İsr^npĞj^RLİ

advertisement
T.B.M.M.
B : 87
21 . 4 . 2005
O :4
3.- Ankara Milletvekili İsmail DEGERLİ'nin, Alevîlere ibadet yeri izni verilmediği iddialarına
ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'in
cevabı (7/5325)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunu arz ederim^
Saygılarımla.
M7jn /O
İsr^npĞj^RLİ
AAkaiftMHİetvekili
Anayasamızın 24. Maddesinde; "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat
hürriyetine sahiptir" Temel Hak ve Hürriyetlerini Kötüye kullanmamak
şartıyla "ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir" ve "Kimse, ibadete, dini
ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve
suçlanamaz" demesine rağmen
Türkiye Cemevi Birliğinin; Ankara Çankaya'da Cem Evi açmak için
Çankaya ilçe Kaymakamlığına yaptığı talep doğrultusunda, konunun
İçişleri Bakanlığınca Diyanet İşleri Başkanlığına sorulduğu, Diyanet İşleri
Başkanlığının " İslam ibadetine mahsus ve usulüne göre açılmış cami ve
mescit dışındaki yerlerin , ibadet yeri olarak kabulü mümkün değildir" ve
""ayin"i cem icra etmek üzere cem evi yapılmak üzere yer tesis edilmesi
uygun düşmemektedir" görüşleri doğrultusunda içişleri Bakanlığı
tarafından bu başvuruyu ret ettiği yolunda haberler yer almaktadır.
Bu konuda;
1-Basınımızda yer alan bu iddialar doğru mudur?
2- Ülkemizde 20 milyona yakın alevi inanç sahibi yaşamaktadır.
Bin yıldan beridir, Anadolu'ya has bir felsefe, yaşam ve inanç
biçimiyle ibadetlerini yapmaktadırlar. 400 yıl hilafetle yönetilen
Osmanlı imparatorluğu döneminde dahi, bu tür fetvalar
nadirken, laik, çağdaş, AB'ne aday bir ülkenin Başbakanı
olarak, istenen böyle bir fetvayı doğru buluyor musunuz?
-83-
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards