Veritabanı Dersi

advertisement
Veritabanı Dersi
Teoriden Pratiğe
Çağıltay N.E., Tokdemir G.
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
BÖLÜM 24
Veri Kontrol Dili
•
•
•
•
•
•
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Veritabanı Nesneleri
Yetkiler
Kullanıcı Tanımları
Roller
GRANT
REVOKE
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Veritabanı Nesneleri
Database Objects
• Tetikleyiciler (trigers)
• Saklanmış işlemler (stored procedures)
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Yetkiler
Privilages
• Sistem yetkileri (system privileges)
• Nesne yetkileri (object privileges)
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Sistem Yetkileri
CREATE <nesne>
kullanıcıya kendi veritabanı şemasında belirtilen
nesneyi yaratma izni verir
CREATE ANY <nesne>
kullanıcıya herhangi bir veritabanı şemasında,
belirtilen nesneyi yaratma izni verir
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Nesne Yetkileri
INSERT
Nesneye veri ekleyebilme yetkisini tanımlar
SELECT
Nesneye verileri sorgulayabilme yetkisini tanımlar
UPDATE
Nesneye ait verileri güncelleyebilme yetkisini tanımlar
EXECUTE
Nesneyi çalıştırabilme yetkisini tanımlar
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Kullanıcı Tanımları
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Roller
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
GRANT
Kullanıcıya yetki verilmesi
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
REVOKE
Verilen yetkilerin geri alınması
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
REVOKE
Verilen yetkilerin geri alınması
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXIV: Veri Kontrol Dili
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Download