Sermaye Piyasasında Güven Unsuru ve Yatırımcının Korunmasına

advertisement
İstanbul, 27 Haziran 2003
BASIN BÜLTENİ
SERMAYE PİYASASINDA GÜVEN UNSURU
VE YATIRIMCININ KORUNMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ
Sermaye piyasasında güvenin pekiştirilmesi, piyasanın güven, açıklık ve kararlılık içinde
çalışması sermaye piyasası kurumlarının ortak hedefidir. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı
Kuruluşları Birliği olarak; sermaye piyasasına olan güvenin artırılmasına yönelik yapılacak
çalışmalar ile alınması gereken önlemlere öncelik vermekteyiz.
Yakın geçmişte, mali bünyeleri zayıflamış ve taahhütlerini yerine getiremez duruma gelmiş
bulunan bir kısım bankaların ortaklık hakları ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na
devredilmesi ve bir süre önce de Aktaş Elektrik A.Ş., Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik
A.Ş.’nin elektrik üretim, iletim ve dağıtımına ilişkin imtiyaz sözleşmelerinin iptal edilmesi, bu
şirketlerin halka açık kısmına ait payları ellerinde bulunduran yatırımcıların haklarını
kaybetmesine sebep olmuştur.
Yatırımcıların haklarının korunması ve piyasaya olan güveni yıpratan yapının değiştirilmesi
amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası nezdinde girişimlere başlanmış olup, ilgili mercilere iletilen Birliğimiz görüş
ve önerileri www.tspakb.org.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
Müslüm DEMİRBİLEK
BİRLİK BAŞKANI
Download