İnsan Davranışlarına ve Duygularına Bilimsel Bakış

advertisement
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
İnsan Davranışlarına
ve Duygularına
Bilimsel Bakış
PSİKOLOJİ
“Psikoloji; korku, aşk ve nefret gibi
duygulardan cinayet, kahramanlık gibi
davranışlara, dil ve yaratıcılık gibi zihinsel
süreçlerden tüm bunların bedenle
etkileşimine kadar insana dair her şeyi bilimin
sınırları içerisinde, son derece ilginç ve yaratıcı
yöntemlerle ele alan bir disiplindir.”
Davranış araştırmacıları çalışmalarında
bilimsel yöntemleri kullanır. İnsanı biyo-psikososyokültürel perspektifle ele alır. Psikolojinin,
klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, sağlık
psikolojisi, endüstri/organizasyon psikolojisi
gibi gittikçe gelişen uygulama alanları vardır.
Öğrencimiz dört yıllık lisans eğitimiyle temel
bilgi ve becerileri kazanır ve lisans sonrası
eğitimle de psikolojinin çeşitli alanlarında
uzman olma imkanı elde eder.
EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ
Psikoloji Bölümündeki eğitimiyle öğrencimizin genel
bir bilim anlayışı kazanması ve bunu hayatının her
alanına transfer etmesi, yetki ve sınırlarını bilerek meslek
etiğini içselleştirebilmesi, tek başına bilimsel araştırma
yapabilme becerisine sahip olması, karşılaştığı yeni
sorunları uygun terminolojiyi kullanarak izah edebilmesi,
teorik ve pratik açıdan sürekli gelişim bilincine sahip
olması beklenmektedir.
uygulama alanları ile ilgili seçmeli derslerden ilgi
duydukları dersleri alırlar.
„„ Bölüm stajı ve laboratuvar uygulamaları ile sahip
oldukları teorik bilgileri pratiğe aktararak lisans
düzeyinde mümkün olan en donanımlı şekilde
mezun olurlar.
„„ Dört yıllık eğitiminizi tamamladığınızda lisans
diploması almaya hak kazanırsınız.
STAJ DESTEKLERİ
Öğrencimizin alanı tanıması ve mesleki yönelimlerini
bilmesi açısından stajlar gerekli görülmektir. Bu nedenle
bölümümüzde staj zorunludur. Stajlar, üniversitemizin
hastanelerinde, kreş ve yuvalarda, adli kurumlarda, özel
eğitim merkezlerinde, yaşlı bakımevlerinde, şirketlerin
insan kaynakları birimlerinde ve ilgili diğer kurumlarda
yapılabilir.
İŞ İMKANLARI
Lisans mezunlarına “psikoloji lisans diploması” ve
“Psikolog” unvanı verilir. Mezunlar psikolog olarak birçok
alanda çalışabilirler. Son zamanlarda özel sektörde ve
ayrıca devlet kurumlarında psikologlar için çok farklı
istihdam alanları oluşmuştur. Psikiyatri servislerinde, yaşlı
bakımevlerinde, mahkemelerde, ceza-tutukevlerinde,
okullarda, psiko-teknik merkezlerinde, insan kaynakları
ile halkla ilişkiler birimlerinde ve reklam şirketlerinde
psikologlar etkin bir şekilde çalışmaktadır. Daha da
cazip olanı, klinik psikoloji alanında yüksek lisans
yaptıkları takdirde psikolojik sorunları olan danışanlarına
psikoterapi uygulayabilirler.
„„ Eğitim süresi dört yıldır (sekiz yarıyıl). Dönem
bazında eğitim verilir.
Psikolojinin herhangi bir alanında yüksek lisans
yapanlara “Uzman Psikolog” unvanı verilir. Psikologların
bir alanda uzmanlaşması daha iyi bir kariyer için
önünü açacaktır. Bu disiplin içindeki uzmanlık alanları
sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, bilişsel psikoloji
gibi araştırma alanları olabileceği gibi klinik psikoloji,
adli psikoloji, endüstri ve organizasyon psikolojisi gibi
uygulamalı alanlar da olabilir.
„„ Hazırlık zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak hazırlık
eğitimi alınabilir.
Klinik psikoloji alanında uzmanlaşanlar “Klinik Psikolog”
unvanı alırlar ve psikoterapi yapabilirler.
