tc selçuk üniversitesi mühendislik fakültesi normal öğretim haftalık

advertisement
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
NORMAL ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
GÜN
SAAT
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00
12:10-12:55
13:20-14:05
14:15-15:00
15:10-15:55
16:05-16:50
08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00
12:10-12:55
13:20-14:05
14:15-15:00
15:10-15:55
16:05-16:50
08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00
12:10-12:55
13:20-14:05
14:15-15:00
15:10-15:55
16:05-16:50
08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00
12:10-12:55
13:20-14:05
14:15-15:00
15:10-15:55
16:05-16:50
08:30-09:15
09:25-10:10
10:20-11:05
11:15-12:00
12:10-12:55
13:20-14:05
14:15-15:00
15:10-15:55
16:05-16:50
S
A
L
I
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
P
E
R
Ş
E
M
B
E
C
U
M
A
1. SINIF
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Yeri
2. SINIF
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
3. SINIF
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Yeri
4. SINIF
Dersin Adı/Öğr. Üyesi
Yeri
Yeri
Zemin Mekaniği Doç.Dr.A.R.SÖĞÜT / Y.Doç.Dr. A. BOZDAĞ
D-206
Yabancı Dil -1/
Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji / Prof.Dr.C. OKUYUCU
D-201
Jeokimya /Prof.Dr. Ş.KÜPELİ-Doç.Dr.M.M. KARADAĞ
D-203
Zemin Mekaniği Doç.Dr.A.R.SÖĞÜT / Y.Doç.Dr. A. BOZDAĞ
D-206
Yabancı Dil -1/
Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji / Prof.Dr.C. OKUYUCU
D-201
Jeokimya /Prof.Dr. Ş.KÜPELİ-Doç.Dr.M.M. KARADAĞ
D-203
Zemin Mekaniği Doç.Dr.A.R.SÖĞÜT / Y.Doç.Dr. A. BOZDAĞ
D-206
Yabancı Dil -1/
Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji / Prof.Dr.C. OKUYUCU
D-201
Jeokimya /Prof.Dr. Ş.KÜPELİ-Doç.Dr.M.M. KARADAĞ
D-203
Zemin Mekaniği Doç.Dr.A.R.SÖĞÜT / Y.Doç.Dr. A. BOZDAĞ
D-206
Seminer Çalışması / Bölüm öğretim üyeleri
Böl. Ders.
Fizik -I /Doç. Dr. Elife KARABULUT
F-3
Yapısal Jeoloji-I/Y.Doç.Dr. Ahmet TURAN
D-201
Jeoloji Müh. Tasarım-2 /Bölüm Öğretim Üyeleri
Böl. Ders.
Fizik -I /Doç. Dr. Elife KARABULUT
F-3
Yapısal Jeoloji-I/Y.Doç.Dr. Ahmet TURAN
D-201
Jeoloji Müh. Tasarım-2 /Bölüm Öğretim Üyeleri
Böl. Ders.
