1.1 bütçe uygulama sonuçları tablosu 12.2016

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 40.2
Ekonomik
Kodlar
830
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
800
GİDERLER HESABI
10.606.825,43
Personel Giderleri
4.903.168,80
800 03
4.361.519,92
800 03
800 04
830
01
830
01
01
Memurlar
830
830
01
02
Sözleşmeli Personel
541.648,88
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
846.290,63
830
830
02
01
Memurlar
748.284,11
02
02
Sözleşmeli Personel
830
03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
3.613,82
830
830
03
05
Hizmet Alımları
3.479.436,78
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
35.871,04
830
03
07
66.584,17
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
05
Cari Transferler
385.989,23
830
05
01
Görev Zararları
378.751,23
830
05
03
830
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
02
Ay:
98.006,52
4.144.045,95
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
486.077,89
45.776,55
06
02
800 05
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
6.834,24
Kira Gelirleri
6.834,24
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
11.210.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
11.210.000,00
Diğer Gelirler
800 05
03
Para Cezaları
800 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
810 05
810 05
09
20.385,81
199,59
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
11.237.220,05
20.186,22
11.237.220,05
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
57,88
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
57,88
Diğer Çeşitli Gelirler
57,88
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
57,88
327.330,82
260.297,94
5.820,50
61.212,38
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
24/01/2017 10:33
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
7.238,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
26.685,70
800 04
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
12
(A- D):
10.606.825,43
11.237.162,17
-630.336,74
Sayfa 1 / 1
Download