerin en çok yaygınlaştırıldığı ve kontrol edildiği mekanizmalardan biri olarak medyaya
dair çalışma yapmak bizi dört bir yandan sarmış bir organizmayı tanıyıp stratejiler üretmek adına
yararlı olacaktır diye düşünüyoruz. Yazılı basında son zamanlarda çıkmış homofobik, bifobik,
transfobik haberlerden derlenen atölyede katılıma göre iki, üç dört... grup şeklinde haberlerdeki ayrımcı
dili analiz edecek ve buna dair (kısa da olsa) çözümler üretmeye çalışacağız.
13:30-14:30
Yer: A1
Transfobi Söyleşisi
Trans bireylerin sosyal hayatta, eğitim hayatında, iş hayatında ve belki de insanın temas ettiği her yerde
yaşadıkları sorunlara dair bu alanda hak savunuculuğu yapan Siyah Pembe Üçgen Đzmir
aktivistlerinden Deniz Solmaz ve Demet Yanardağ'ın katılımı ile bir söyleşi gerçekleştireğiz.
16:30-18:20
Yer: A2
Kapanış
Bu Bir Veda Değil KĐ!
Üç gün yoğun şekilde gerçekleştirilecek etkinlikleri güzel yemekler yiyerek ve güzel şeyler içerek
sonlandıralım istedik. Kapanış etkinliğinde üç gün boyunca çekilmiş fotoğrafların, videoların, atölye
çıktılarının toplu bir paylaşımı gerçekleştirilecek. Akustik müziğin eşlik edeceği kapanışta bir defa
daha hep bir ağızdan söyleyeceğiz ki bu bir veda değil sadece 1. Ayrımcılık Karşıtı Günler'in son
etkinliği, yıl boyu belirlediğimiz ayrımcılık karşıtı yıl olmaya dair etkinliklere devam edeceğiz ve en
büyük umudumuz bu etkinliklerin her sene farklı konularla devam etmesi ve ve Ayrımcılık Karşıtı
Günler'in gelenekselleşerek sürmesi.
Download