2013 YGS TÜRKÇE SORU ve ÇÖZÜMLERİ - ÖSS-YGS

advertisement
2013 YGS TÜRKÇE SORU ve ÇÖZÜMLERİ
www.ossmat.com
Bu çözümler www.edebiyatsorulari.com tarafından hazırlanmıştır.
SORULAR
1.
2.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
3.
4.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
5.
6.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
7.
Çözümünü Görmek için TIKLA
8.
Çözümünü Görmek için TIKLA
9.
10.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
11.
12.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
13.
14.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
15.
16.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
17.
18.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
19.
20.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
21.
22.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
23.
24.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
25.
Çözümünü Görmek için TIKLA
27.
26.
Çözümünü Görmek için TIKLA
28.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
29.
30.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
31.
32.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
33.
34.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
35.
36.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
37.
38.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
39.
40.
Çözümünü Görmek için TIKLA
Çözümünü Görmek için TIKLA
CEVAPLAR
ÇÖZÜMLER
1.
Duvarlarla kuşatmaktan bahsedildiğine göre anlatılmak istenen sözün belli bir çerçeveye alınarak açıklanması, yani
tanımlanırken belli sınırlar içinde kalınmasıdır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
2.
İçbükey ve dışbükey ayna örneklerinin karşısında düz ayna verilmiş cümlede. Bunun nedeni de düz aynanın görüntüyü
diğerlerinden farklı olarak herhangi bir değişiklik yaratmadan yansıtacak olmasıdır. Bu örnek de bize kişinin kendisini
olduğundan farklı değerlendirmemesi gerektiğini gösterir. Sonuçta vurgulanan da gerçekçi yaklaşımdır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
3.
- bu dünyadan geçerken: yaşaması
- izler bıraktı ki: etki etmesi
- eli değdiği: ilgilendiği
- yeşermeye: enginleşmeye
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
4.
Geleneksel teknik kullanılmadığına göre filmin çekiminde yeni yöntemler kullanıldığını söylemek mümkündür.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
5.
Kendini tekrar ettiğini düşünüyorsa yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşıyor demektir. Bu sorunu gidermek için de klasiklere
başvurduğunu söylüyorsa demek ki klasik eserler yaratıcılık konusunda tetikleyici bir etkiye sahiptir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
6.
B seçeneğindeki soruda yer alan iddia, gazeteciye değil de bazı eleştirmenlere ait. Yani üçüncü kişilerin ağzından
sorulmuş, böylece gaeteci araya istediği mesafeyi koyabilmiş.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
7.
Cümlede insan yaşamının hüzünlü, olumsuz, yani trajik yanları verilmiş. Devamında ise beklenen bunun karşıtı duyguların
da anlatabileceğidir. Ancak D seçeneği aynı duyguların anlatımından bahsettiği için cümlenin devamı olmaya anlam
bakımından uygun düşmez.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
8.
I dışındaki tüm cümlelerde bulunan kalıntılar hakkında bir tasvir var. Ancak I, sadece bilgi vermekte, var olanı okurun
gözünde canlandırmayı amaçlayan bir cümle değil.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
9.
Şiirleri dergilerde yayımlanmış şairin ancak bu şiirlerin okurlar tarafından beğenilip beğenilmediği hakkında herhangi bir
bilgimiz yok.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
10.
İşaret ilk çıktığında da aynı duyguyu yansıttığı için, işlevinde bir değişiklik olmamıştır.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
11.
a. çocukça hareket: sıfat
b. güzelce dinle: zarf
c. sürece: edat
d. Japonca: isim
e. genişçe rapor: sıfat
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
12.
a. yeşil, upuzun (kavaklık): sıfat tamlaması
b. kaleye sırtını dayayan kocamış (konaklar): sıfat tamlaması
c. çıplak, boz renkli (tepeler): sıfat tamlaması
d. Konak balkonlarının korkulukları: zincirleme isim tamlaması
e. her (ayrıntı): sıfat tamlaması
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
13.
