Sisteme Giriş

advertisement
Sisteme Giriş
1- Kart okuyucu ve akıllı kart sürücülerinin kurulması: Bu konuda ESHS (sertifikanızı aldığınız)
destek alabilirsiniz.
2- Browser: İnternet Explorer 11 kullanılmalı.
3- Java ve Java Ayarları: Java versiyonu 1.8.* olmalıdır. Ayrıca denetim masasından (Control
Panel) java control panel açılıp Exception site list’e https://yit.spk.gov.tr adresi eklenmelidir.
(bu işlemi admin olarak da yapılması gerekebilir.)
Komut satırını admin olarak çalıştırın.
Javanın bulunduğu dizine gidin ve javacpl.exe’yi komut satırına girin.
Açılan java control panel de Security tabına geçin
Aşağıdaki gösterilen bölüme (https://yit.spk.gov.tr) adresi eklenmelidir. Bunun için Edit Site List…
tıklanmalıdır.
Açılan pencerede Add tıklanmalıdır. Add tıklanınca listenin en altında boş bir satır açılır.
Buı satıra https://yit.spk.gov.tr eklenmelidir. Sonra OK tıklanmalıdır.
Arkadaki pencere kalacaktır. Önce tüm browserlar kapatılmalı ve kalan pencerede general tabı
açılmalı.
Sonra “Temporary Internet Files” bölümünden Settings tıklanmalı.
Açılan pencerede Delete Files tıklanmalı.
Açılan pencerede ilk iki opsiyon genelde sdefault seçili gelir, son opsiyon seçili gelmez hepsi
seçilmeli. Ardından Ok tıklanmalı. İşlem bitince arkadaki pencere kalır. Orada da Ok tıklanmalı
Ardından en baştaki pencere açık kalır. Burada da önce Apply tıklanmalı , sonra da Ok tıklanmalı.
Sonra da sisteme giriş için İnternet Explorer açılıp adres satırına https://yit.spk.gov.tr yazılmalı.
Açılan pencerelerde java versiyonu eski ise güncelle (update), Blokla (Block) veya Sonra güncelle
(Later) gibi sorular sorulursa Sonra (Later) seçilmeli. Gelen uyarı pencerlerinde İzin Ver (allow),
çalıştır (run), Tamam (OK) gibi durumları seçerek ilerleyin.
Download