Fizik -I /Doç. Dr. Elife KARABULUT
F-3
Yapısal Jeoloji-/Y.Doç.Dr. Ahmet TURAN
D-201
Genel Kimya Lab /Yrd. Doç. Dr. S. Zeki BAŞ
F-235
Mineraloji –I A/B/Prof.Dr.M.Ç. KARAKAYA-Prof. Dr. N. KARAKAYA
D-206/D-201
Genel Kimya Lab /Yrd. Doç. Dr. S. Zeki BAŞ
F-235
Mineraloji –I A/B/Prof.Dr.M.Ç. KARAKAYA-Prof. Dr. N. KARAKAYA
Fizik -I Lab /Doç. Dr. Elife KARABULUT
F-3
Fizik -I Lab /Doç. Dr. Elife KARABULUT
F-3
Fasiyes Tanımlama ve Yorumlama / Neotekonik/Jeomorfoloji / H. ORHAN / Y.EREN / A.M. ÖZKAN
D204/203/206
Fasiyes Tanımlama ve Yorumlama / Neotekonik/Jeomorfoloji / H. ORHAN / Y.EREN / A.M. ÖZKAN
D204/203/206
Petrography of Methamorphic Rocks Lab./Prof. Dr. Kerim KOÇAK
D-364
D-206/D-201
Petrography of Methamorphic Rocks Lab./Prof. Dr. Kerim KOÇAK
D-364
Kuyu Hidroliği /Y.Doç.Dr. F.BAYRAM/ Y. Doç. Dr. A. BOZDAĞ
D-203
Mineraloji –I Lab A- Prof.Dr.M.Ç. KARAKAYA-Prof. Dr. N. KARAKAYA
D-201
Environmental Geology/Prof. Dr. Kerim KOÇAK
D-364
Kuyu Hidroliği /Y.Doç.Dr. F.BAYRAM/ Y. Doç. Dr. A. BOZDAĞ
D-203
Mineraloji –I Lab B- Prof.Dr.M.Ç. KARAKAYA-Prof. Dr. N. KARAKAYA
D-201
Environmental Geology/Prof. Dr. Kerim KOÇAK
D-364
Kuyu Hidroliği /Y.Doç.Dr. F.BAYRAM/ Y. Doç. Dr. A. BOZDAĞ
D-203
Seminer Çalışması / Bölüm öğretim üyeleri
Böl. Ders.
Matematik -1/ Yrd. Doç. Dr. Sema SERVİ
C-009
Olasılık ve İstatistik / Prof.Dr.F.ARIK
D-201
Volk. Giriş/Türkiye Jeo./Sed.Kay.Lab.Tek./M.Mad.Yat./ K. ASAN/C.OKUYUCU/ A.DELİKAN/ M.M. KARADAĞ
D213/D206/204/203
Matematik -1/ Yrd. Doç. Dr. Sema SERVİ
C-009
Olasılık ve İstatistik / Prof.Dr.F.ARIK
D-201
Volk. Giriş/Türkiye Jeo./Sed.Kay.Lab.Tek./M.Mad.Yat./ K. ASAN/C.OKUYUCU/ A.DELİKAN/ M.M. KARADAĞ
D213/D206/204/203
Matematik -1/ Yrd. Doç. Dr. Sema SERVİ
C-009
Olasılık ve İstatistik / Prof.Dr.F.ARIK
D-201
Seminary
D/364
Ata.İlk.ve İnk. Tarihi-1 / Abdül Kerim SAKA
D-213
Strat.Sedimantoloji / Prof. Dr. H. ORHAN -Y.Doç.Dr. A.DELİKAN
D-206
Hidrojeoloji Y.Doç.Dr. Güler GÖÇMEZ/Yrd. Doç. Dr. A. BOZDAĞ
D-203
Jeofizik / Design in Geological Engineering
D-201/D-364
Ata.İlk.ve İnk. Tarihi-1 / Abdül Kerim SAKA
D-213
Strat.Sedimantoloji / Prof. Dr. H. ORHAN -Y.Doç.Dr. A.DELİKAN
D-206
Hidrojeoloji Y.Doç.Dr. Güler GÖÇMEZ/Yrd. Doç. Dr. A. BOZDAĞ
D-203
Jeofizik / Design in Geological Engineering
D-201/D-364
Strat.Sedimantoloji / Prof. Dr. H. ORHAN -Y.Doç.Dr. A.DELİKAN
D-206
Hidrojeoloji Y.Doç.Dr. Güler GÖÇMEZ/Yrd. Doç. Dr. A. BOZDAĞ
D-203
Jeofizik / Design in Geological Engineering
D-201/D-364
Strat.Sedimantoloji / Prof. Dr. H. ORHAN -Y.Doç.Dr. A.DELİKAN
D-206
Hidrojeoloji Y.Doç.Dr. Güler GÖÇMEZ/Yrd. Doç. Dr. A. BOZDAĞ
D-203
Jeofizik / Design in Geological Engineering
D-201/D-364
Seminer Çalışması / Bölüm öğretim üyeleri
Böl. Ders.
Seminary
D/364
Jeoloji Müh. Tasarım-2 /Bölüm Öğretim Üyeleri
Böl. Ders.
