Haftalık Ders Programı

advertisement
Örgün Öğretim
TC
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BILGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2015 - 2016 BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
GÜN SINIF
08:30-09:20
PAZARTESİ
II
I
SALI
II
III
IV
I
ÇARŞAMBA
10:30-11:20
11:30-12:20
12:30-13:20
IV
I
II
III
CUMA
II
15:30-16:20
BMB210
Elektroniğe Giriş
Uyg. – Pınar
TÜFEKCİ (Elk. Lab.)
BMB408 Proje BMB408 Proje
II
II
FZK108 Fizik II - Kadir ERTÜRK (E401)
BMB202 Veri Yapıları Uyg.–
Erdinç UZUN (B304)
BMB310 Sistem Analizi ve
Tasarımı – Pınar TÜFEKCİ
(B201)
TÜFEKCİ (B201)
İşletim Sistemleri II Uyg. Alpay DORUK (B304)
MAT114 Matematik II – Nuray EROĞLU (E401)
BMB202 Veritabanı Yönetimi
Uyg. – Erdinç UZUN (B304)
BMB308 Bilgisayar Ağları – Ercan BULUŞ
(E402)
BMSB426 Proje
BMSB424 Metin Verilerde Dizgi Eşleme
Hazırlaması ve
Yönetimi – Alpay
Yöntemleri – H. Nusret BULUŞ (B201)
DORUK (B201)
BMB104 Web ve İnternet Teknolojileri – Erkan ÖZHAN
(B304)
LMİ103 Mesleki İngilizce I –
Bilge ÖZLÜŞEN (E402)
ATİ 102 - Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi II - Hatice
BAYRAKTAR (ÖÜO)
BMSB426 Proje Hazırlaması
ve Yönetimi – Alpay DORUK
(B201)
Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Saatleri (Türk Dili II - Yabancı Dil II)
Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Saatleri (Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II)
BMB306 Yazılım Mühendisliği – Alpay DORUK (E401)
BMB302 İşletim Sistemleri II - Alpay DORUK (E401)
BMSB402 Görüntü İşleme – Bülent EKER
(B304)
TDİ 102 Türk Dili II – Suat
AKPINAR (Öğretim Üyeleri
BMB202 Veritabanı Yönetimi – Erdinç UZUN
Odası)
(B304)
YDİ 110 Yabancı Dil II - Bilge ÖZLÜŞEN
(Öğretim Üyeleri Odası)
BMB202 Veri Yapıları – Erdinç UZUN (B304)
III
IV
16:30-17:20
BMB304 Sayısal Bilgisayar II – H. Nusret BULUŞ (E401)
İSGL102 İş Sağlığı ve
Güvenliği II – Fatma Pelin
BES001 Beden Eğitimi –
EREL (E401)
Şıhmehmet YİĞİT (Spor
BMB206 Olasılık ve İstatistik
Alanı) – Pelin
GÜRKAN ÜNAL (E402)
BMB310 Sistem
YD 002 İş Hayatında Yabancı
Analizi ve
Dil – Ufuk ÇETİN (B201)
Tasarımı – Pınar
IV
I
14:30-15:20
BMB408 Proje
II
II
III
13:30-14:20
BMB102 Bilgisayar
Programlama Uyg. – Ercan
BMB210
Elektroniğe
BULUŞ
(B304)Giriş – Pınar TÜFEKCİ
(B201)
III
IV
PERŞEMBE
09:30-10:20
BMB102 Bilgisayar Programlama – Ercan
BULUŞ (B304)
BMB208 Ayrık Matematik – Derman
VATANSEVER BAYRAMOL (B201)
I
BMB408 Proje BMSB403 Veri Madenciliği – Erkan ÖZHAN
II
(B201)
BMSB425 Yapay Öğrenme ve Yapay Sinir
Ağları – Erkan ÖZHAN (B201)
