82. Birle?im:Mizanpaj 1.qxd

advertisement
TBMM
B: 82
24 . 3 . 2011
O: 1
AKİF AKKUŞ (Mersin) –Seyyar satıcılar gibi bağırıyor.
BAŞKAN – Sayın Koçal, Sayın Durmuş, Sayın Susam, Sayın Şandır, Sayın Akcan ve Sayın
Işık, ayrıca, Sayın Köktürk, İç Tüzük’ün 60’ıncı maddesi gereğince kısa söz talepleri vardır.
Buyurun Sayın Koçal.
V.- AÇIKLAMALAR
1.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun Zonguldak’la
ilgili verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklaması
ALİ KOÇAL (Zonguldak) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Bugün Mecliste AKP İktidarının Zonguldak’ı gündeme taşımış olmasından dolayı memnun
olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum ama söylenenlerin hiç biri doğru değildir, bu bir
kandırmacadır, bu bir aldatmacadır. Çünkü Zonguldak bütçeden en az payı alan bir ildir ve Zonguldak
ekonomik olarak 21’inci sıradan 26’ncı sıraya çıkmıştır. Yapılan bir şey vardır, Çevre ve Orman
Bakanının söylediği, ağaçlar dikmiştir, fidanlar dikmiştir, doğrudur ama esas fidanlar yer altında
hayatını kaybetmiştir, onları görmemiştir ve yer altında hayatını kaybeden fidanlara “Güzel öldüler.”
ifadesini kullanan bu İktidardır. Ayrıca “Bu kaderdir.” diyen de yine bu İktidarın Başbakanıdır.
Dolayısıyla, Zonguldak’ta söylenenlerle hiçbir alakası yoktur. Hiçbir katkı sağlanmamıştır bugüne
kadar, hep proje aşamasında kalmıştır. Projeler sürekli ifade edilmiştir, 2002’de ne söylenmişse
2011’de de aynı şeyler söyleniyor.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Durmuş, buyurun.
2.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, hastanelerde uygulanmakta olan performans
uygulamasının bir an önce durdurulmasına ilişkin açıklaması
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Üzülerek ifade ediyorum: Bugün aldığım habere göre 9 tane anne doğum yaptıkları hastanede
menenjit oldular. Sarılık geçiren bebeklerine süt vermeleri gerekiyor, menenjit oldukları için süt
veremiyorlar. Şu performans uygulamasını bir an önce durdurun. İnsanlar kör oluyor, anneler
menenjit oluyor. Hastanelerde asepsiye riayet edilmiyor. “Ne kadar ameliyat yaparsan o kadar para.”
anlayışı enfeksiyonlarla insanlarımızı, ya sakat bırakıyor ya öldürüyor. Bunu duyurmak istedim.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Durmuş.
Sayın Susam...
3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, çok hassas kullanım alanı olarak ilan edilen yerlerde,
açık havada müzik çalmak, düğün yapmak konusundaki yasağa ilişkin açıklaması
MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) – Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Çevre Bakanına soru
sormak istiyorum.
Kır düğünlerindeki içki yasağından sonra şimdi de çok hassas kullanım alanları ilan edildi. Bu
bölgelerde açık havada müzik çalmak, düğün yapmak yasak. Çevre ve Orman Bakanlığı gürültü ve
kirlilik çerçevesinde İzmir’de birçok yeri çok hassas kullanım alanı ilan etti. Açık yerlerde hiç, kapalı
yerlerde 24.00’e kadar müzik yayınına izin veriliyor. Bu nedenle, başta Çeşme olmak üzere,
Narlıdere, Bayraklı, Dikili, Foça, Karaburun ve İzmir’in içerisindeki bir sürü ilçe çok mağdur
durumdadırlar. Turizm İl Müdürü dâhil, sizden bu konuyu gözden geçirmenizi istiyorlar, bütün
belediye başkanları bu konuyu istiyorlar.
– 483 –
GÖKHAN-82
29–32
Download