incele - Aydın Ticaret Borsası

advertisement
AYDIN TİCARET BORSASI
AYDIN COMMODITY EXCHANGE
OCAK 2015
AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ
Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN
Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45
Faks:+90 256 211 63 15
www.aydinticaretborsasi.org.tr
[email protected]
Hazırlayan
Cansu KARABULUT
Arge- Proje ve Kalite Sorumlusu
1
2015 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre Aydın ihracatı ve ithalat rakamlarında azalış
yaşandı.
Ocak ayında ihracatımız 2014 yılının Aralık ayına göre % 28 oranında azalarak 48.483
bin dolara gerilemiştir.
Aynı dönemde ithalatımız ise bir önceki aya göre % 0,5 oranında azalış göstererek
17.696 bin dolara gerilemiştir.
Aydın 2015 yılının Ocak ayında yaklaşık 31 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Geçen
yıl aynı dönemde ise 39 milyon dolar dış ticaret fazlası vardı. Dolayısıyla ilimizin dış ticaret
fazlalığı geçen yılın aynı dönemine göre % 20 oranında azalmıştır.
İlimizin ihracatı 2015 Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 19,4 oranında azalırken,
ithalatı da % 17,7 oranında azalmıştır.
Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 282 olurken, bu rakam 2014 yılının aynı
döneminde ise % 285’dir.
Aydın Dış Ticaret-Yıllara Göre/Ocak Ayı
(1000 $)
70.000
60.000
60.181
50.000
45.450
48.912
40.000
30.000
20.000
48.483
48.031
ihracat
31.110
36.919
ithalat
17.381
12.223
10.000
21.506
18.256
17.696
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
54.845
58.099
61.658
63.933
62.121
63.923
46.608
50.000
56.504
60.000
48.483
70.000
60.181
80.000
67.375
90.000
70.828
79.542
İhracat (1000 $)
2014
2015
40.000
30.000
20.000
10.000
Ocak
2014 60.181
2015 48.483
Kaynak: TÜİK
Şubat
56.504
Mart
62.121
Nisan
63.923
İhracat (1000 $)
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
63.933
61.658
58.099
46.608
Eylül
54.845
Ekim
79.542
Kasım
70.828
2015 yılının Ocak ayında ülkemizin ihracatı 2014 yılın Ocak ayına göre % 0,5 oranında
azalarak 12.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ilimizin ihracatı % 19,4
oranında azalarak 48 milyon dolar civarına gerilemiştir.
3
Aralık
67.375
15.000
17.800
14.466
17.992
18.411
23.310
18.291
23.360
22.297
18.884
20.000
23.180
25.000
21.506
17.696
30.000
25.121
İthalat (1000 $)
2014
2015
10.000
5.000
0
Ocak
2014 21.506
2015 17.696
Kaynak: TÜİK
Şubat
25.121
Mart
23.180
Nisan
22.297
İthalat (1000 $)
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
23.360
18.884
18.291
23.310
Eylül
18.411
Ekim
17.992
Kasım
14.466
İlimiz 2015 yılı Ocak ayı ithalatı bir önceki aya göre 0,5 oranında azalmış, 2014 yılı Ocak
ayına göre ise %17,7 oranında azalarak 17.696 bin dolar gerçekleşmiştir.
Türkiye – Aydın Karşılaştırılmalı Dış Ticaret İstatistikleri (Ocak 2015)
İhracat
(milyon $)
Türkiye
12.330
Aydın
48
Kaynak: TÜİK
İthalat
(milyon $)
16.636
17
Dış Ticaret
Dengesi
(milyon $)
-4.306
31
Dış Ticaret İhracatın İthalatı
Hacmi
Karşılama Oranı
(milyon $)
(%)
28.966
74,12
65
282,35
Ülkemizin 2015 Ocak ayı dış ticaret dengesi -4.306 milyon dolar, dış ticaret hacmi 28.966
milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %74’tür.
İlimizin ise 2015 yılı dış ticaret dengesi 31 milyon dolar, dış ticaret hacmi 65 milyon dolar,
ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %282’dir.
4
Aralık
17.800
AYDIN DIŞ TİCARETİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Sektörel olarak Aydın ihracatında ilk 10 içinde yer alan sektörler, toplam ihracatın yaklaşık
%93’ ını karşılamaktadır.
Aydın ihracatında en büyük paya sahip olan kazan, makine, mekanik cihazlar ve bunların
aksam parçaları ihracatı 2015 yılının Ocak ayı döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
% 4,4 oranında azalarak 14.259 bin dolar civarı gerçekleşmiştir.
AYDIN İHRACATININ SEKTÖREL DAĞILIMI ($)
Ocak
SEKTÖRLER
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler; bunların aksam ve parçaları
Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler,
motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam,
parça, aksesuarı
Tuz;kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve
çimento
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarlar
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve
bitkilerin diğe kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Plastikler ve mamulleri
Demir veya çelikten eşya
Pamuk,pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
Aliminyum ve aliminyumdan eşya
GENEL TOPLAM
Kaynak: TÜİK
Değişim
(%)
Toplam
İçindeki Payı
(%)
2015
2014
14.259.268
14.928.350
-4,48
29,41
9.787.344
10.471.664
-6,53
20,19
4.652.622
4.727.820
-1,59
9,60
4.031.156
8.224.533
-50,99
8,31
3.940.120
5.050.593
-21,99
8,13
3.395.066
5.028.766
-32,49
7,00
2.252.484
1.155.540
966.315
853.552
48.483.860
2.426.015
1.002.253
1.381.275
861.614
60.181.505
-7,15
15,29
-30,04
-0,94
-19,44
4,65
2,38
1,99
1,76
100,00
İlk on sektör içerisinde en fazla ve tek artış oranı ise demir veya çelikten eşya sektöründe
görülmüştür. Sektörün ihracatı bir yıl önceki döneme göre % 15 oranında artarak 1.002 bin
dolardan 1.155 bin dolara yükselmiştir.