Genel Kimya / Yrd. Doç. Dr. Salih Zeki BAŞ
D-213
Genel Kimya / Yrd. Doç. Dr. Salih Zeki BAŞ
D-213
Genel Kimya / Yrd. Doç. Dr. Salih Zeki BAŞ
D-213
Strat.Sedimantoloji / Prof. Dr. H. ORHAN -Y.Doç.Dr. A.DELİKAN
D-206
Teknik Olmayan Seçmeli Ders
Teknik Olmayan Seçmeli Ders
Tarihsel Jeoloji ve Paleo. Lab.-A / Prof.Dr.C. OKUYUCU
D-Z13
Jeo. Harita Bilg./Sedimentary Rocks /Y.Doç.Dr. R.AKSOY/Prof. Dr. H. Orhan
D-206/D-364
Jeoloji Müh. Tasarım-I / Prof.Dr.K.KOÇAK-Yrd.Doç.Dr.A.ÖZTÜRK-Y.Doç.Dr. F.BAYRAM
Lab 6
Tarihsel Jeoloji ve Paleo. Lab.-A / Prof.Dr.C. OKUYUCU
D-Z13
Jeo. Harita Bilg./Sedimentary Rocks /Y.Doç.Dr. R.AKSOY/Prof. Dr. H. Orhan
D-206/D-364
Jeoloji Müh. Tasarım-I / Prof.Dr.K.KOÇAK-Yrd.Doç.Dr.A.ÖZTÜRK-Y.Doç.Dr. F.BAYRAM
Lab 6
Jeo Müh Giriş / Yrd. Doç. Dr. ŞPARLAR
D-204
Tarihsel Jeoloji ve Paleo. Lab.-B / Prof.Dr.C. OKUYUCU
D-Z13
Jeo. Harita Bilg./Sedimentary Rocks Lab. /Y.Doç.Dr. R.AKSOY/Prof. Dr. H. Orhan
D-206/D-364
Jeoloji Müh. Tasarım-IA / Prof.Dr.K.KOÇAK-Yrd.Doç.Dr.A.ÖZTÜRK-Y.Doç.Dr. F.BAYRAM
Lab 6
Jeo Müh Giriş / Yrd. Doç. Dr. ŞPARLAR
D-204
Tarihsel Jeoloji ve Paleo. Lab.-B / Prof.Dr.C. OKUYUCU
D-Z13
Jeo. Harita Bilg./Sedimentary Rocks Lab. /Y.Doç.Dr. R.AKSOY/Prof. Dr. H. Orhan
D-206/D-364
Jeoloji Müh. Tasarım-IA / Prof.Dr.K.KOÇAK-Yrd.Doç.Dr.A.ÖZTÜRK-Y.Doç.Dr. F.BAYRAM
Lab 6
Jeoloji Müh. Tasarım-2 /Bölüm Öğretim Üyeleri
Böl. Ders.
Türk Dili-1/ Yıldıray ÇAVDAR
D-213
İş Sağlığı ve Güvenliği-I/Prof.Dr.M.Ç.KARAKAYA-Yrd.Doç.Dr. A.DELİKAN
D-203
Jeoloji Müh. Tasarım-IB / Prof.Dr.K.KOÇAK-Yrd.Doç.Dr.A.ÖZTÜRK-Y.Doç.Dr. F.BAYRAM
Lab 6
Türk Dili-1/ Yıldıray ÇAVDAR
D-213
İş Sağlığı ve Güvenliği-I/Prof.Dr.M.Ç.KARAKAYA-Yrd.Doç.Dr. A.DELİKAN
D-203
Jeoloji Müh. Tasarım-IB / Prof.Dr.K.KOÇAK-Yrd.Doç.Dr.A.ÖZTÜRK-Y.Doç.Dr. F.BAYRAM
Lab 6
Kil Min. / Çevre Jeo. / Jeoter. En. / Jeolojik Miras / M.Ç.KARAKAYA-K.KOÇAK-G.GÖÇMEZ-K. ASAN
C305D204/203/201
Kil Min. / Çevre Jeo. / Jeoter. En. / Jeolojik Miras / M.Ç.KARAKAYA-K.KOÇAK-G.GÖÇMEZ-K. ASAN
C305D204/203/201
Diferansiyel Denklemler /Stratigraphy and Sedimantology / Prof. Dr. H. ORHAN
C-009/D-204
Magmatik Kayaç Pet./Igneous Petrography Prof.Dr. H. KURT/ Doç. Dr. K. ASAN/Prof. Dr. Kerim KOÇAK
