Meslek Mensubu adaylarına ` İş Sağlığı ve Güvenliği`bilgilendirmesi

advertisement
Meslek Mensubu adaylarına
‘ İş Sağlığı ve Güvenliği’ bilgilendirmesi
HABER
‘6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ hakkında meslek mensubu
adaylarını bilgilendiren BSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Üyeleri, kanuna ilişkin detayları aktarırken, püf noktaları hakkında da
önemli bilgiler verdi.
BSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu üyelerinin sunumunda, stajyerlere yönelik ‘İş Sağlığı
ve İş Güvenliği’ konulu panel düzenlendi. BSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Başkanı
Bünyamin Çolak, Başkan Yardımcısı İbrahim Türkan ve Komisyon Üyeleri Elif Deniz ile Yılmaz Kılıç’ın sunumunda gerçekleşen panele, meslek mensubu adayları büyük ilgi gösterdi. Panelde ilk olarak söz alan
BSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Başkanı Bünyamin Çolak, ‘6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nu komisyon olarak detaylı bir şekilde incelediklerini ifade ederek başladığı sunumunda,
iş sağlığı, güvenliği ve kazası hakkında bilgi verdi. “İş sağlığı, çalışma ortamında bulunan ve işçinin sağlığını
etkileyecek risk faktörlerinin karşısında işçinin sağlığının korunmasıdır” diyen Bünyamin Çolak, iş güvenliği
ve kazasını ise şöyle tanımladı: “İş yerlerini, işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar
verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla yürütülen sistemli çalışmalardır. İş kazası ise sigortalının işveren otoritesi altında bulunduğu esnada gördüğü iş veya işin gereği
doğrultusunda yakalandığı meslek hastalığıdır.”
İŞ KAZALARININ ORANI YÜKSEK
Yasaya genel anlamda bakıldığında, meslek mensuplarının yasanın yalnızca yüzde 10’luk kısmında olduğunu ifade eden Çolak, “Yasaya göre meslek mensupları olarak, mükelleflerimize tehlikeli, az tehlikeli ve
tehlikesiz sınıfta olduklarına dair bilgilendirme yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Sunumunda, dünyada iş
sağlığı ve güvenliğinin tarihsel değişimi ve gelişiminin, sanayi devrimi ile başladığını söyleyen BSMMMO İş
ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Başkanı, “İş kazasına uğrayanlara tazminat ödenmesi uygulaması,
ilk defa 1885 yılında Almanya’da başlamıştır. Türkiye’deki tarihsel gelişim cumhuriyetten önceki ve sonraki
dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını, daha çok uluslararası
standartlara uymak için başlatmıştır. Uluslararası bazı sözleşmelerle beraber, çeşitli kanunlar da uygulanmaya konmuştur” şeklinde konuştu. Meslek mensubu adaylarının ilgiyle dinlediği panelde, iş sağlığı ve güvenliği
konusunda neden müstakil bir yasaya ihtiyaç olduğunu da sorgulayan Bünyamin Çolak, çalışma örgütünün
istatistiklerine bakıldığında, Hindistan ve Rusya’nın ardından en fazla iş kazasının gerçekleştiği ülkenin, Türkiye olduğunu kaydetti.
DESTEKTEN FAYDALANMA KOŞULLARI
Bünyamin Çolak’ın ardından söz alarak sunumunu gerçekleştiren BSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Üyesi Yılmaz Kılıç ise iş kazasının tanımı ile başladığı sunumunu, risk ve tehlike durumları hakkında bilgi vererek sürdürdü. İşverenlerin iş güvenliğini sağlama tedbirleri hakkında konuşan Yılmaz
Kılıç, “Risk değerlendirmesi, bir iş yerindeki çatının altındaki genel iş riskinin değil, o işyerinde çalışan her
pozisyonun kendine özgü bir risk puanı ve tehlikesi vardır. İşverenler, bu farklı pozisyonlardaki risklerin puanlandırmasını zorunlu olarak yapacaklar” diye konuştu. Sunumunda, risklerden kaçınma yolları hakkında da
bilgi veren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yasanın uygulamada bizlerin işini kolaylaştıran güzel yanları da
var. 6331 Sayılı Yasa ile belirli sayının altında işçi çalıştıran iş yerleri, birtakım desteklerden faydalanacaklar.
Kamu kurum ve kuruluşları hariç, 10’dan az çalışanı bulunanlardan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan
işyerleri bu desteklerden faydalanabilecekler. Ancak, 10’dan az çalışanı bulunan işletmelerde az tehlikeli
sınıfta olan işyerlerinin bu destekten faydalanması için Bakanlar Kurulu’nun karar vermesi şarta bağlanmış.”
PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Panelin devamında ise BSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Üyesi Elif Deniz söz alarak,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4’üncü bölümünde yer alan teftiş inceleme müfettişi yetki ve
sorumluluğu, işin durdurulmasının incelendiği madde, idari para cezaları ve uygulamalarının bahsedildiği,
hüküm bulunmayan haller ve muafiyetin bulunduğu maddeler hakkında bilgi verdi. Meslek mensubu adaylarının ilgiyle dinlediği ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ konulu panel, BSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Komisyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Türkan’ın sunumuyla sona erdi. İbrahim Türkan, geçici hükümlerden
oluşan maddeler hakkında sunum yaparken, kişisel durum ve çalışma ortamına yönelik de yönetmelik beklediklerinin altını çizdi. Soru-cevap şeklinde devam eden panel, BSMMMO Yönetim Kurulu Sekreteri Servet
Kuru, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nazım Tekelioğlu ve TESMER Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin günün anısında konuşmacılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.
Download