1.4 giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

advertisement
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.53
Adı :
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
Yılı : 2016
Ay :
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
7
Cari Yıl (N)
15.111.822,21
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
677.547,45
630
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
745.335,37
630
02
01
Memurlar
660.334,58
630
630
02
02
Sözleşmeli Personel
630
630
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
630
630
03
04
Görev Giderleri
1.296,70
03
05
Hizmet Alımları
3.797.031,91
630
630
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
16.072,30
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
18.840,60
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
05
05
630
12
630
12
630
14
630
14
630
630
14
Personel Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
5.300.970,62
4.623.423,17
85.000,79
4.462.650,53
570.870,86
51.038,16
7.500,00
Cari Transferler
205.218,62
01
Görev Zararları
159.004,00
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
05
46.214,62
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
03
240,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
240,00
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
170.619,44
01
Kırtasiye Malzemeleri
36.148,80
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
1.864,40
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
9.298,40
630
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
5.246,19
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
4.189,00
630
630
14
07
Yiyecek
9.971,48
14
08
İçecek
630
630
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
14
13
Yedek Parçalar
630
630
14
15
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar
630
630
20
630
630
30
630
99
20
01
06
99
99
2.336,40
78.996,72
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
50,00
Gelirlerden Alacaklardan Silinenler
50,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
30
3.225,42
19.342,63
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
4.226.737,60
4.226.737,60
Diğer Giderler
0,03
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
0,03
24/08/2016 15:50
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.53
Adı :
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
Yılı : 2016
7
Ay :
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
GİDERLER TOPLAMI :
24/08/2016 15:50
15.111.822,21
Sayfa 2 / 2
Download