bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 38.2
Ekonomik
Kodlar
830
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GİDERLER HESABI
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
PERSONEL GİDERLERİ
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik
675.981.128,10
800
413.107.703,16
800 03
382.659.644,42
800 03
16.637.712,77
8.256.967,60
800 03
800 03
800 04
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
4.058.934,11
01
05
Diğer Personel
1.494.444,26
830
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
70.582.609,98
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
2.713.539,14
02
03
İşçiler
1.509.446,32
830
830
02
04
Geçici Personel
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
152.014,75
03
05
Hizmet Alımları
27.217.374,54
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
2.947.277,13
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Cari Transferler
19.062.560,83
810 03
830
830
05
01
Görev Zararları
11.633.000,00
05
02
Hazine Yardımları
5.761.000,00
810 03
810 03
830
05
03
1.635.000,00
830
05
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Yurtdışına Yapılan Transferler
830
06
830
06
01
Mamul Mal Alımları
42.257.925,74
830
830
06
02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
14.573.000,00
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05
65.983.202,49
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
20.627.861,28
06
Kira Gelirleri
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3.604.905,96
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
601.868.015,13
800 04
02
800 04
800 04
04
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
05
Proje Yardımları
1.431.000,00
Diğer Gelirler
27.613.835,43
800 05
01
Faiz Gelirleri
66.567.872,21
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
03
Para Cezaları
800 05
800 06
09
Diğer Çeşitli Gelirler
800 06
02
156.508,84
620.653,87
19.205.124,01
104.729,97
7.683.327,58
Sermaye Gelirleri
36.243,33
Taşınır Satış Gelirleri
36.243,33
46.766,32
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
656.192.263,20
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
263.852,63
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
263.157,58
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
259.392,13
06
Kira Gelirleri
1.429,36
810 03
810 05
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.336,09
810 05
09
810
1.630.652,14
33.560,83
853.893,23
603.455.523,97
800 05
800 05
2.069.304,70
656.192.263,20
25.086.660,47
800 05
32.504.482,63
Cari Yıl (N)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
376.422,03
106.660.381,92
22/11/2016 09:26
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
10
Diğer Gelirler
695,05
Diğer Çeşitli Gelirler
695,05
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
263.852,63
3.946.668,80
20.366.215,71
448.271,50
24.294.300,17
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Kurum Kodu : 38.2
Ekonomik
Kodlar
830
06
09
Adı :
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Diğer Sermaye Giderleri
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
22/11/2016 09:26
Ekonomik
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
10
Cari Yıl (N)
774.000,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
Ay:
(A- D):
675.981.128,10
655.928.410,57
20.052.717,53
Sayfa 2 / 2
Download