105.151.595,77 108.376.521,40 551.830,05 BÜTÇE GELİRLERİ

advertisement
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Adı :
Kurum Kodu : 38.41
Ekonomik
Kodlar
830
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GİDERLER HESABI
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik
105.151.595,77
800
67.627.222,02
800 03
66.418.148,46
800 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
166.360,00
İŞÇİLER
269.274,57
04
GEÇİCİ PERSONEL
532.325,05
05
Diğer Personel
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
03
830
830
01
01
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
830
830
02
04
PERSONEL GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
108.376.521,40
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
9.327.628,35
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
9.078.892,62
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
241.113,94
800 04
02
11.071.614,91
800 04
04
10.976.317,24
800 05
248.735,73
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
92.390.306,12
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
92.389.578,08
Diğer Gelirler
728,04
6.658.586,93
0,00
800 05
01
Faiz Gelirleri
İşçiler
34.551,98
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
2.153.165,16
60.745,69
800 05
800 05
02
Geçici Personel
09
Diğer Çeşitli Gelirler
3.861.418,81
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
11.615.107,21
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
5.367,30
03
05
Hizmet Alımları
6.074.488,70
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
05
01
Görev Zararları
3.849.978,49
05
02
Hazine Yardımları
2.203.000,00
830
05
03
830
06
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
05
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
5
360.661,94
Cari Transferler
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
22/05/2017 14:29
4.813.599,79
41.333,54
179.587,63
140.068,31
6.110.206,24
644.002,96
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
810 03
810 03
01
810 05
108.376.521,40
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
551.830,05
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
455.845,80
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
455.845,80
Diğer Gelirler
95.984,25
95.819,60
810 05
01
Faiz Gelirleri
810 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
164,65
551.830,05
57.227,75
8.727.445,39
253.022,97
11.640,20
8.243.774,22
219.008,00
105.151.595,77
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2016
Kurum Kodu : 38.41
Ekonomik
Kodlar
Adı :
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
22/05/2017 14:29
Ay:
(A- D):
Ekonomik
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
5
Cari Yıl (N)
107.824.691,35
-2.673.095,58
Sayfa 2 / 2
Download