İsrail`in Gazze`ye Yönelik Sürdürdüğü Saldırılara İlişkin

advertisement
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
14.07.2014
İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SÜRDÜRDÜĞÜ SALDIRILARA İLİŞKİN
BASIN AÇIKLAMASI
12 Haziran 2014’te kaybolan 3 İsrailli gencin ölü olarak bulunmasının
ardından İsrail tarafından abluka altındaki Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında
aralarında kadın, çocuk ve engellilerin bulunduğu yüzlerce Filistinli yaşamını
yitirmiştir. İsrail’in, kaybolan gençlerin öldürülmesi hususunun aydınlatılması ve
faillerin bulunmasına ilişkin Filistin yetkilileriyle işbirliği yapmak yerine, 3 gencin
kaçırılarak öldürülmesinden Filistin yönetimini suçlayarak, abluka altında
yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinlileri yok edecek bir saldırının bahanesini ve
katliam için aradığı gerekçeyi bulduğunu göstermektedir. Nasıl ki sabah namazı için
evden çıktıktan sonra kaçırılarak vahşice öldürülen Filistinli gencin ölümünden
bütün İsrail halkı sorumlu tutulamayacağı gibi, henüz nasıl ve kimler tarafından
yapıldığı belli olmayan 3 İsrailli gencin ölümünden de tüm Filistin halkı sorumlu
tutularak topluca bir cezalandırma yöntemine gidilemez.
Uluslararası sularda gerçekleştirdiği Mavi Marmara Gemisi saldırısı gibi Gazze
saldırıları da İsrail’in insan haklarını çiğnemek için suni gerekçeler ürettiğini ve
kendisini evrensel hukuk normlarının dışında gördüğünü ortaya koymaktadır.
Sürmekte olan saldırıların kutsal ramazan ayında, özellikle iftar ve sahur saatlerinde
gerçekleştirilmesi ve daha önceki saldırılarını da kutsal ramazan ayında
gerçekleştirmiş olması, İsrail’in bu ayı bilinçli seçerek kutsallara da saygısının
bulunmadığını göstermektedir.
İsrailli bazı politikacıların, Filistinli çocuklar ve anneleri öldürülmeden
güvenliğin sağlanamayacağına yönelik açıklamaları Gazze’ye yönelik saldırıların
gerisinde apartheid (ırk ayrımcılığı) yaklaşımının bulunduğu iddialarını
güçlendirmektedir. İsrail’in uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış silahları
kullandığı iddiası ise yaşam hakkı ihlaline yönelik çok daha vahim bir durumu ortaya
koymaktadır.
Diyalog dışındaki yaklaşımların bölgeyi yeni bir şiddet sarmalına sokacağı ve
bunun yeni nefret tohumları ekeceği unutulmamalıdır.
Sonuç olarak, İsrail’in Filistin’i topluca cezalandırmak amacıyla yaptığı gayri
insani ve gayri hukuki saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in Gazze’ye yönelik
operasyonlarının derhal durdurulması için, başta görevi gereği BM olmak üzere
uluslararası toplumu her türlü girişiminde bulunmaya davet ediyoruz.
Download