2015-2016 bahar dönemi eem3604 proje hazırlık, eem4504

advertisement
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ
EEM3604 PROJE HAZIRLIK, EEM4504 MÜHENDİSLİK TASARIMI II VE
EEM4502 BİTİRME PROJESİ
İŞ AKIŞ TAKVİMİ
29. Şubat. 2016
Proje Hazırlık, Mühendislik Tasarımı II ve Bitirme Projesi dersleri için
proje konularının belirlenip Danışman Öğretim Üye / Görevlisi
tarafından imzalı formların Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi
29. Nisan. 2016
Proje Hazırlık, Mühendislik Tasarımı II ve Bitirme Projesi için proje ara
sınav değerlendirme raporlarının Danışman Öğretim Üye / Görevlisi
tarafından Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi
30. Mayıs. 2016
a) Bitirme Projesi için ciltlenmemiş bir kopya raporun danışman
imzalı sınav protokolü ile birlikte öğrenciler tarafından Bölüm
Sekreterliğine teslim edilmesi
b) Proje Hazırlık, Mühendislik Tasarımı II için bir kopya raporun
danışmana teslim edilmesi
Danışman gerekli düzeltmeleri isteyip öğrencilere sunum tarihini ilan
edecektir. Sunumlar en geç 08.06.2016 tarihine kadar yapılacaktır ve
değerlendirme raporu ile birlikte öğrencinin verdiği raporun son halinden
bir adet bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.
01. Haziran. 2016
Bitirme Projesi için değerlendirme jürilerinin ilan edilmesi
03. Haziran. 2016
a) Bitirme Projesi için ciltlenmemiş üç kopya proje raporlarının jüri
üyelerine öğrenciler tarafından teslim edilmesi (Bölüm sekreterliğindeki
bir kopya geri alınacaktır.)
6-7. Haziran. 2016
10.Haziran.2016
Proje sunumları

Proje Hazırlık, Mühendislik Tasarımı II ve Bitirme Projesi sınav
not protokollerinin ve

Ciltlenmiş 1 nüsha raporun
Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi
Download