Tablo 1.5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :38.21
Adı :
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2017
3
Ay :
Ekonomik
Kodlar
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
104.319.581,61
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
03
800
800
03
03
800
04
800
04
02
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
800
800
04
04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
04
05
Proje Yardımları
63.750,00
800
05
Diğer Gelirler
3.596.238,00
800
05
01
Faiz Gelirleri
800
800
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
03
Para Cezaları
800
810
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
810
03
810
810
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03
06
Kira Gelirleri
810
05
810
05
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
10.778.834,62
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
9.485.343,38
06
Kira Gelirleri
1.293.491,24
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
89.944.508,99
09
87.421.250,00
2.459.508,99
110.956,02
2.792.923,85
10.912,76
681.445,37
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
2.816,88
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.766,88
260,00
2.506,88
Diğer Gelirler
50,00
Diğer Çeşitli Gelirler
50,00
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
25/04/2017 14:40
104.316.764,73
Sayfa 1 / 1
Download