D-203/201/D-364 Maden Jeolojisi/Prof. Dr. F. ARIK/ Y. Doç. Dr. A. DÖYEN/Y. Doç. Dr. A. ÖZTÜRK
D-213
Diferansiyel Denklemler /Stratigraphy and Sedimantology / Prof. Dr. H. ORHAN
C-009/D-204
Magmatik Kayaç Pet./Igneous Petrography Prof.Dr. H. KURT/ Doç. Dr. K. ASAN/Prof. Dr. Kerim KOÇAK
D-203/201/D-364 Maden Jeolojisi/Prof. Dr. F. ARIK/ Y. Doç. Dr. A. DÖYEN/Y. Doç. Dr. A. ÖZTÜRK
D-213
Diferansiyel Denklemler /Stratigraphy and Sedimantology / Prof. Dr. H. ORHAN
C-009/D-204
Magmatik Kayaç Pet. Lab/Igneous Petrography lab.Prof.Dr. H. KURT/ Doç. Dr. K. ASAN/Prof. Dr. Kerim KOÇAK D-Z14/D-364
Stratigraphy and Sedimantology / Prof. Dr. H. ORHAN
D-204
Magmatik Kayaç Pet. Lab/Igneous Petrography lab.Prof.Dr. H. KURT/ Doç. Dr. K. ASAN/Prof. Dr. Kerim KOÇAK D-Z14/D-364
Maden Jeolojisi/Prof. Dr. F. ARIK/ Y. Doç. Dr. A. DÖYEN/Y. Doç. Dr. A. ÖZTÜRK
D-213
Jeoloji Müh. Tasarım-2 /Bölüm Öğretim Üyeleri
Böl. Ders.
Matematik -1/ Yrd. Doç. Dr. Sema SERVİ
C-009
Malzeme ve Mukavemet/Y.Doç.Dr. A. DÖYEN
D-203
Petrography of Methamorphic Rocks/Prof. Dr. Kerim KOÇAK
D-364
İleri Met./Min.Tay.A Yön/Pet.Jeo /Baraj ve Tünel Jeolojisi/ G. KANSUN/N. KARAKAYA/Ş.KÜPELİ /A.R. SÖĞÜT
C305/D201/204/206
Matematik -1/ Yrd. Doç. Dr. Sema SERVİ
C-009
Malzeme ve Mukavemet/Y.Doç.Dr. A. DÖYEN
D-203
Petrography of Methamorphic Rocks/Prof. Dr. Kerim KOÇAK
D-364
İleri Met./Min.Tay.A Yön/Pet.Jeo /Baraj ve Tünel Jeolojisi/ G. KANSUN/N. KARAKAYA/Ş.KÜPELİ /A.R. SÖĞÜT
C305/D201/204/206
Matematik -1/ Yrd. Doç. Dr. Sema SERVİ
C-009
Malzeme ve Mukavemet/Y.Doç.Dr. A. DÖYEN
D-203
Seminary
D/364
Jeoloji Müh. Tasarım-2 /Bölüm Öğretim Üyeleri
Böl. Ders.
D201/D203/D204/D206/D213: Jeoloji Müh. Böl. Derslikleri; C-305: Jeoloji Müh. Böl. Seminer Salonu; D-Z14:Jeoloji Müh. Böl. Mikroskop Lab.; D-Z13: Jeoloji Mü. Böl. Paleontoloji Lab.
C-Z01: Jeoloji Müh. Böl. Maden-Min. Lab ; LAB 6: Kampüs Bilgisayar Merkezi (BİLMER) F-3: Fen Fakültesi zemin kat F-235: Fen Fakültesi B blok 235 nolu labaratuvar
Tarih : 02.10.2017
Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
Bölüm Başkanı
Dekan Yardımcısı
Download