gelir vergisi stopaj oranları

advertisement
GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI
BKK
Ödeme Türü
GVK İlgili Md.
Stopaj
Tarih
Sayı
12/01/2009
2009/14592
oranı(%)
Ücret gelirleri
94/1
GV Tarifesi
Sporcu Ücretleri
Gç. 72
5-15
Jokey, jokey yamakları ve antrenör ücretleri
Gç. 68
20
Serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan
ödemeler

GVK Md. 18 kapsamındaki ödemeler
94/2-a
17
12/01/2009
2009/14592

Diğer serbest meslek ödemeleri
94/2-b
20
12/01/2009
2009/14592
94/3
3
12/01/2009
2009/14592
94/4
20
12/01/2009
2009/14592
94/5-b
20
12/01/2009
2009/14592
94/5-a
20
12/01/2009
2009/14592
Gç. 67/1
0
Gç. 67/1
10
22/07/2006
2006/10731
Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri dolayısıyla
yapılan hakediş ödemeleri
Dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve ve patent
haklarının satışı dolayısyla yapılan ödemeler
Gayrimenkul mal ve hakların kiralanması
karşılığı yapılan ödemeler

Dernek ve vakıflara (mazbut vakıflar
hariç) ait gayrimenkullerin kiralanması
karşılığında ödenen

Diğer
Menkul kıymet yatırım fonu katılma
belgelerinin fona iadesinden elde gelirler (kar
payı)

Dar mükellef gerçek kişilere ödenen

Tam mükellef gerçek kişilere ödenen
(Portföyünün en az % 51'i İMKB'de
işlem gören hişse senetlerinden
oluşup, katılma belgeleri bir yıldan
fazla süreyle elde tutulan MKYF'ndan
elde edilen gelirler
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları HS hariç hisse
senetlerine veya HS endekslerine dayalı olarak
Gç. 67
0
22/07/2006
2006/10731
22/07/2006
22/07/2006
yapılan vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmelerinden elde edilen gelirler
VOB'da diğer işlemlerden elde edilen gelirler

Dar mükellef gerçek kişiler için
Gç. 67/1
0

Tam mükellef gerçek kişiler için
Gç. 67/1
10
VOB dışında banka ve aracı kurumlar
aracılığıyla yapılan vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmelerinden elde edilen gelirler

Dar mükellef gerçek kişiler için
Gç. 67/1
0

Tam mükellef gerçek kişiler için
Gç. 67/1
10
22/07/2006
2006/10731
94/6-b
15
12/01/2009
2009/14592
Kâr payları
DT ve HB Faizleri (Eurobondlar hariç)
1) 01/01/2006 tarihinden sonra ihraç
edilenlerin faizleri

Dar mükellef gerçek kişiler için
Gç. 67/1,2
0

Tam mükellef gerçek kişiler için
Gç. 67/1,2
10
22/07/2006
2006/10731
94/7
0
12/01/2009
2009/14592
22/07/2006
2006/10731
2) 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilenlerin
faizleri
01/01/2006 tarihinden sonra ihraç edilen DT
ve HB alım satım kazancı (Eurobondlar hariç)

Dar mükellef gerçek kişiler için
Gç. 67/1
0

Tam mükellef gerçek kişiler için
Gç. 67/1
10
Gç. 67/1,2
0
Diğer tahvil ve bono faizler,
1) 01/01/2006 tarihinden sonra ihraç
edilenlerin faizleri

Dar mükellef gerçek kişiler için
Gç. 67/1,2
10
22/07/2006
2006/10731
94/7
10
12/01/2009
2009/14592
Mevduat faizleri
Gç.67/4
15
Katılım bankaları (ÖFK) k'ar payları
Gç.67/4
15
Repo gelirleri
Gç.67/4
15
Kar/Zarar ortaklığı belgeleri kar payları
Gç.67/4
15
Gç. 67/1
0
22/07/2006
2006/10731
94/10
20
12/01/2009
2009/14592
94/11
20
12/01/2009
2009/14592

Tam mükellef gerçek kişiler için
2) 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilenlerin
faizleri
İMKB'de işlem gören ve 1 yıldan kısa süreyle
elde tutulduktan sonra banka ve aracı kurumlar
aracılığıyla elden çıkarılan hS'den doğan
kazançlar (MKYO HS'leri hariç)
Milli Piyango biletleri satanların elde ttiği
komisyon
Kapıdan satış yapanların gelirleri
Zirai kazançlar

Hayvan ve hayvan mahsulleri
94/11-a
1 veya 2
12/01/2009
2009/14592

Diğer mahsuller
94/11-b
2 veya 4
12/01/2009
2009/14592

Bazı hizmetler (ormancılık)
94/11-c
2
12/01/2009
2009/14592

Diğer hizmetler
94/11-
4
12/01/2009
2009/14592

Doğrudan gelir desteği ödemeleri
94/11-d
0
12/01/2009
2009/14592
94/12
20
12/01/2009
2009/14592
94/13-a,b,c
2, 5
12/01/2009
2009/14592
94/13-a,d
2, 10
12/01/2009
2009/14592
94/15
15
12/01/2009
2009/14592
94/15
10
12/01/2009
2009/14592
PTT acente gelirleri
Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler

Mal alımı

Hizmet alımı
Biresyel emeklilik ve sigorta şirketlerince yapılan
ödemeler

10 yıl prim ödemeden ayrılanlara
yapılan ödemeler (GVK 75/15-a)

10 yıl prim ödeyerek ayrılanlara yapılan
ödemeler (GVK 75/15-b)

Emeklilik hakkı kazananlara yapılan
ödemeler (GVK 75/15-c)
94/15
5
12/01/2009
2009/14592
Download