1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 630

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.19
Adı :
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2016
12
Ay :
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
Cari Yıl (N)
256.859.059,16
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
630
630
01
04
Geçici Personel
630
630
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
630
03
630
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
609.599,46
630
630
03
03
Yolluklar
685.550,88
03
04
GÖREV GİDERLERİ
129.431,82
630
630
03
05
Hizmet Alımları
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
630
630
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
52.909,61
630
05
Cari Transferler
980.648,58
630
05
01
Görev Zararları
924.568,02
630
630
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
05
04
630
12
630
12
630
630
630
13
630
13
630
14
630
14
01
Kırtasiye Malzemeleri
630
630
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
1.238.006,69
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
1.972.353,72
630
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
121.750,91
630
630
14
10
Zirai Maddeler
521.607,58
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
630
630
14
13
Yedek Parçalar
14
15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar
630
25
630
25
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
24.757.854,96
24.664.027,53
92.500,41
1.327,02
4.308.026,60
4.294.286,06
13.740,54
8.589.820,21
6.878.085,87
16.200,00
218.042,57
50.425,56
5.655,00
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
155.703,50
01
Vergi Gelirleri
93.481,43
12
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
12
05
Diğer Gelirler
55.947,14
Amortisman Giderleri
34.864,53
Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
34.864,53
01
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid
01
Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid
10/03/2017 09:50
6.274,93
4.358.594,74
213.924,62
175,40
10.621,95
279.887,67
266,20
207.403.922,17
207.403.922,17
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.19
Adı :
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2016
Ay :
Ekonomik
Kodlar
630
30
630
630
30
630
99
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
06
1.854.351,58
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
1.854.351,58
Diğer Giderler
99
99
4.415.272,29
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
4.415.272,29
GİDERLER TOPLAMI :
10/03/2017 09:50
12
256.859.059,16
Sayfa 2 / 2
Download