Cuma namazında hutbeden sonra imamın duâsına âmin demenin

advertisement
Cuma namazında hutbeden
sonra imamın duâsına âmin
demenin hükmü
[ Türkçe – Turkish – ‫] ﺮﻲﻛ‬
Muhammed b. Salih el-Useymîn
Terceme : Muhammed Şahin
Tetkik : Ali Rıza Şahin
2013 - 1434
‫اﺘﻟﺄﻣ� ﻋﻨﺪ دﺎﻋء اﻹﻣﺎم ﺑﻌﺪ اﺨﻟﻄﺒﺔ ﻓ‬
‫ﺻﻼة ﺠﻟﻤﻌﺔ‬
‫» ﺎلﻠﻐﺔ اﻟﺮﺘ�ﻴﺔ «‬
‫�ﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤ�‬
‫ﺮﻤﺟﺔ‪� :‬ﻤﺪ مﺴﻠﻢ ﺷﺎﻫ�‬
‫مﺮاﺟﻌﺔ‪ :‬ﻋ رﺿﺎ ﺷﺎﻫ�‬
‫‪2013 - 1434‬‬
Soru:
Cuma namazında hutbeden sonra imam duâ ettiği
sırada âmin demek bid‘at mıdır?
Cevap:
Bu bid‘at değildir. Hatip hutbede müslümanlar için
duâ ettiği zaman onun duâsına âmin demek müstehaptır.
Fakat bu duâ toplu halde ve yüksek sesle olmamalıdır.
Zihin karışıklığına yol açmaması veya yüksek sesler
çıkmaması için herkes tek başına ve alçak sesle âmin
demelidir. Herkes başkasından ayrı olarak hatibin duâsına
gizlice âmin demelidir.
     
3
Download