istanbul medipol üniversitesi işitme ve ölçümü ıı ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ II DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ODY224268, İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ II
Ders Saati
2+4
Bölüm/Program
Odyometri, Odyometri ( İ.Ö )
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı 13:30-15:30
Dersin Amacı
Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli
diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1 Elektrofizyolojik test yöntemlerini değerlendirebilir
1.1 ABR testini uygulamayı bilir
1.2 ASSR testini uygulamayı bilir
1.3 İşitsel orta Latans cevaplarını tartışır
1.4 İşitsel geç latans cevaplarını tartışır
2 Komplike vakalarda maskeleme prosedürlerini değerlendirebilir
2.1 ABR'de maskeleme yapar
2.2 Konuşma testlerinde maskelemenin nasıl yapılacağını tartışır
3 Gürültüde konuşma testleri hakkında bilgi verebilir
3.1 Matriks testini tartışır
4 Fonksiyonel işitme kayıplı hastaları ayırt edebilir
Genel Yeterlilikler
Hastanelerde ekip elemanı olarak çalışmaya gönüllülük, kritik düşünceye eğilimlilik ve hastalarla olumlu diyalog
kurabilecek iletişim becerilerine sahip olmak
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1.ABR
2.ABR'de maskeleme
3.ASSR
4.İşitsel orta Latans cevapları
5.İşitsel geç latans cevapları
6.P300
7.Mismatch Negativity
8.İleri maskeleme teknikleri 1
9.İleri maskeleme teknikleri 2
10.Gürültüde Konuşmayı Anlama testleri
11.Fonksiyonel işitme kaybı testleri
12.SISI, Tone decay, refleks decay testi
13.Konuşma testlerinde maskeleme
14.Genel değerlendirme
Öğretim ve
Teknikleri
Derslere ve derslerdeki tartışmalara katılmak, olgu sunumu, seminer ve derleme ödevi hazırlamak
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında
teslim etmekle yükümlüdürler. Beklenen öğrenme çıktıları ara sınavlar, final sınavı ve derleme ödevleri kullanılarak
değerlendirilecektir. Beklenen öğrenme çıktıları ara sınavlar, final sınavı ve derleme ödevleri kullanılarak
değerlendirilecektir.
Ders Notu Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Temel Odyoloji, Editör:Erol Belgin ve Sanem Şahlı, Güven Kitabevi, 2014.
2) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 1 ve 2, 2013.
4) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009
3) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008.
Kaynaklar Önerilen 5) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. Editör:Linda M. Luxon, Joseph M.
Furman,
Informa Health Care,2003
Kaynaklar 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Editör: C.Koç Güneş Kitabevi, 2004.
7) Handbook of Clinical Audiology,Editör: Katz Jack, 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,
2009.
8) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.
9) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002 Sayfa 996-1009, 2013.
Download