a. hüküm+etmek: ünlü düşmesi
b. zenginlik-i: ünsüz yumuşaması
c. zenginliğinin ölçütü: ulama
d. değiş-di: ünsüz benzeşmesi
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
14.
a. “başlattı” fiili yüklem olduğuna göre fiil cümlesidir. Yükleme sorulan “kim” sorusunun cevabı “Almanya’nın Berlin
kentinde bir kooperatif” söz grubu öznedir. Yüklem ve özneye sorulan “ne” sorusunun cevabı olan “Devrilen Ağaçlardan
Halk Kitaplığı Yapma Kampanyası” söz grubu ise belirtisiz nesneyi oluşturmaktadır.
b. “yerleştiriyorlar” yüklemdir. “kim” sorusunun cevabı olan “bu kampanyaya katılmak isteyenler” öznedir. Yüklem ve
özneye sorulan “neyi” sorusunun cevabı olan “fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup
bunları” söz grubu belirtili nesnedir. Yine yüklem ve özneye sorulan “nereye” sorusunu cevaplayan “kaldırımlara” sözü de
dolaylı tümleçtir. Ayrıca yüklem sonda olduğu için bu kurallı bir cümledir.
c. “koyuyorlar” yüklemdir. Cümlede bir adet yüklem yer alıyor ve “edil-ecek” sözcüğü ise bir eylemsidir. Bu durumda söz
konusu olan bir birleşik cümledir. Cümledeki “neyi” sorusunun cevabı olan “takas edilecek kitapları” söz grubu cümlenin
belirtili nesnesi olan bir sıfat tamlamasıdır.
d. Olumsuzluk eki, yok veya değil sözcüğü bulunmadığına göre cümle olumludur. “Berlin halkı” belirtisiz isim
tamlamasıdır.
e. “kampanya-dır” ek eylem geniş aman 3. tekil ile çekimlenmiştir.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
15.
a. “uyan-ıvermek”: tezlik fiili
b. “silkin-ip”: zarf-fiil
d. “kalk-a-lım: istek kipi
e. “duru-yor”: şimdiki zaman
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
16.
a. “yansıtıyor” yüklemi “-l,-n-ş” çatı eklerinden hiçbirini almadığı için etkendir.
b. “değişimin birey üzerindeki etkilerini” söz grubu cümlenin nesnesidir ve bir isim tamlamasıdır.
c. biç-im: fiilden isim türemiştir.
d. eserlerin-de: bulunma durum eki
e. eserler-i: iyelik ekine örnek
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
17.
IV numaradaki virgül ara sözü yırmak için kullanılmıştır. Diğerleri ise eş görevli söz öbeklerini ayırmak için kullanılmıştır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
18.
“yanı sıra” ayrı yazılır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
19.
“öyle ki” bağlaç olan ki ayrı yazılmalıdır.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
20.
D seçeneğinde için edatı gereksiz yere kullanılmış. “sinirlendirmeye” şeklinde bir kullanım olmalıydı. Bu sorunun B
seçeneğindeki zamir eksikliği epey tartışma yarattı. “senin veya onun algıladığını” şeklinde bir anlam belirsizliği var
çünkü. Ancak her zaman uyardığımız gibi. ÖSYM bunu sürekli karşımıza çıkarmaktadır. Zamir eksikliğini “neredeyse her
sene” en az bir sınavda görürüz. Bu ÖSYM tarafından kabul edilmez, çünkü bunu sadece bir anlatım kusuru olarak kabul
ettiğini bunun bir anlatım bozukluğu olmadığını belirtir. Bu durumda da tüm soru iptal olsun ricaları gerçekleştirilmez. Bu
soruna bir netlik getirilmediğine göre yıllardır, artık siz öğrenciler zamir eksikliği gördüğünüz her soruda mutlaka diğer
seçeneklere bakın. Büyük ihtimalle cevap farklıdır çünkü.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
21.
Genel konu sözlükler olmakla birlikte ilk üç cümlede şair Browing’in sözlüklerle ilişkisi anlatılmış. IV’ten itibaren bizde
bizde sözlüklere geçiş yapılmış.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
22.
