iş akış süreçleri

advertisement
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Grafik Tasarım: Sinan İME
Eylül 2017
İŞ AKIŞ SÜRECİ
Veri Kaynakları ve
Veri Tabanlarının
Yönetimi Süreci
3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
Veri Kaynakları ve Veri Tabanlarının Yönetimi Süreci
İş Akışı Adı:
Kütüphane Web Sitesi Yönetimi İş Akış Süreci
Tarih: 01.09.15
Süreç Adı:
Kurumsal Web Sitesi Yönetim Detay Süreci
S. No:
Kütüphane web sitesi tasarım ve içerik yönünden
hazırlanır.
KDDB Web Sitesi
Yönetimi
Sayfalar birim içerisindeki sunucudan erişime
açılır.
KDDB Web Sitesi
Yönetimi
Gelişen teknoloji, geri bildirimler ve hizmetler
doğrultusunda güncelliği sağlanır.
KDDB Web Sitesi
Yönetimi
Sayfayla ilgili yedeklemeler alınır.
KDDB Web Sitesi
Yönetimi
Hazırlayan:
İbrahim Ethem OLUKCUOĞLU
Onaylayan:
Ömer BOZKURT
4
Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.
1
İŞ AKIŞ SÜRECİ
Veri Kaynakları ve Veri Tabanlarının Yönetimi Süreci
İş Akışı Adı:
LIBRA Otomasyon Sistemi İş Akış Süreci
Tarih: 01.09.15
Süreç Adı:
Otomasyon Programlarının Yönetimi Detay Süreci
S. No:
1
Otomasyon programından kaynaklanan
sorunlar veya geliştirilmesi düşünülen
modüller ile ilgili talepler gelir.
KDDB Otomasyon
Firma yetkilileri ile iletişime geçilir.
KDDB Otomasyon
Talep edilen ya da firmanın rutin program
güncellemeleri sistem üzerinden gerçekleştirilir.
KDDB Otomasyon
Gerçekleştirilen güncellemeler hakkında personele
bilgi verilir.
KDDB Otomasyon
Personel programın güncel versiyonunu ağ
üzerinden bilgisayarlarına yükler.
KDDB Otomasyon
Düzenli olarak programla ilgili
yedeklemeler alınır.
KDDB Otomasyon
Hazırlayan:
İbrahim Ethem OLUKCUOĞLU
Onaylayan:
Ömer BOZKURT
5
Created with EO.Pdf for .NET trial version. http://www.essentialobjects.com.
Grafik Tasarım: Sinan İME
Eylül 2017
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Download