74.992.069,68 80.347.191,43 bütçe gelirleri hesabı (b)

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.13
Ekonomik
Kodlar
830
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GİDERLER HESABI
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik
74.992.069,68
80.347.191,43
800 03
56.163.612,35
800 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
829.013,00
1.008.443,35
800 03
800 03
06
Kira Gelirleri
536.646,62
85.174,15
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
GEÇİCİ PERSONEL
214.137,20
800 04
Diğer Personel
192.220,34
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
830
830
01
04
01
05
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
830
830
02
04
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
4.721,60
03
05
Hizmet Alımları
1.476.901,96
830
03
07
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
830
830
05
01
Görev Zararları
05
02
Hazine Yardımları
910.000,00
830
05
03
622.000,00
830
05
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Yurtdışına Yapılan Transferler
830
06
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
10.361.444,43
10.126.894,90
800 04
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
02
800 05
0,03
76.313.060,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
76.313.060,00
Diğer Gelirler
800 05
01
Faiz Gelirleri
İşçiler
18.802,04
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
31.436,07
800 05
800 05
02
Geçici Personel
09
Diğer Çeşitli Gelirler
3.400.190,21
1.365.659,65
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
184.311,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
57.663.587,39
830
03
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
2
2.668.471,78
250.784,15
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
2.293.711,35
123.976,28
80.347.191,43
1.846.311,52
47.845,92
Cari Transferler
10.063,45
6.985,60
7.360,16
2.582.314,60
1.033.480,00
16.834,60
984.533,05
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
889.794,28
94.738,77
74.992.069,68
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
24/03/2015 01:31
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Kurum Kodu : 38.13
Ekonomik
Kodlar
Adı :
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
Ay:
(A- D):
Ekonomik
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
2
Cari Yıl (N)
80.347.191,43
-5.355.121,75
24/03/2015 01:31
Sayfa 2 / 2
Download