1.7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

advertisement
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Kurum Kodu :20.0
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali
İşler, Dışişleri Hizmetleri
Yılı:
2017
Ay :
5
Cari Yıl (N)
128.969.303,85
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
01
06
01
06
02
01
06
02
26
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
1.649.400,00
01
06
02
27
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
29.000.000,00
01
06
02
40
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
90.576.000,00
00
Yasama ve yürütme organları hizmetleri
263.365,82
Yasama ve yürütme organları hizmetleri
263.365,82
Genel Hizmetler
Genel personel hizmetleri
00
00
00
Genel personel hizmetleri
02
02
02
02
00
02
02
00
03
01
03
01
04
03
2.657.901,90
Diğer genel hizmetler
3.885.346,64
Diğer genel hizmetler
3.885.346,64
01
04
Sivil Savunma Hizmetleri
5.820,66
Sivil savunma hizmetleri
5.820,66
Sivil savunma hizmetleri
5.820,66
Kurumsal güvenlik hizmetleri
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
01
04
01
Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
01
20/06/2017 09:16
121.225.400,00
5.820,66
Kurumsal güvenlik hizmetleri
00
121.225.400,00
SAVUNMA HİZMETLERİ
Güvenlik Hizmetleri
04
937.289,49
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
937.289,49
2.657.901,90
Özel Bütçeli Diğer İdareler
00
7.480.538,03
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler
02
263.365,82
Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler
1.300.684,75
1.300.684,75
1.300.684,75
1.300.684,75
251.233.524,06
11.231.815,27
11.231.815,27
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Kurum Kodu :20.0
Fonksiyon Kodları
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
04
01
01
00
Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler
04
01
01
10
İç Denetim Hizmetleri
04
03
04
03
02
04
03
02
04
03
03
04
03
03
04
03
04
04
03
04
04
03
09
04
03
09
04
04
04
04
01
04
04
01
04
04
01
Yakıt ve Enerji Hizmetleri
00
00
00
00
06
04
00
06
04
00
Ay :
5
Cari Yıl (N)
10.780.391,08
451.424,19
218.969.996,74
4.419.530,49
Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri
4.419.530,49
Nükleer yakıt işleri ve hizmetleri
1.266,31
Nükleer yakıt işleri ve hizmetleri
1.266,31
Elektrik işleri ve hizmetleri
12.178.897,69
Elektrik işleri ve hizmetleri
12.178.897,69
Sınıflandırmaya girmeyen yakıt işleri ve hizmetleri
202.370.302,25
Sınıflandırmaya girmeyen yakıt işleri ve hizmetleri
202.370.302,25
21.031.712,05
Yakıt dışındaki madencilik, İmalat ve inşaat hizmetleri
21.031.712,05
00
Yakıt dışındaki madencilik, İmalat ve inşaat hizmetleri
12.317.809,45
02
Madenciliğin Geliştirilmesi Hizmetleri
06
04
2017
Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri
Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri
06
Yılı:
00
532.865.365,68
Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri
532.865.365,68
Sokak ve caddelerin aydınlatılması hizmetleri
532.865.365,68
Sokak ve caddelerin aydınlatılması hizmetleri
532.865.365,68
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
20/06/2017 09:16
8.713.902,60
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
914.374.699,00
Sayfa 2 / 2
Download