İlk cümlede sorulan soruyla belirlendiği üzere tartışmacı anlatım kullanılmıştır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
23.
a. Tamamen kişisel duygular anlatıldığı için nesnel değil öznel anlatım söz konusudur.
b. ses ve görüntüye yer verilmiş.
c. “sımsıcak” pekiştirme sözcüğüdür.
d. “şıkır şıkır” ikilemesi ile yineleme yapılmış.
e. 3. cümle devriktir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
24.
“ben” özneli bir anlatım yok. 3. kişili anlatım kullanılmış.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
25.
Bir iki örnekten hareketle bütün hakkında yorum yapılamayacağını söylediğine göre aşkın şiirimideki yerini belirlemek için
tü edebiyatımızı incelemesi beklenir.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
26.
Parçada hep sorgulamaktan bahsedilmiş, demek ki yenilik yaratabilmek için irdelemek gerekli.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
27.
Kitaba yönelik ilgi oluşturulamadığı için tanıtım yazıları okuyucu için anlamsız ve sıkıcı metinler haline gelebilir.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
28.
İlk olasılıkta bir iletişimsizlik örneği verilmiş. Diğerinde ise iletişim kurularak sorun giderilmiştir.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
29.
Kafası hep meşgul olduğuna göre sorgulama yapmaktadır, kimsenin onu anlamayacağı belirtilmiştir. Diğer insanlarla alay
ederek onlardan farklı davranan sıra dışı bir yönü vardır.
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
30.
Verilen örnekte asit oranı arttıkça balıkların ses algılama sınırının düştüğü belirtilmiş. Bu düşüş sonucu da balıklar
kendileri için tehlike uyarısı yapan sesleri algılayamamaktadır.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
31.
Yazar sinemada teknik yeterliliği ilk plana almaktadır. A seçeneğinde de romanda ilk olarak biçimsel özelliklere yani
yazarın tekniğine bakan bir kişinin görüşlerine yer verilmiştir.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
32.
Öğretmen yaşadığı güzel ve ilginç olayları anlatmaktadır parçaya göre. Dolayısıyla öğrencileri herhangi bir olumsuzluğa
hazırlama durumu söz konusu olamaz.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
33.
Dalgalar arasında boğuşan bir okuyucu mutlaka eserin derinliklerine dalmalı yani onun hakkında kafa yormalıdır. Ancak
açık ve anlaşılır bir eserde bu mümkün olmaz.
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
34.
Son üç cümlede yabancılaşmaya başkaldıran bireylerden de bahsedildiğine göre C söylenemez.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
35.
a. okulların yetiştirmesi
c. çeviri yapmış olmanın hazzı peşinde koşma
d. yayıncının çevirmenin emeklerinin karşılığını vermesi
e. editörlerin sabredebilmesi
Cevap: B
Soruya Geri DÖN
36.
b. 4. cümleden itibaren kahramanların nitelikleri verilmekte
c. Sondan 2. cümlede belirtilmiş.
d. 4. cümlede kitabın ilk aşaması verilmiş.
e. Son cümlede kitabın etkisi anlatılmış.
Cevap: A
Soruya Geri DÖN
37.
Çözüm yazarında gizlidir dersek parçadaki metin yazarın elinden çıkmıştır artık o okuyucuya aittir düşüncesi yalanlanmış
olur.
Cevap: C
Soruya Geri DÖN
38.
a. hırslarıyla büyümek
b. reklam ve promosyon yöntemi
c. içindekini saklayarak hayatta kalmak
d. umut doğuran
Cevap: E
Soruya Geri DÖN
39.
a. Attila İlhan ile ilgili açıklamalar
b. “şairane tablolar, zengin çağrışımlar” öznel değerlendirmelerdir.
c. Son cümlede iki şair karşılaştırılmış.
e. 4. cümle, önceki cümleler sonucu oluşan bir çıkarımı anlatmaktadır.
Cevap: D
Soruya Geri DÖN
40.
a. müzikaliteyi gözetmesi
b. 4. cümle
d. zengin çağrışımlar
e. şairane tablolar
Cevap: C
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards