Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici

advertisement
Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici tarafından
hazırlanan “Londra’da Yaşayan Türkiyeli Göçmenlerin Emek Piyasalarında Ayrımcılık
Deneyimleri ve Algıları” başlıklı bildiri, Viyana'da, 12-15 Temmuz 2016 tarihlerinde
düzenlenen 4th Turkish Migration Conference'da "Runner Up for the Best Paper Prize in
Turkish Language Track" ödülüne değer görülmüştür.
Download