Dış Ticaret Verileri Bülteni

advertisement
31
ARALIK
2015
Dış Ticaret Verileri Bülteni
KASIM 2015
TÜİK dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Kasım ayında, 2014 yılının aynı ayına göre
%10,2 azalarak 11 milyar 738 milyon dolar, ithalat %25,3 azalarak 15 milyar 974 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
Kasım ayında dış ticaret açığı %49,1 azalarak 8 milyar 317 milyon dolardan 4 milyar 236
milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Kasım ayında %61,1 iken, 2015
Kasım ayında %73,5’e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2015 Kasım ayında bir önceki aya göre
ihracat %6,8, ithalat %6,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 yılı
Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %10,2, ithalat %27,1 azaldı.
Ayrıca aylara göre bakıldığında ihracattaki daralma geçen yıllara göre hem ay bazında hem de
toplamda dikkat çekmektedir. Bu yıl geçmiş yıllarda süregelen 250 miyar toplam ithalat
rakamına ulaşılamayacağını söylemek mümkün.
Euro/Dolar parite etkisinin ve özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün ithalat verilerine
yansıması belirgin olmaya devam etmekte. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik
açıdan toparlanması, bölgeye yapılan ihracatın artması açısından kritik önem taşımakta. Miktar
bazında artış gösteren kümülatif ihracat, paritenin etkisi ile dolar bazında gerileme kaydetmeyi
sürdürüyor. Ocak-Kasım döneminde ihracattaki azalma %8,4 olarak gerçekleşirken Euro/Dolar
paritesindeki değişim bir önceki yıla göre %17,7 gerileme olarak gerçekleşti. Paritedeki bu
gerilemenin dolar bazında ihracatta yarattığı kayıp yaklaşık 10 milyar dolar. Bu kayıp da
dikkate alınarak hesaplama yapılacak olursa, ihracatın bir önceki yılın aynı döneminin yine de
gerisinde kaldığı görülmekte.
tedam.ticaret.edu.tr
Sayfa 1
31
ARALIK
2015
Dış Ticaret Verileri Bülteni
Milyonlar
İlk 11 Ayda 2015 İhracat-İthalat (Bin $)
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
İhracat
7
8
9
10
11
İthalat
Emtia fiyatları dış ticarette Türkiye’nin elini rahatlatmaya devam ediyor. Geçen yıl ortalarında
başlayan bu eğilim, özellikle düşen petrol fiyatlarının getirdiği rahatlama enerji grubunda
kendini göstermekte. İthal edilen toplam petrol hacmi ton olarak kayda değer bir değişiklik
göstermediği halde varil başına fiyatların 35 Dolar’ın altına kadar gerilemesi enerjinin açığa
etkisini azaltıyor. Ocak – Kasım döneminde toplam enerji grubu rakamları geçen yılın aynı
döneminin neredeyse yarısı civarında seyretti ve eksi 28 milyar Dolar net oldu. Kasım’da ise
net ihracat eksi 2 milyar Dolar ile düşük kalarak katkısını sürdürdü. Geçen yılın ilk 11 ayına
göre bakıldığında enerjide 16 milyar Dolarlık bir pozitif net etki görülmekte.
Milyon
Aylara Göre - Enerji Grubu Net İhracatı (Bin $)
0
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-2
-3
-4
-5
2015
2014
Altın grubunun ise yine benzer şekilde dış ticaret açığının azalmasındaki payı görülmekte.
Ocak- Kasım kümülatif değer geçen yılın aynı döneminde eksi 3 milyar Dolar iken bu yıl fazla
verdi ve 4 milyar Dolar oldu. Kasım ayında ise eksi 130 milyon Dolar gibi düşük bir seviyede
tedam.ticaret.edu.tr
Sayfa 2
31
ARALIK
2015
Dış Ticaret Verileri Bülteni
kaldı. Geçen yılın ilk 11 ayına göre bakıldığında ise 7 milyar Milyar Dolar net pozitif etkisi
görülmektedir.
Milyon
Aylara Göre - Altın Grubu Net İhracatı (Bin $)
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-1
-2
-3
2015
2014
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Kasım ayında %43,8 iken, 2015 Kasım ayında
%48 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %1,5 azalarak 5 milyar 631
milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Kasım ayında 1 milyar
199 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (867 milyon dolar), Irak (789 milyon
dolar) ve İtalya (616 milyon dolar) takip etti. Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı
Kasım ayında 2 milyar dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 727 milyon dolar),
Rusya (1 milyar 374 milyon dolar) ve İtalya (883 milyon dolar) izledi.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat
sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin
toplam ihracattaki payı %92,4’tur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı
içindeki payı %4,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,8’dir.
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2015
Kasım ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,8, orta yüksek teknolojili
ürünlerin payı ise %45,3’tür.
tedam.ticaret.edu.tr
Sayfa 3
Download