Şemayı, doğru sonuca gitmek için takip ettiğimizde hangi sembole

advertisement
Şemayı, doğru sonuca gitmek için takip ettiğimizde
hangi sembole ulaşırız?
A) ♠
B) ♫
C) ♣
D) ▲
Soru 10- …I….. kanın vücuda pompalanmasını Sağlar.
Oksijen, karbondioksit, besin ve atık maddeleri ……
II……. taşır. Kirli kanı …III……. temizlenir, Kanın
organlara iletimini sağlayan ise …IV…. ‘dır.
Yukarıdaki boşlukları sırasıyla nasıl
tamamlayabiliriz?
A) Kalp-damarlar-akciğerler-kan
B) Damarlar-kalp-akciğerler-kan
C) Kalp-kan-akciğerler-damarlar
D) Kalp-akciğerler-damarlar-kan
Soru 11- Egzersiz yaptığımızda aşağıdakilerden
hangisi artmaz?
A) Kalbin vücuda pompaladığı kan miktarı
B) Kanın akış hızı
C) Nabız sayısı
D) Hücrelerdeki yağ oranı
Soru 12- Aşağıdaki organlarımızdan hangisi ya da
hangileri istem dışı çalışır?
I. Böbrek
II. Kollar ve bacaklar
III. Kalp
IV. Akciğer
A) yalnız II
B) I, III ve IV
C) yalnız III
D) I ve III
Soru 13- Akciğerler vücudumuzun neresinde yer alır?
A) Karın boşluğunda
B) Göğüs kafesinde
C) Omurgada
D) Sırtta
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi solunum-da etkili
değildir?
A) Kaburga kasları
B) Burun
C) Diyafram kası
D) Yemek borusu
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi dolaşım
sistemimize zarar verir?
A) Egzersizler
B) Yağlı ve ağır yiyecekler
C) Temiz hava
D) Spor
Soru 16- Vücuda aldığımız oksijen ile karbondioksit
hangi organda yer değiştirir?
A) Akciğer
B) Böbrek
C) Kalp
D) Mide
Soru 17- Yetişkin bir insanda ortalama nabız sayısı
kaçtır?
A) 80-100
B) 100- 120
C) 70-80
D) 120-130
Soru 18-Hangi olay sonucunda besinlerden enerji
sağlarız?
A) Sindirim
B) Boşaltım
C) Solunum
D) Dolaşım
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi dolaşımda görevli
yapı ve organlardan biri değildir?
A) Kalp
B) Omur
C) Kan
D) Damar
Soru 20- Aşağıdaki canlıların hangisinde iskelet
bulunmaz?
A) Kedi
B) Kelebek
C) Koyun
D) Maymun
Doğru yanıt sayısı:
Yanlış yanıt sayısı:
Ramazan Demir
4-C Sınıf Öğretmeni
Not: Yapılan çalışmalar XVII Ekim 2011 Pazartesi
günü gelecektir.
Download