TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.42
Adı :
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2016
7
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
198.162.614,31
GELİRLER HESABI
600
03
600
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
600
04
600
04
01
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
600
600
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
04
04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
600
05
600
05
01
Faiz Gelirleri
600
600
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
03
Para Cezaları
600
600
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
600
11
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
6.461.689,28
5.272.133,30
1.189.555,98
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
185.205.615,19
45.198,35
Diğer Gelirler
11
99
Cari Yıl (N)
183.412.000,00
1.748.416,84
4.666.930,67
482.080,46
1.524.467,63
1.225,13
2.659.157,45
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
1.828.379,17
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
1.828.379,17
GELİRLER TOPLAMI :
22/08/2016 08:11
198.162.614,31
Sayfa 1 / 1
Download