LOJİK DEVRELER ve TASARIMI LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 2

advertisement
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LOJİK DEVRELER ve
TASARIMI LABORATUVARI
DENEY FÖYÜ 2
Necmettin Erbakan Üniversitesi – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği
Lojik Devreler ve Tasarımı Laboratuvarı Deney Föyü
LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.
Laboratuvara öğretim elemanı gelmeden girilmemelidir.
Laboratuvara ait cihazlar, öğretim elemanının izni olmadan kullanılmamalıdır.
Laboratuvar sorumlusu araştırma görevlilerinin bilgi ve denetimleri dışında herhangi bir
nedenle hasar verdiğiniz tüm araç gerecin onarım ya da yerine konma bedeli tarafınızdan
karşılanacaktır.
Deney boyunca etrafı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, başka grupların
çalışmalarını engellemek, izin almadan laboratuvarı terk etmek, malzeme değiştirmek ve
laboratuvarda dolaşmak yasaktır.
Deneyler esnasında birbirinize soru sormanız veya yardım etmeye çalışmanız laboratuvar
düzenini bozmanın yanısıra sizlerin de zaman kaybetmesine neden oluyor. Birbirinize soru
sormak yerine lütfen asistan hocalarınıza soru sorun.
Ders bitiminde kullanılan araç gereci düzenli şekilde bırakarak laboratuvardan ayrılınız.
Laboratuvarı terk ederken arkanızda boş şişe, kâğıt, deney atığı vb. gibi çöpler bırakmayın
ve çalışma alanınızı bir sonraki kullanım için temiz ve düzenli bırakınız.
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği
Lojik Devreler ve Tasarımı Laboratuvarı Deney Föyü
İçindekiler
MANTIK KAPILARI ve DOĞRULUK TABLOLARI ......................................................................................... 2
1.
Deneyin Amacı ............................................................................................................................. 2
2.
Deneyle İlgili Genel Bilgi .............................................................................................................. 2
3.
Sorular ......................................................................................................................................... 3
MANTIK KAPILARI ve DOĞRULUK TABLOLARI
1. Deneyin Amacı
Mantık deney seti yardımıyla AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT kapılarının kullamını
öğrenme ve doğruluk tablolarını çıkarma
2. Deneyle İlgili Genel Bilgi
Mantıksal kapı olarak bilinen bu devreler belirli bir Boolean Cebiri çerçevesinde girişten alınan
veriler ile uygun, mantıksal sonuçlar üretirler. Sayısal elektronik sistemlerin en vazgeçilmez
elemanları olarak bilinirler.
Doğruluk tabloları, sayısal devrenin analizinde kullanılan en basit ve faydalı yöntemdir. n sayıda
giriş değeri varken, 2n sayıda çıkış değeri bulunabilir. Örneğin 2 giriş değeri varsa çıkış değeri 4 farklı
değerden birisidir.
MANTIKSAL KAPI
AND
OR
XOR
NOT
GÖSTERİLİŞİ
. veya ʌ
+ veya v
Ꚛ
‘ veya —
Değişik türde mantık sorularının çözümlenmesi için önce doğruluk tablosu oluşturulur, gerekli
görülürse sadeleştirme işlemi yapılır. Daha sonra ise ortaya çıkan ifade devre olarak oluşturulur ve
böylece problemin çözümü için bir devre tasarlanmış olur.
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği
Lojik Devreler ve Tasarımı Laboratuvarı Deney Föyü
AD SOYAD
NUMARA
İMZA
3. Sorular
Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız.
1234-
3 bitlik toplayıcı devresi tasarlayınız.
Doğruluk tablosunu aşağıdaki bölüme yazınız.
Varsa sadeleştirme işlemi uygulayınız.
Devre tasarımınızı ister “çarpımların toplamı” ister “toplamların çarpımı” şeklinde önce kağıt
üzerine çiziniz.
5- Oluşturduğunuz devreyi deney seti üzerinde kurunuz.
6- Kurduğunuz devrenin doğru çalıştığına emin olduktan sonra asistanınızı çağırınız. Notlandırma
deney sırasında yapılacaktır.
X
Y
Z
Elde
Toplam
3
Download