Hair-Thread Tourniquet Syndrome Saç İplik Turnike Sendromu

advertisement
Hair-Thread Tourniquet Syndrome
Saç İplik Turnike Sendromu
Saç İplik Turnike Sendromu / Hair-Thread Tourniquet Syndrome
1
Emre Gökçen1, Atakan Savrun2, Mustafa Tekin3
Malatya Devlet Hastanesi, Malatya, 2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van, 3Afyon Devlet Hastanesi, Afyon, Türkiye
Saç iplik turnike sendromu; vücudun çeşitli bölgelerindeki uzuvların saç teli veya iplik ile dolanması sonucu fonksiyon bozukluğu
hatta uzuvun tamamen kaybına neden olabilen ender, önlenebilir ama ciddi bir durumdur.
İki aylık erkek bebek ateş, huzursuzluk ve sağ ayak üçüncü- dördüncü parmağında şişlik şikayeti ile acil servise getirildi. Hastanın fizik
bakısında sağ ayak üçüncü ve dördüncü parmağında belirgin şişlik, kızarıklık ve ısı artışı yanında her iki parmak proksimal falanksını
çevreleyen konstriktif bant izlendi (Resim 1). Her iki parmağı tutan konstriktif bant üzerinde bir adet saç teli vardı. Saç teli penset
yardımıyla çıkartıldı. Oral antibiyotik başlandı. Hasta parmaklarında nekroz gelişmeden başarılı bir şekilde tedavi edildi. Nedeni
açıklanamayan ateş, huzursuzluk şikayeti ile başvuran bebeklerde saç iplik turnike sendromunun olabileceğini akılda tutulmalıdır.
Resim 1. Saç teli çıkartıldıktan hemen sonra ayak parmaklarının görünümü. Oklar
Konstriktif bandı göstermektedir.
DOI: 10.4328/JCAM.3080
Received: 14.11.2014 Accepted: 27.11.2014 Publihed Online: 28.11.2014
Corresponding Author: Atakan Savrun, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van, Türkiye.
GSM: +905442647070 E-Mail : [email protected]
Journal of Clinical and Analytical Medicine
Download