İhracatımızın %19,4 oranında azalması sebebiyle ilimizin 2015 yılı Ocak ayı ihracatında en
yüksek payı alan ilk on sektör 2014 yılı Ocak ayına göre ciddi bir düşüş yaşamıştır.
5
AYDIN İTHALATININ SEKTÖREL DAĞILIMI ($)
SEKTÖRLER
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler; bunların aksam ve parçaları
Pamuk,pamuk ipliği ve pamuklu mensucat
Motorlu kara taşıtları,traktörler, bisikletler,
motorsikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarları
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,
aksam-parça-aksesuarı
Plastikler ve mamulleri
Cam ve cam eşya
Demir veya çelikten eşya
Tuz,kükürt,topraklar ve taşlar,alçılar,kireçler ve
çimento
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Organik kimyasal ürünler
GENEL TOPLAM
Kaynak: TÜİK
2015
2014
Değişim
(%)
3.753.637
6.466.472
-41,95
21,21
1.673.446
1.877.586
-10,87
9,46
1.562.227
2.683.663
-41,79
8,83
1.113.854
979.065
13,77
6,29
992.143
911.010
842.251
1.854.502
240.672
1.154.218
-46,50
278,53
-27,03
5,61
5,15
4,76
800.630
798.436
0,27
4,52
70,98
50,34
-17,71
4,26
4,03
100,00
Ocak
753.033
440.423
712.918
474.200
17.696.968 21.506.760
Toplam İçindeki
Payı (%)
Sektörel olarak Aydın ithalatında ilk 10 içinde yer alan sektörler, toplam ithalatın yaklaşık
%74’ ünü karşılamaktadır.
İlimiz ithalatında en büyük paya sahip olan kazan, makine, mekanik cihazlar ve bunların
aksam parçaları ihracatı 2015 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %41 oranında
azalarak 3.753 bin dolara gerilemiştir.
İlk on sektör içerisinde en fazla artış oranı ise cam ve cam eşyalarda görülmüştür. Sektörün
ihracatı bir yıl önceki döneme göre %278 oranında artarak 911 bin dolara yükselmiştir. Cam
ve cam eşyalardan sonra en çok yükseliş gösteren sektör ise %70 artış oranıyla 753 bin olan
alüminyum ve alüminyumdan eşyadır.
6
AYDIN DIŞ TİCARETİNİN ÜLKELER BAZINDA DAĞILIMI
2015 Ocak ayında İran’ a olan ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 73 oranında
artarak ihracat yaptığımız ilk on ülke arasında en fazla artış yaşanan ülke olmuştur.
Diğer yandan 2014 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri’ ne yapılan 4.840 bin
dolarlık ihracatımız 2015 yılının Ocak ayında %49 ‘luk bir düşüşle 2.456 bin dolara
gerilemiştir.
1.349
1.734
1.376
1.408
2.363
2.496
4.840
2.456
3.899
4.434
2.484
2.033
1.176
2.000
2.780
3.000
2.960
2.539
4.000
3.208
5.000
1.850
6.000
3.666
4.475
Ülkelere Göre Aydın İhracatı
(İlk 10 Ülke/Ocak 2015/1000 $)
2015
2014
1.000
0
Ülke bazında Aydın ihracatına bakıldığında 2015 yılı Ocak ayında ilimizin en fazla ihracat
yaptığı ülkeler arasında İtalya ilk sırada yer almaktadır. İtalya’ ya olan ihracatımız 2015 yılı
Ocak ayında 3.666 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak ayında ilimiz en fazla
ihracatını İtalya’ ya yapmasına rağmen bu ay ihracatımızda düşüş yaşanması sebebiyle geçen
yılın aynı dönemine göre İtalya’ya olan ihracatımız %18 oranında düşüş yaşamıştır.
İtalya’ nın ardından 3.208 bin dolarlık ihracat değeri ile İran, 2.960 bin dolar ile Fransa
gelmektedir. İlk on ülke içerisinde Hollanda 10. sırada yer almaktadır.
7
2015 yılı Ocak ayında Hollanda’ ya olan ithalatımız bir önceki yılın ayına göre % 515
oranında artarak ithalat yaptığımız ilk on ülke arasında en fazla artış yaşanan ülke olmuştur.
7.000
6.000
5.417
8.000
7.584
Ülkelere Göre Aydın İthalatı
(İlk 10 Ülke / Ocak 2015 / 1000 $ )
2015
474
77
484
276
532
727
709
302
747
308
841
1.453
1.000
2014
911
416
2.000
1.228
3.000
1.617
2.121
4.000
2.875
5.000
0
Ülke bazında Aydın ithalatına bakıldığında 2015 yılı Ocak ayı ilk sırada 5.417 bin dolarlık
ithalat değeri ile Çin Halk Cumhuriyeti yer almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’ne olan
ithalatımız 2014 yılının Ocak ayında 7.584 bin dolar iken, 2015 yılının aynı döneminde % 28
oranında azalarak 5.417 bin dolara düşmüştür.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin ardından 1.617 bin dolarlık ithalat değeri ile İtalya, 1.228 bin dolar
ile İspanya gelmektedir. İlk on ülke içerisinde Hollanda Ocak ayı içerisinde en fazla artış
yaşanan ülke olmasına rağmen 10. sırada yer almaktadır.
8
Download