2009- 2011 yılı Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN

advertisement
2009- 2011 yılı Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
İç Hastalıkları- Gastroenteroloji Çalışma Grubu Raporu
KEPAN İÇ HASTALIKLARI- GASTROENTEROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Hale Akpınar
Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu
Prof. Dr. Arzu Topeli İskit
Doç. Dr. Tarkan Karakan
Doç. Dr. Bülent Saka
Doç. Dr. Nevin Oruç
Doç. Dr. Haldun Selçuk
Mayıs 2009 KEPAN bünyesinde İç Hastalıkları- Gastroenteroloji Çalışma Grubu;
 Kendi çalışma alanında klinik nütrisyonun mevcut yeri ve önemini belirlemek,
 Belirlenen durumu daha iyi hale getirmek için stratejiler oluşturmak,
 Kendi çalışma alanıyla KEPAN arasında iletişim köprüsü olmak,
 Kendi çalışma alanıyla ilgili KEPAN’a önerilerde bulunmak, oluşturulacak projelere
katkı sağlamak amaçları ile oluşturuldu.
Grup üyeleri belirlendikten sonra Eylül 2009 tarihinde Ankara’da grup toplantısı yapıldı. O
tarihten itibaren üyeler yukarıda belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüler.
Yapılan İşler;
 KEPAN tarafından ESPEN Parenteral Nütrisyon rehberinin çevirisi planlandı. Rehberin
“Gastroenteroloji” ve “Hepatoloji” başlıklı konuları grubumuzdan Dr. Hale Akpınar
tarafından tercüme edildi. Parenteral Nütrisyon Rehberi’nin çevirisi 31 Mart-3 Nisan
2011 KEPAN Kongresi’nde dağıtılacaktır.
 ESPEN’in aşağıdaki LLL topikleri grubumuz üyeleri tarafından Türkçeye çevrilmiş,
eğitim amaçlı hazırlanmıştır:
Topic 12 Nutritional Support in Gastrointestinal Disease
Topic 13 Nutritional Support in Liver Disease
Topic 21 Consequences of Diabetes Mellitus on the Nutritional Status
Topic 22 Nutrition in Lipidemias
Topic 23 Nutrition in Obesity
Topic 24 Nutrition in Metabolic Syndrome
Topic 27 Nutritional Support in AIDS
 11 Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da ilk kez (ESPEN LLL Topic 12) “Gastrointestinal
Hastalıklarda Beslenme Desteği” başlıklı LLL topiği gerçekleştirilmiştir.
Kurs direktörü: Dr. Tarkan Karakan
Kurs konuları ve anlatanlar:
Tehlikede barsak: Dr. Bülent SAKA
Kısa barsak sendromu ve intestinal yetmezlik tedavisinde zorluklar: Dr. Nevin Oruç
Nütrisyon ve gastrointestinal fistüller: Dr. Bülent SAKA
İnflamatuvar barsak hastalığında nütrisyon: Dr. Tarkan KARAKAN
İrritabl barsak sendromu, konstipasyon ve divertikülozis’in önlenmesi ve yönetiminde
nütrisyonel destek: Dr. Tarkan KARAKAN
 Aynı başlıklı LLL modülü önümüzde ki 31 Mart-3 Nisan 2011 KEPAN kongresinde de
gerçekleştirilecektir.
Kurs direktörü: Dr. Hale Akpınar
Kurs konuları ve anlatanlar:
Tehlikede barsak: Dr. Bülent SAKA
Kısa barsak sendromu ve intestinal yetmezlik tedavisinde zorluklar: Dr. Nevin Oruç
Nütrisyon ve gastrointestinal fistüller: Dr. Bülent SAKA
İnflamatuvar barsak hastalığında nütrisyon: Dr. Hale Akpınar
İrritabl barsak sendromu, konstipasyon ve divertikülozis’in önlenmesi ve yönetiminde
nütrisyonel destek: Dr. Tarkan KARAKAN
 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Total Parenteral Nütrisyon İçin
Güvenli Uygulamalar Rehberini” 17 Haziran 2010 tarihinde yayınlamıştır. Bu rehberin
hazırlık aşamasında Derneğimizden de görüş istenmiş, bir komisyon kurularak bir
rehber taslağı hazırlanmış ve KEPAN Yönetim Kurulu’nun onayı ile Sağlık Bakanlığı’na
gönderilmiştir. Bu sürece, Çalışma grubumuzdan Dr. Hale Akpınar “Parenteral
Nütrisyonda Metabolik Komplikasyonlar” başlığı ile katkı sağlamıştır.
 KEPAN 2011 kongresi ile ilgili duyuruların Gastroenteroloji camiasına Türk
Gastroenteroloji Derneğiyle iletişim kurularak, düzenli duyurusu sağlanmıştır.
 24-28 Kasım 2010 da 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası’nda “Klinik Nütrisyonun
ABC’si” başlıklı paneli grubumuzdan Dr. Sedat Boyacıoğlu yönetmiş, Dr. Tarkan
Karakan’ın sunumu olmuştur.
 14-18 Ekim 2009 da 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası’nda yine nütrisyonla ilgili bir
panel olmuş, panele grubumuzdan Dr. Hale Akpınar, Dr. Tarkan Karakan ve Dr.
Haldun Selçuk sunumlarıyla katkı sağlamışlardır.
 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) ile KEPAN’ın iletişimi sağlanarak,
yapılacak İç Hastalıkları Kongresi’nde klinik nütrisyon ile ilgili konuların yer alması
taleplerimiz iletilmiştir.
Bu yoğun eğitim faaliyetlerinin yanında grup olarak klinik nütrisyon alanında hasta kayıt
sistemi, ortak veri tabanı, ortak araştırma projeleri üzerinde daha da yoğunlaşarak
çalışmalarımızı sürdürmeyi planlamaktayız.
İç Hastalıkları- Gastroenteroloji Çalışma Grubu
-
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards