Basit Bir Java Applet FTP Uygulaması

advertisement
Basit Bir Java Applet FTP Uygulaması
Basit Bir Java Applet FTP Uygulaması
İşletim Sisteminden Dosya Penceresi yardımı ile seçilen herhangi bir dosyayı
sunucuya atan bir FTP uygulaması
import
import
import
import
import
import
import
java.applet.Applet;
java.awt.FileDialog;
java.awt.Frame;
java.awt.Label;
java.net.*;
java.io.*;
javax.swing.JOptionPane;
public class FTPUpload3 extends Applet {
private String KullaniciAdi = "hebelehubele";
private String Sifre = "sdksjfklfjd";
private String Sunucu = "hebelehubele.com";
private String OkunacakDosya = "";
private String YazilacakDosya = "";
private URLConnection AcikBaganti;
String FTPMesaji;
FileDialog DosyaPenceresi;
Label Mesaj = new Label("FTP Baglantısı Yapılıyor");
public void init() {
add(this.Mesaj);
YuklenecekDosyayiSor();
if (BaglantiyiKur()) {
this.Mesaj.setText("Baglantı Kuruldu");
DosyayiYUkle();
}
}
public void YuklenecekDosyayiSor() {
this.DosyaPenceresi = new FileDialog(new Frame(), "Lütfen Resim Seçin", FileDialog.LOAD);
www.dijitalders.com
Basit Bir Java Applet FTP Uygulaması
1
Basit Bir Java Applet FTP Uygulaması
this.DosyaPenceresi.setVisible(true);
this.OkunacakDosya = this.DosyaPenceresi.getDirectory() + this.DosyaPenceresi.getFile();
Mesaj.setText(this.OkunacakDosya);
this.YazilacakDosya = this.DosyaPenceresi.getFile();
if (this.DosyaPenceresi.getDirectory() == null) {
MesajVer("Dosya Yolu Okunamıyor");
YuklenecekDosyayiSor();
}
}
public synchronized boolean BaglantiyiKur() {
try {
URL url = new URL("ftp://" + KullaniciAdi + ":" + Sifre + "@" + Sunucu + "/" + YazilacakDosya + " ;type=i");
this.AcikBaganti = url.openConnection();
return true;
} catch (Exception ex) {
StringWriter sw0 = new StringWriter();
PrintWriter p0 = new PrintWriter(sw0, true);
ex.printStackTrace(p0);
MesajVer(sw0.getBuffer().toString());
return false;
}
}
public void DosyayiYUkle() {
try {
InputStream is = new FileInputStream(this.OkunacakDosya);
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
OutputStream os = AcikBaganti.getOutputStream();
BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(os);
byte[] buffer = new byte[1024];
int readCount;
while ((readCount = bis.read(buffer)) > ) {
bos.write(buffer, , readCount);
}
bos.close();
MesajVer("FTP transferi(Gönderme) yapıldı");
} catch (Exception ex) {
StringWriter sw0 = new StringWriter();
PrintWriter p0 = new PrintWriter(sw0, true);
ex.printStackTrace(p0);
MesajVer(sw0.getBuffer().toString());
}
}
public void MesajVer(String Mesaj) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, Mesaj);
}
}
www.dijitalders.com
Basit Bir Java Applet FTP Uygulaması
2
Download