Sayfa 1
TC
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BILGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ)
2015 - 2016 BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
GÜN SINIF
PAZARTESİ
I
II
16:30-17:20
II
III
IV
ÇARŞAMBA
19:30-20:20
20:30-21:20
21:30-22:20
22:30-23:20
BMB306 Yazılım Mühendisliği – Alpay DORUK (E402)
BMB408 Proje
II
BES001 Beden Eğitimi –
FZK108 Fizik II - Kadir ERTÜRK (E401)
Şıhmehmet YİĞİT (Spor
Alanı)
BMB206 Olasılık ve İstatistik – Pelin
BMB202 Veritabanı Yönetimi
GÜRKAN ÜNAL (E402)
Uyg. – Erdinç UZUN (B304)
BMB310 Sistem Analizi ve Tasarımı – Pınar YD 002 İş Hayatında Yabancı
TÜFEKCİ (B201)
Dil – Ufuk ÇETİN (B201)
BMB408 Proje BMB408 Proje
BMB408 Proje
II
II
II
MAT114 Matematik II – Nuray EROĞLU (E401)
I
II
III
IV
I
PERŞEMBE
18:30-19:20
TÜFEKCİ (Elk. Lab)
I
II
BMB204 Veri Yapıları Uyg. –
Erdinç UZUN (B304)
YDİ 110 Yabancı
Dil II - Bilge
ÖZLÜŞEN (ÖÜO)
LMİ103 Mesleki İngilizce I –
Bilge ÖZLÜŞEN (B201)
BMB304 Sayısal Bilgisayar II – H. Nusret
BULUŞ (E402)
BMB308 Bilgisayar Ağları – Ercan BULUŞ
(E402)
BMSB426 Proje Hazırlaması
BMSB424 Metin Verilerde Dizgi Eşleme
Yöntemleri – H. Nusret BULUŞ (B201)
ve Yönetimi – Alpay DORUK
YDİ 110 Yabancı Dil II - Bilge
(B201) BMB104 Web ve İnternet Teknolojileri – Erkan ÖZHAN
(Genel Bilg. Lab)
ÖZLÜŞEN (Öğretim Üyeleri
BMB202 Veritabanı Yönetimi – Erdinç UZUN
Odası)
BMB204 Veri Yapıları – Erdinç
UZUN (E401)
(B401)
BMSB426 Proje
Hazırlaması ve
Yönetimi – Alpay
DORUK (B201)
III
IV
I
CUMA
17:30-18:20
BMB102 Bilgisayar
BMB102 Bilgisayar Programlama – Ercan
Programlama Uyg. – Ercan
BULUŞ (B304)
BMB210
BMB208 Ayrık Matematik – Derman
BMB210 Elektroniğe Giriş – Pınar TÜFEKCİ
BULUŞ (B304)
Elektroniğe Giriş
VATANSEVER BAYRAMOL (E402)
(B201)
Uyg. – Pınar
III
IV
SALI
15:30-16:30
II
III
IV
BMSB402 Görüntü İşleme - Bülent EKER
Veri Madenciliği – Erkan ÖZHAN (E402)
(B304)
Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Saatleri (Türk Dili II - Yabancı
TDİ 102 Türk Dili II – Suat
Dil II)
AKPINAR (Öğretim Üyeleri
ATİ 102 - Atatürk
Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Saatleri (Atatürk İlkeleri ve
Odası) İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II)
İnkılâp Tarihi II - Hatice
BMB304
Sayısal
BAYRAKTAR
(ÖÜO)
BMB302 İşletim Sistemleri II – Alpay DORUK BMB302 İşletim Sistemleri II
Bilgisayar II – H.
(E401)
Uyg. – Alpay DORUK (B304)
Nusret BULUŞ
BMSB425 Yapay Öğrenme ve Yapay Sinir
(B201)
Ağları – Erkan ÖZHAN (E401)
İSGL102 İş Sağlığı ve
Güvenliği II – Fatma Pelin
EREL (E402)
Download