Limit ve Süreklilik - 2

advertisement
TEST
KAZ
AN
IM
29
KAVRAMA
ST
TE
M
12-B
Limit ve Süreklilik - 2
1. f (x) = *
3x - m + 7
, x 1 - 2 ise
, x = - 2 ise
-1
2
x - nx + m + 3 , - 2 1 x ise
4.
ile tanımlı f fonksiyonu her noktada sürekli olduğuna göre m + n kaçtır?
2. lim f
x"1
A) 3 4
3. lim d
x"3
A) 1 2
B) 3
C) 1
D) -2E) -3
x3 - 1
p değeri kaçtır?
x 2 + 2x - 3
C) 5 D) 3 4
2
B) 1
E) 2
5
1
n değeri kaçtır?
x2 - x - 6 x - 3
C) - 1 D) - 1 E) -1
5
3
B) 0
ë
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) 4
2x + 8 + x
değeri kaçtır?
x2 - 4
A) 3 B) 1 C) - 1 D) - 1 E) - 3
4
2
2
8
8
lim
x "- 2
3x
5. lim d1 - 2 n değeri kaçtır?
x
x"3
-2
A) e -6 B) e -3 C) e D) e E) e5
2x + 3 - mx - 1
değerinin bir gerçek sayıya
1 - 2x - 5
eşit olması için m kaç olmalıdır?
6. lim
x"3
A) 4
B) 10 C) 5 3
3
D) 1
E) 1
3
TEST
29
12-B
Limit ve Süreklilik - 2
7.
10. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı
Z 2
]]ax + b ,
x$2
ise
f (x) = [ 3
, - 2 1 x 1 2 ise
] bx - 1 ,
x #- 2
ise
\
fonksiyonunun her noktada sürekli olması için a.b
kaç olmalıdır?
lim _ x 2 + 4x + 1 + x i değeri kaçtır?
x "-3
A) -4B) -2
C) 1
D) 2
E) 3
R
V
S sin d r x n - 1 W
W
S
2
8. lim SS
WW değeri kaçtır?
x"1
x-1
T
X
r
r
A) B) C) 0
D) 1 4
2
2
9. lim f
x"y
E) 1
sin x - sin y
p değeri aşağıdakilerden hangicos y - cos x
sidir?
B) -cot y
D) cot y
KAVRAM
IM
lim f
16x 2 - 3x + x 2 + 1
x + 9x 2 + 1
x "-3
E) 13
2
p değeri kaçtır?
A) - 3 B) - 1 C) - 1 D) 5 E) 3
2
2
3
2
12. lim _ x 2 + 4x - 5 - x - 5 i değeri kaçtır?
x"3
D) 2
E) 4
C) tan y
E) 1
Adõ
A
T
TES
KAZAN
11.
D) 9 2
C) 2
A) -10B) -6C) -3
A) -tan y
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) - 5 B) - 1 2
2
:.............................................
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
NO
: .............................................
Puan : ..............
Download