„„ Teorik dersler sınıf ortamında, uygulamalı dersler
laboratuvarda yapılır.
Ayrıca doktora eğitimini tamamlayanlara da “Bilim
Doktoru” ( Ph.D) unvanı verilir.
SİZİ NASIL BİR EĞİTİM BEKLİYOR
„„ Psikoloji TM-3 puan türüyle öğrenci alır.
„„ Öğrencilerimizin tümü bilimsel araştırmaya zemin
oluşturan yöntem ve istatistik derslerinin yanında
sosyal, gelişim, kişilik ve bilişsel psikoloji gibi temel
alan derslerini zorunlu olarak alırlar.
„„ İkinci sınıftan itibaren temel alanlarla ilgili veya
Endüstri ve Organizasyon Psikolojisi, Adli Psikoloji,
Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi gibi psikolojinin
EĞİTİM ÜCRETİ
2014-2015 yılı eğitim ücretlerimiz 17.000 TL’dir. %50
burslu alınan öğrencilerin eğitim ücreti 8.500 TL ve
%25 burslu alınan öğrencilerin eğitim ücreti 12.750 TL’dir
(Bu tutarlara %8 KDV eklenecektir).
5- %25 veya %50 burslu olarak eğitim görecek olan
şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %10 eğitim indirimi
yapılmaktadır.
Toplam
3
30
Tam Burslu
8.500 TL
3
12.750 TL
17.000 TL
-
24
%25 Burslu
%50 Burslu
Taban Puan
Puan
Türü
TM-3
Türkçe
4
4- 2014 ÖSYS sonuçlarına göre tüm lisans programlarının
%25 burslu kontenjanını 1. sırada tercih ederek yerleşen
adaylara, kendilerine %25 bursluluk oranında tahakkuk
edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim
yapılacaktır.
PSİKOLOJİ
Öğrencinin tam burslu olması durumunda başarı bursu
verilir.
Zorunlu
Hazırlık
Programı
„„ Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25
oranında kendilerine tahakkuk edecek eğitim
ücretinden ayrıca indirim yapılır.
Eğitim
Dili
„„ Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si ve
Eğitim
Süresi
„„ Sınıfında Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)
en yüksek öğrenci bir sonraki eğitim öğretim
döneminde ücretsiz eğitim alır.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
3- Tüm fakülte ve programların her eğitim-öğretim
döneminde geçerli olmak üzere, derslerinde başarılı
olarak sınıfında ilk 3 dereceye giren öğrencilerin eğitim
ücretlerinin tamamında ya da bir kısmında indirim
yapılır. Buna göre;
Ücretler
„„ 301-600 arasında yer alan öğrenciye 1500 TL
tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca)
Burssuz
„„ 101-300 arasında yer alan öğrenciye 2000 TL
tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca),
„„ 601-1000 arasında yer alan öğrenciye 1000 TL
tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca)
verilecektir.
En Yüksek Başarı
Sırası
„„ İlk 100’e giren öğrenciye 3000 TL tutarında aylık
eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve
yemek olanağı,
Tavan Puanı
2- Yerleştiği programın puan türünde standart eğitim
süresince ve hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere;
2014-2015
Eğitim Yılı
1- Üniversitemizde ÖSYS sonucuna göre verilen burslar
karşılıksız olup akademik başarısızlık durumunda
kesilmez. Ancak mazeretsiz devamsızlık nedeni ile
başarısızlık, disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş
yapılması durumunda kesilir.
Burs Oranı Kontenjan
BURS İMKÂNLARI
2013 LYS SONUÇLARINA GÖRE
2014-2015 eğitim yılında bölümümüzün %100 burslu
öğrenci kontenjanı 3, %50 burslu öğrenci kontenjanı 3 ve
%25 burslu öğrenci kontenjanı 24 olmak üzere toplam
30’dur.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında bu programa ilk kez öğrenci kabul edileceğinden
taban ve tavan puanları oluşmamıştır.
En Düşük Başarı
Sırası
KONTENJANLAR
UNKAPANI, ATATÜRK BULVARI NO: 27 FATİH 34083 İSTANBUL
KAVACIK, KAVACIK MAH. EKİNCİLER CAD. NO: 19 KAVACIK KAVŞAĞI-BEYKOZ 34810 İSTANBUL
Download