a .a = aa .c = (ac)

advertisement
8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
KURAL 1: Altlar aynı ise üsleri topla.
b c
b+c
a .a = a
107= K7.L7 ise K ve L hangi tamsayı
değerlerini alabilir.
Örnekler:
Burada K ve L sayıları çarpımı 10 olacak
şekilde değerler alabilir.çarpımı 10 olan
tamsayılar ise;
25.23 = 25+3= 28
36.35= 36+5= 311
1 ile10 ; 2 ile 5 ; -1 ile -10 ve -2 ile -5 tir.
57.5-4 = 57-4= 53
27.57 sayısı kaç basamaklıdır?
24.26=………………..
-
75.7 3=……………….
32.34=………………..
KURAL2:Üsler aynı ise altları çarp.
b b
b
a .c = (a.c)
Örnekler:
6
5
6 =(2.3) = 2 .3
7
(52)4= 52.4= 58
5
7
KURAL3 : üssün üssü olan durumlarda
üsleri çarp
(43)2 =43.2=46
154=(3.5)4= 34.54
5
10n sayısının kaç basamaklı
olduğunu n+1 ile buluruz
Örnekler:
6
5 .2 =(5.2) =10
5
27.57= 107 olur. 107sayısı 100000 00
olduğundan sayımız 8 basamaklıdır.
(ab)c =ab.c
24.34=(2.3)4 =64
6
by [email protected]
Örnek:
SIRA SENDE:
6
Örnek:
7
7
(-3) .(2) =(-3.2) =(-6)
(34)-1=34.(-1)= 3-4
SIRA SENDE:
(2 -3)-5= 2(-3).(-5)=215
23.33=………………
SIRA SENDE:
36.56=………………
84= 2A ise A=?
58.28=………………
27 = 3B ise B=?
(-2) .(3) =………….
(53)-1 =
6 = A .B ……………...
(-72)0 =
3
8
3
8
8
-2
8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
KURAL 4: sayının üssü negatif ise sayıyı
ters çevir.
=16
=
=49
Örnekler:
=
=
=
=
=
=
=
=
SIRA SENDE:
=…………………
=…………………
=…………………
=…………………
*
=…………………
KURAL 5: Paydadaki üslü sayıyı üssün
işaretini değiştirerek paya gönder
Örnekler:
=25
=5.8=40
SIRA SENDE:
Not:sayının üssündeki – işaretinin
görevi sadece sayıyı ters çevirmektir,
işlemin işaretine etki etmez...
=
by [email protected]
*
8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
KURAL 6: hem pay hemde paydada aynı
sayının farklı üslüsü varsa;
NOT:bazen pay ve paydadaki sayılar
farklı olabilir,ancak biri diğerinin katı
olan sayılardır.bu durumda önce üssün
üssü kuralını uygularız.
Örnek:
1.yol: üsttekinin üssünden
alttakinin üssünü çıkartırız.
Örnek:
=
=38.3-6=3-2
=2-7
=51
by [email protected]
=32
=
SIRA SENDE:
=23+2=25
2.yol: Alttaki sayının üssündeki
işareti değiştirerek sayıyı pay a
çıkarırız.sonra altlar aynı ise üstleri
topla kuralını uygularız.
Örnek:
=35-2 =33
=25+3=28
-4-3
=2
=2-7
=215.2-14=21
8.1.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
KURAL 7: hem pay hemde paydada aynı
üs varsa ve sayılar farklı ise; sayıları
paranteze alıp tek üs şeklinde yazarız ve
sonra sadeleştirme varsa yaparız.
b
2
( ) =
Örnek:
( )4= 34
NOT:Bu örneği üslü sayıları tekrarlı
çarpım şeklinde yazıp sadeleştirerek
yapabiliriz.şöyle ki;
NOT:Eğer rasyonel sayı varsa ve
üssü negatif ise pay ve paydanın
yerini değiştiriyoruz.
by [email protected]
( )
3
( ) =
-c
c
( ) =( )
Örnek:
4
Sadeleştirmeleri yapınca yine 3
sonucuna ulaşırız.
( )6 =26
2
( ) =
=
-2
2
( ) =( ) =
-3
3 3
( ) =( ) =2
SIRA SENDE:
SIRA SENDE:
-1
( ) =
-2
( )
3
( )
Download