1 yürürlükteki müfredat- tyyç 2017

advertisement
YÜRÜRLÜKTEKİMÜFREDAT-TYYÇ2017
İKTİSADİVEİDARİBİLİMLERFAKÜLTESİ
ULUSLARARASITİCARETVEFİNANSMANBÖLÜMÜNÖ-İÖPROGRAMI-2013MÜFREDATI
BİRİNCİYIL
BİRİNCİYARIYIL
NO DERSADI
1
TürkDiliI
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
2
0
2
2
2
YabancıDilI
3
0
3
3
3
AtatürkİlkeleriveİnkılapTarihiI
2
0
2
2
4
İktisadaGirişI
3
0
3
3
5
İşletmeBilimineGiriş
3
0
3
5
6
GenelMuhasebeI
3
0
3
5
7
İşletmeMatematiği
3
0
3
4
8
HukukunTemelKavramları
3
0
3
4
9
SeçmeliDersI
2
0
2
2
TOPLAM
24
0
24
30
Seçilecekdersler(1dersseçilmelidir)
1
BedenEğitimi
2
0
2
2
2
GüzelSanatlar
2
0
2
2
BİRİNCİYIL
İKİNCİYARIYIL
1
TürkDiliII
2
0
2
2
2
YabancıDilI
3
0
3
3
3
AtatürkİlkeleriveİnkılapTarihiII
2
0
2
2
4
DavranışBilimleri
3
0
3
5
5
GenelMuhasebeII
3
0
3
5
6
İktisadaGirişII
3
0
3
4
7
BorçlarHukuku
3
0
3
4
8
FinansMatematiği
3
0
3
5
TOPLAM
22
0
22
30
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
İKİNCİYIL
BİRİNCİYARIYIL
NO DERSADI
1
FinansalYönetimI
3
0
3
5
2
TicaretHukuku
3
0
3
5
3
DışTicaretMevzuatı
3
0
3
5
4
Pazarlamaİlkeleri
3
0
3
5
5
UluslararasıİktisatTeorisi
3
0
3
5
6
AlandışıSeçmeliDersI
2
0
2
2
7
SeçmeliDersII
3
0
3
3
1
TOPLAM
Seçilecekdersler(1Dersseçilmelidir)
1
20
0
20
30
UluslararasıEkonomikKurumlar
3
0
3
3
2
YönetimOrganizasyon
3
0
3
3
3
TemelBilgiTeknolojileri
3
0
3
3
4
UluslararasıİşletmeYönetimi
3
0
3
3
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
İKİNCİYIL
İKİNCİYARIYIL
NO DERSADI
1
FinansalYönetimII
3
0
3
5
2
UluslararasıİktisatPolitikası
3
0
3
5
3
FinansalPiyasalarveAraçlar
3
0
3
5
4
PazarlamaYönetimi
3
0
3
5
5
UluslararasıTicaretHukuku
3
0
3
5
6
AlanDışıSeçmeliDersII
2
0
2
2
7
SeçmeliDersIII
3
0
3
3
TOPLAM
20
0
20
30
Seçilecekdersler(1Dersseçilmelidir)
1
İnsanKaynaklarıYönetimi
3
0
3
3
2
Halklaİlişkiler
3
0
3
3
3
ParaBanka
3
0
3
3
4
ŞirketlerMuhasebesi
3
0
3
3
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
ÜÇÜNCÜYIL
BİRİNCİYARIYIL
NO DERSADI
1
UluslararasıFinansalYönetim
3
0
3
5
2
UluslararasıPazarlamaYönetimi
3
0
3
5
3
2
0
2
5
4
UluslararasıTicaretveFinansman
SeminerleriI
İstatistikI
3
0
3
4
5
TürkVergiSistemi
3
0
3
5
6
SeçmelidersIV
3
0
3
3
7
SeçmeliDersIV
3
0
3
3
TOPLAM
20
0
20
30
Seçilecekdersler(2Dersseçilmelidir)
1
HizmetPazarlaması
3
0
3
3
2
AraştırmaYöntemleri
3
0
3
3
3
ÜretimYönetimi
3
0
3
3
4
MeslekiYabancıDilI
3
0
3
3
5
SatışTeknikleri
3
0
3
3
ÜÇÜNCÜYIL
2
İKİNCİYARIYIL
NO DERSADI
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
1
UluslararasıTicaretveFinansman
SeminerleriII
2
0
2
5
2
DışTicaretİşlemleriveFinansmanı
3
0
3
4
3
Pazarlamaİletişimi
3
0
3
5
4
TürkiyeveDünyaEkonomisi
3
0
3
5
5
İstatistikII
3
0
3
5
6
SeçmeliDersV
3
0
3
3
7
SeçmeliDersV
3
0
3
3
TOPLAM
20
0
20
30
Seçilecekdersler(2dersseçilmelidir)
1
GirişimcilikveKüçükİşletmelerYönetimi
3
0
3
3
2
MeslekiYabancıDilII
3
0
3
3
3
SayısalYöntemler
3
0
3
3
4
MaliyetMuhasebesi
3
0
3
3
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
3
0
3
5
DÖRDÜNCÜYIL
BİRİNCİYARIYIL
NO DERSADI
1
FinansalTablolarAnalizi
2
ReklamvePromosyonYönetimi
3
0
3
5
3
SeçmelidersVI
3
0
3
5
4
SeçmeliDersVI
3
0
3
5
5
SeçmelidersVI
3
0
3
5
6
SeçmelidersVI
3
0
3
5
TOPLAM
18
0
18
30
Seçilecekdersler(4dersseçilmelidir)
1
MenkulKıymetAnalizivePortföyYön.
3
0
3
5
2
3
0
3
5
3
DışTicaretteÖzelKonular
DışTicaretİşlemlerinin
Muhasebeleştirilmesi
3
0
3
5
4
e-Ticaret
3
0
3
5
5
PerakendeYönetimi
3
0
3
5
6
YatırımProjeHaz.VeDeğerleme
3
0
3
5
7
YönetimMuhasebesi
3
0
3
5
8
PazarAnalizi
3
0
3
5
9
MarkaYönetimi
3
0
3
5
10
TürkiyeMuhasebeStandartlarıI
3
0
3
5
TEORİK
UYGULAMA
TOPLAM
AKTS
3
0
3
5
DÖRDÜNCÜYIL
İKİNCİYARIYIL
NO DERSADI
1
KüreselleşmeveFinansalYönelimler
3
2
3
0
3
5
3
Denetim
SeçmelidersVII
3
0
3
5
4
SeçmelidersVII
3
0
3
5
5
SeçmelidersVII
3
0
3
5
6
SeçmelidersVII
3
0
3
5
TOPLAM
18
0
18
30
Seçilecekdersler(4dersseçilmelidir)
1
UluslararasıİlişkilerveEkonomi
3
0
3
5
2
StratejikYönetim
3
0
3
5
3
UygulamalıDışTicaretİşlemleri
3
0
3
5
4
İletişimveİletişimTeknikleri
3
0
3
5
5
UluslararasıLojistikYönetimi
3
0
3
5
6
TurizmPazarlaması
3
0
3
5
7
MuhasebedePaketProgramlar
3
0
3
5
8
PazarlamaStratejileri
3
0
3
5
9
KurumsalYönetim
3
0
3
5
10
TürkiyeMuhasebeStandartlarıII
3
0
3
5
4
Download